Ἑλένη Παπαδάκη: μία γυναίκα μάρτυρας τῆς κτηνωδίας τοῦ ΚΚΕ.

Ἀναδημοσιεύω σήμερα ἕνα κείμενο, γιὰ μίαν γυναίκα, ποὺ πλήρωσε μὲ τὴν ζωὴ της τὴν κτηνωδία κάποιων ἀσκέφτων καὶ ἠλιθίων. Κάποιων ποὺ ἐμπρός στὴν ἀπίστευτη γιὰ τὴν λογική τους δύναμι ποὺ ἀπέκτησαν, μέσῳ τῶν ὅπλων, διέπραξαν ἐγκλήματα κατὰ ἀθώων πολιτῶν καὶ  κατὰ τοῦ ἔθνους γενικότερα. Ἔχω ξανατονίσει στὸ  παρελθόν τὸν σεβασμό ...

Περισσότερα »

Ἡ βουλγαρική κατοχή 1941-1944. (3)

Τρίτη συνέχεια ἀπό τὸν λαογρᾶφο μας Γεώργιο Λεκάκη τῆς περιγραφῆς γιὰ τὴν βουλγαρική κατοχὴ στὴν Θράκη, τὴν περίοδο 1941-1944. Η βουλγαρική Κατοχή στην Κομοτηνή: Ληστρική επιδρομή Βουλγάρων δικηγόρων. Ήλθε μουφτής με… καπέλλο, από την Βουλγαρία. Ξύλο καθημερινώς! Στα καταστήματα ψωνιζαν μόνον Βούλγαροι! Τρόφιμα με δελτίο έπαιρναν μόνον όσοι είχαν βουλγαρικά ...

Περισσότερα »

Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία…..

Μετὰ ἀπό ἀρκετῶν ἡμερῶν μελέτες καὶ καταγραφές, κατάφερα νὰ συγκεντρώσω ὅσο τὸ δυνατόν πιὸ σαφείς ἀναφορές ἀπό τὴν ἱστορία μας καὶ νὰ τὶς μεταφέρω σέ μίαν σειρά ὀκτώ δημοσιεύσεων (γιὰ τὸ τρίτο μόνον ἐπεισόδιο). Ἀφήνω νὰ «γράψουν» οἱ ἱστορικοί μας τὶς ἀπαντήσεις ποὺ χρειάζεται κάθε Βερέμης μὲ τὴν παρέα του ...

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4]

Καὶ πᾶμε στὴν ἀθλιοτέρα ἐπίθεσι ποὺ ἔχετε διαπράξει ἔως τώρα. Καὶ λέω ἀθλιοτέρα γιατί γνωρίζετε πὼς οἱ πηγὲς εἶναι ἐλάχιστες!!! Γιὰ νὰ διαβάσουμε τὶ λέει ὁ φερέφωνός σας καὶ μετὰ σᾶς ἀπαντοῦν οἱ ἱστορικοί καὶ οἱ  «ἱστορικοί»!!! Τατσόπουλος, (40:40): «Ἡ Μπουμπουλίνα, ποὺ συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὸν ἀγώνα μὲ τὸν στόλο τῶν ...

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3]

(τρίτον ἐπεισόδιον τῆς συνειδητῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἱστορίας μας ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ) Τατσόπουλος, 41:50: «….οἱ ἐλάχιστοι Τοῦρκοι, φρουροὶ τοῦ πύργου, ἐπιτρέπουν σὲ μίαν ὁμάδα Ἑλλήνων νὰ πλησιάσουν γιὰ νὰ τοὺς πουλήσουν σταφύλια. Αὐτοὶ ἐπωφελοῦνται   καὶ σκαρφαλώνουν στὰ τείχη.. …Ὅμως οἱ κινήσεις αὐτές, δὲν παιρνοῦν ἀπαρατήρητες ἀπό τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες στρατιῶτες. ...

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἢ Θάνατος [2]

Σήμερα θά μιλήσουμε γιά τήν Τριπολιτσά.  Ποιά Τριπολιτσά ὅμως; Τὴν τουρκική ἤ τήν Ἑλληνική ἤ τὴν ἀλβανική ἤ τὴν ἑβραϊκή; (τρίτον ἐπεισόδιον τῆς συνειδητῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἱστορίας μας ἀπὸ τὸν ΣΚΑΙ)

Περισσότερα »

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!! [1]

(Παραμένουμε ἀκόμη στὸ τρίτο ἐπεισόδιο τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς ἱστορίας ἐκ τοῦ ΣΚΑΙ! Ἤ ἄλλως, παραμένουμε ἀκόμη στὴν τρίτη συνέχεια τῆς τουρκικῆς ἐκδοχῆς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία!) Αὐτὸν τὸν Φικρέ Ἀντανίρ ποῦ τόν ἀνακαλύψατε; Αὐτὸς σᾶς μαθαίνει ὅσα ἰσχυρίζεστε; Σὲ δικά του ἀποδεικτικά στοιχεῖα βασίζεστε; (Γνωρίζετε τὴν τουρκική; Καλά; Ἤ τὰ ...

Περισσότερα »

Τὸ 1822 δὲν ἦταν ἀρκετὸ γιὰ τὴν Χίο;

Ντρέπομαι! Εἶναι λίγο αὐτό ποὺ γράφω! Ντρέπομαι! Ἐγὼ τὸν Τοῦρκο δὲν τὸν μισῶ. Δὲν τὸν φοβᾶμαι. Ἀλλὰ ξέρω καὶ τὰ κακὰ ποὺ ἐπισύρει ἡ παρουσία του! Ξέρω καλά! Ἀπὸ χέρι Τούρκου χάθηκε παραπάνω ἀπὸ τὴν μισὴ μας γενιά! Κι αὐτὸ δὲν τὸ λησμονῶ! Δὲν πρέπει στοὺς παποῦδες μου νὰ γίνῃ ...

Περισσότερα »

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια;

Μὲ ἐρώτησε φίλος πρὸ μερικῶν ἡμερῶν γιὰ τὶς γνώσεις μου περί τῆς Μονεμβασίας καὶ τὴν ἄλωσι αὐτῆς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. Τί γνώριζα, τί θυμόμουν καὶ τὰ λοιπά. Ἔκανα μίαν μικρὴ ἀναζήτησι στὰ τῆς βιβλιοθήκης μου καὶ τὶς φρεσκάρισα κάπως δίχως ὅμως νὰ φαντάζομαι πὼς θὰ πρέπῃ συντόμως νὰ τὶς χρησιμοποιήσω. ...

Περισσότερα »

Ἡ Μπουμπουλίνα….

Ἡ Μπουμπουλίνα ἦτο ὡραία, Εἶχε τὰ βήματα στιβαρά, Καὶ ὡς ἡ Ἄρτεμις κολοσσαία ἐπεριπάτει καὶ φοβερά. Μεγάλα ὄμματα εἶχε Ἥρας Καὶ βλέμμα σπεῖρον γοργοὺς σπινθῆρας. Τὸ χρυσοκέντητον ἔνδυμά της Ζώνη συνέσφιγγε ἀργυρᾶ, Καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὰ πλευρά της Σπάθη ἐκρέματο ἠχηρά.   Νά πῶς περιέγραψε περίπου σύγχρονός της ποιητὴς ...

Περισσότερα »

Ἡ βουλγαρικὴ κατοχὴ 1941-1944 (1)

Ὁ ἐκπληκτικὸς μας λαογρᾶφος Γεώργιος Λεκάκης γράφει γιὰ τὴν βουλγαρικὴ κατοχὴ στὴν Ξάνθη. Τὰ κείμενα προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ μαύρη Βίβλος τῶν βουλγαρικῶν ἐγκλημάτων εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην 1941-1944», ( ἐκδ. τῆς ἐκθέσεως καθηγητῶν τῶν Πανεπ. Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, Ἀθῆναι, 1945). Τὰ κείμενα εἶναι συγκλονιστικὰ! Ἀξίζει νὰ ...

Περισσότερα »

Ἡ βουλγαρικὴ κατοχὴ 1941-1944 (2)

Σὲ συνέχεια τῆς προηγουμένης μου δημοσιεύσεως μὲ τίτλο ἡ βουλγαρικὴ κατοχὴ 1940-1944, παρουσιάζω τὰ ὑπόλοιπα ἄρθρα τοῦ Γιώργου Λεκάκη στὴν ἐφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ μὲ τίτλον Χρονοσκόπιον! Ἐκπληκτικὴ ἡ μεταφορὰ τῶν γεγονότων! Διαβᾶστε την! Φιλονόη. Χρονοσκόπιο: Η βουλγαρική Κατοχή στην Ξάνθη: ε.Επαύθη ο μουφτής κι αντικαταστάθηκε από Πομάκο. Του έβαλαν στο σπίτι ...

Περισσότερα »

Ὁ Γέρος μας!

«Τούτη ἡ φαμελιὰ, οἱ Κολοκοτρωναῖοι, λὲς κι ἀντικαθρεπτίζει τὴ μοίρα τοῦ Μοριᾶ στοὺς δύστυχους καιροὺς τῆς τούρκικης  σκλαβιᾶς. Ἀνιστορᾶνε πὼς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα ὣς τὰ 1829 πάνω ἀπὸ ὀγδόντα Κολοκο-τρωναῖοι πέθαναν πολεμώντας τὸν Τοῦρκο δυνάστη…»1 «…Ἡ Ζαμπιὰ δὲν μποροῦσε νὰ ξεχάσῃ τὸν ἄξιο σύντροφό της. Τὰ μάτια ...

Περισσότερα »