Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰανουάριος / 30 Ἰανουαρίου / 30 Ἰανουαρίου 1854. Ὁ Λεωτσάκος καὶ οἱ κατάδικοι τῆς Χαλκίδος ξεκινοῦν γιὰ τὴν Θεσσαλία.

30 Ἰανουαρίου 1854. Ὁ Λεωτσάκος καὶ οἱ κατάδικοι τῆς Χαλκίδος ξεκινοῦν γιὰ τὴν Θεσσαλία.

30 Ἰανουαρίου 1854. Ὁ Λεωτσάκος καὶ οἱ κατάδικοι τῆς Χαλκίδος ξεκινοῦν γιὰ τὴν Θεσσαλία.Νικόλας Λεωτσάκος ἦταν ἐπιλοχίας ποὺ ὑπηρετοῦσε στὴν φρουρὰ τῆς Χαλκίδος, τὸ 1854.
Εἶχε καθαρὴ ματιά, στρατιωτικὴ ἀντίληψι, ἀνήσυχη σκέψι καὶ κυττοῦσε μὲ λαχτάρα κατὰ τὰ μέρη ποὺ οἱ Ἕλληνες ἀκόμη στέναζαν σκλαβωμένοι.
Ὁ Λεωτσάκος ἦταν ἀποφασισμένος νὰ περάσῃ στὴν τουρκοκρατουμένη Θεσσαλία καὶ νὰ συμπράξῃ μὲ τοὺς ἐκεῖ Ἕλληνες, πρὸ κειμένου νὰ ἐλευθερωθοπυν.

Τὴν ἀπόφασι γιὰ τὴν πράξι του τὴν ἔλαβε κατόπιν τῆς ἐνάρξεως τοῦ ῥωσσοτουρκικοῦ πολέμου, τὸ 1853, καὶ  σχεδὸν ταὐτόχρονα μὲ τὴν ἐπανάστασι στὴν Ἤπειρο, ποὺ ξεκίνησε στὶς 15  Ἰανουαρίου τοῦ 1854. Ἤδη ὅμως οἱ πρῶτοι ἐθελοντὲς εἶχαν ἀρχίσῃ νὰ διαβαίνουν τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα, γιὰ νὰ συντρέξουν τοὺς δικούς μας ὥς ἀντάρτες.
Ἤπειρος καὶ Θεσσαλία, δύο περιοχὲς τῆς πατρίδος μας ποὺ ἀκόμη τὶς πατοῦσε τότε ὁ ὀθωμανικὸς ζυγός.

Ἄν καὶ γρήγορα ἔφθασε ἡ εἴδησις στὴν Ἀθήνα, γιὰ τὴν …παρατυπία του, νὰ ξεσηκώσῃ τοὺς ὑποδίκους, οὐδεὶς μποροῦσε νὰ προφτάσῃ τὸν ἀποφασισμένο Λεωτσάκο καὶ τοὺς συντρόφους του. Τί συντρόφους του δῆλα δή; Λίγοι δεκανεῖς, οἱ πιὸ θαραλλέοι, κι ὅλοι οἱ φυλακισμένοι τοῦ φρουρίου τῆς Χαλκίδος, ποὺ ὅμως οἱ περισσότεροι ἦταν πρώην κλέφτες κι ἀντιλαμβάνονταν καλλίτερα ἀπὸ τὸν καθένα τὸ ἀντάρτικο. Τί νά προτιμήσουν δῆλα δή; Τήν φυλακή ἤ τό νά ξαναγίνουν κλέφτες; Δὲν ξέρω ἐὰν ἦταν ἀπελπισμένοι, ἀλλὰ ἥρωες ἔγιναν σίγουρα.

Τὸ σῶμα αὐτὸ τῶν ἐθελοντῶν ὀνομάσθῃ ἐκ τοῦ Λεωτσάκου «Πρῶτον ἱερὸν σῶμα τῆς ἐλευθερίας». Μὲ τὸ ποὺ πάτησαν πόδι στὴν Θεσσαλία ἔπεσαν ἐπάνω σὲ πεντακοσίους Τούρκους, ἱππεῖς καὶ πεζούς,  κοντὰ στὸ χωριὸ Τσαμάσι τῆς Καρδίτσης. Σὲ λίγη ὥρα οἱ Τοῦρκοι ἔφευγαν κυνηγημένοι.
Τὰ κατορθώματά τους πολλά. Συντόμως σύσσωμος ὁ τότε ἑλληνικὸς κόσμος ἐθαύμαζε καὶ τραγουδοῦσε  τὶς νίκες τους.

Φιλονόη.

πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἔργο «Ὄθων, ἡ ἔξωσις» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: