Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Παιδιὰ…τῆς Ἑλλάδος παιδιά…

Παιδιὰ…τῆς Ἑλλάδος παιδιά…

 

Παιδιὰ...τῆς Ἑλλάδος παιδιά...1

Τι ωραία δείγματα Ελλήνων..!
Αγέρωχοι,χαμογελαστοί,με αυτοπεποίθηση..

Με το ”δωμάτιο του φόβου” στο μυαλό τους,καλά κλειδωμένο,όπως μόνο οι Ἐλληνες μαχητές πρόγονοί του ήξεραν να κάνουν.
Αλλωστε, το dna  στο αίμα τους και δεν τους αφήνει να νιώσουν αλλιώς..

Παιδιά της Ελλάδος παιδιά…Αυτό ακριβώς…της Ελλάδος παιδιά! Αξια παιδιά!!

 
Ἐλαβαν διαταγή να υπερασπιστούν την πατρίδα από τον εισβολέα εχθρό κι άφηναν πίσω παιδιά,γυναίκες και γονείς και πήγαιναν να πράξουν το υπέρτατο καθήκον τους.

Δεν δείλιασαν,δεν λύγισαν,δεν αμφέβαλαν  στιγμή για το ποιοί ήταν,ούτε για το χρέος απέναντι στο έθνος τους .
Να ένα ωραίο δείγμα Ελλήνων ,στην πιο χαρακτηριστική στιγμή τους!

 

25 Νοεμβρίου 1940

Παιδί μου,
Μοῦ ζητᾶς τὴν διεύθυνσι τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Σοῦ τὴν γράφω: «Πάνθεον Ἡρώων»
Σφίξε τὴν καρδιά σου…

Σὲ φιλῶ
Ὁ Πατέρας σου…
Παιδιὰ...τῆς Ἑλλάδος παιδιά...2

 

 

 

 

Παιδιὰ...τῆς Ἑλλάδος παιδιά...3

Ἑλένη Ἰωάννου Ἰωαννίδου.

Ἡ Ἑλληνίδα μάνα ποὺ ἔχασε τὸ παιδί της στὸν πόλεμο, τηλεγραφεῖ στὸν πρωθυπουργὸ Ἀλέξανδρο Κορυζή, ὡς ἄλλη Σπαρτιάτισσα, ἕνα νέο «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς».

Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζήν

Ὁ υἱός μου, Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης, ἀπωλέσθη εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς Κλεισούρας.
Παρήγγειλα εἰς τοὺς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας υἱούς μου: Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καὶ Νίκον Ἰ. Ἰωαννίδην, νὰ ἐκδικηθῶσιν τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ των.

Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καὶ Μενέλαον Ἰ. Ἰωαννίδη, κλάσεων 1917 καὶ νεωτέρων.

Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καὶ οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχὸν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρὸς ἐκδίκησιν ἐχθροῦ.
Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι:

ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ

Ἑλένη Ἰωάννου Ἰωαννίδου
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941

Σεμέλη

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: