Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 21 Φεβρουαρίου / 21 Φεβρουαρίου 1825. Ἀρχιστράτηγος Κουντουριώτης, γενικὸς Γραμματεύς Μαυροκορδάτος!!!

21 Φεβρουαρίου 1825. Ἀρχιστράτηγος Κουντουριώτης, γενικὸς Γραμματεύς Μαυροκορδάτος!!!

211825~1Τὰ γελοιότερα χρόνια τῆς ἱστορίας μας ἦταν ἐκεῖνα ἐντὸς τῶν ὁποίων ὁ Μαυροκορδάτος ἐπάσχιζε νὰ καπελώσῃ τὸν Κωλέττη κι ὁ Κωλέττης τὸν Μαυροκορδάτο. Ἀπό Πατρίδα;
Σιγά… Ποιός νά νοιαστῇ;
Τὴν τσέπη τους καὶ τὴν κοιλάρα τους…
Τὶς περιουσίες τους νὰ μετρήσουμε πρὶν μᾶς κουβαληθοῦν, καὶ μετὰ τὸν θάνατό τους, γιὰ νὰ καταλάβουμε ποιὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ τόσο κόπηκαν νὰ μᾶς «σώσουν»…!!!211825~2

Ὁ Μαυροκορδάτος εἶχε κάνει τέλειο καὶ ὑπάκουο ζωάκι του τὸν Γεώργιο Κουντουριώτη. Τόσο ποὺ ἐὰν «ἦτο εἰς τὰ δεξιά του, ὁ Κουντουριώτης κυττάζει δεξιά. Ἐὰν ἦτο ἀριστερά του, ὁ Κουντουριώτης κυττάζει ἀριστερά…» κατὰ Φωτάκο.

Ὅταν λοιπὸν ὁ Ἰμπραῆμ πασσᾶς ἔπιασε τὴν Μεθώνη, χρειαζόταν κι ἕνας ἀρχιστράτηγος.
Οἱ πραγματικοὶ στρατηγοὶ  ἦταν ἤ φυλακισμένοι ἤ ὑπὸ διωγμόν.
Ἄρα; Ποιός θά ἀντιμετώπιζε τόν Ἰμπραῆμ;

Εὔκολο!!!
Γεώργιος Κουντουριώτης. Πῆρε κι ἕνα ἄλογο καὶ ξεκίνησε ὁ νέος ἀρχιστράτηγος γιὰ νὰ ἐκδιώξῃ τὸν Ἰμπραῆμ ἀπὸ τὸν Μοριᾶ. Ἀπὸ κοντὰ βέβαια καὶ ὁ γραμματεύς… Νὰ μὴν χάσῃ κάτι ἀπὸ τὰ πρωτεῖα…
Καὶ στὶς 21 Φεβρουαρίου τοῦ 1825 ξεκίνησαν, οἱ νέοι ἐκκολαπτόμενοι ἥρωες, ἀπὸ τὸ Ναύπλιον γιὰ τὴν Τρίπολι….
Ὅμως… «Ἄπειρος ἱππεύς, ἐξῆλθεν ἀπὸ τὸ Ναύπλιον χωρὶς νὰ τὸν καταλάβουν, ὡσὰν νὰ ἐβγῆκεν εἰς περιήγησιν, καὶ ἀπαντήσας εἰς τὸν δρόμον τὸν ἐπρόσφερα τὴν τιμήν. Εἶδα ὅτι τὸν βαστοῦσαν ἕνας ἀπὸ τὸ ἕν μέρος  κι ἕνας  ἀπὸ τὸ ἄλλο νὰ μὴν πέσῃ ἀπὸ τὸ ἄλογον. Ἔτρεχεν μὲ τόσην βία, ὡσὰν νὰ ἦτο ταχυδρόμος. Τὸν ἀκολουθοῦσεν κι ὀ ἀρχηγὸς Σκούρτης. Εἶχαν καὶ οἱ δύο ταῖς κουκούλαις τῆς ναυτικῆς καποτίτζας εἰς τὸ κεφάλι. […]. Ὅλοι προφήτευσαν, σχεδὸν καὶ οἱ βαστάζοι, τὴν ἀποτυχίαν τοῦ ἀνδρός». (Κασομούλης)

Ὅταν ἕναν μήνα σχεδὸν ἀργότερα, στὶς 18 Μαρτίου κατάφεραν κι ἔφθασαν ἐτοῦτοι οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ γραμματεῖς τους στὴν Τρίπολι, ὁ Κουντουριώτης ἔπεσε στὸ κρεββάτι ἄρρωστος βαρειά. Ἄμάθητος ἦταν στὸ νὰ ἱππεύῃ καὶ ἤθελε ἀρχιστρατηγίες…
Ὁ Μαυροκορδάτος,  βλέποντας πὼς τελικῶς δὲν τοῦ πῆραν τὰ πρωτεῖα, οὔτε τοῦ πολυάρεσε ἡ γραμματεία, προτείνει γιὰ ἀρχιστράτηγον τὸν Σκούρτη… Ὑδραῖο καπετάνιο…
Ὑψηλοτάτου διαμετρήματος, ὅπως ἀπεδείχθῃ. Τοῦ αὐτοῦ ἐκτοπίσματος μὲ τὸν Κουντουριώτη καὶ τὸν Μαυροκορδάτο.
Κολοκοτρώνης ἦταν στὴν φυλακή… Ὁ Κίτσος Τζαβέλας ἄχρηστος, κι ὁ Καραϊσκάκης κι ὁ Κώστας Μπότσαρης κι ὁ Καρατάσος κι ὁ Δυσσέας, ποὺ τότε ξεκίνησαν νὰ τὸν ἐξαφανίσουν….
Καὶ ἡ συμφορὰ ἔφθασε…

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν  «Ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου καὶ «τὰ ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως» τοῦ Φωτάκου.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: