Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάρτιος / 1 Μαρτίου / 1η Μαρτίου 1854. Ὁ Χατζηπέτρος περνᾶ στὴν Θεσσαλία.

1η Μαρτίου 1854. Ὁ Χατζηπέτρος περνᾶ στὴν Θεσσαλία.

1η Μαρτίου 1854. Ὁ Χατζηπέτρος περνᾶ στὴν Θεσσαλία.Χριστόδουλος  Χατζηπέτρος ἦταν ἕνας γιγαντόσωμος ἄντρας, ὑπαρχηγὸς καὶ συμπολεμιστὴς τοῦ Καραϊσκάκη. Τὴν 1η Μαρτίου τοῦ1854 πέρασε, μὲ σημαντικὴ δύναμι, τὰ τότε ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ συνέπραξε μὲ τοὺς ἄλλους καπεταναίους, ποὺ εἶχαν ἤδη ξεκινήσῃ ἀντάρτικο, ἀναθαρρημένοι ἀπὸ τὸν ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο, για τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Θεσσαλίας.
Οἱ ἐθελοντὲς πολλοί, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ περνοῦσαν καθημερινῶς τὰ σύνορα, πρὸ κειμένου νὰ συνδράμουν, μὲ ἀποτέλεσμα κάποιαν στιγμὴ νὰ συγκεντρώσῃ στράτευμα 3.500 ἀντρῶν.
Ὁ πρῶτος ποὺ εἶχε περάσῃ τὰ σύνορα ἦταν ὁ Θεόδωρος Ζάκας ἀπὸ τὰ Γρεβενά. Ἀκολούθησαν συντόμως ὁ Παπακώστας Τζαμάλας, Βελέντζας, ὁ Πετροπουλάκης, ὁ Κυριακός καθῶς κι ἄλλοι πολλοί. Ἀμέσως καλεῖται νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγεία τῶν ἀτάκτων. Κοντά του βρέθηκε καὶ ὁ Νικόλαος Λεωτσάκος πολὺ γρήγορα.

Ὁ Χατζηπέτρος κατέλαβε τὴν περιοχὴ τῆς Καλαμπάκας, κάτω ἀπὸ τὰ Μετέωρα, κόβοντας οὐσιαστικῶς τὴν ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στοὺς τούρκους τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Θεσσαλίας.

Οἱ νίκες ποὺ ἀκολούθησαν ξαναζωντάνεψαν τὸ ’21.
Ὅλες οἱ κινήσεις τῶν παραπάνω, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ ἄλλες ποὺ συνέβησαν στὴν Ἤπειρο, δὲν εἶχαν τὴν ἔγκρισι τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ 
Ὄθωνος. Βέβαια κάποιαν στιγμὴ ἡ Ἀμαλία κυρίως, ἀλλὰ κι ὁ πειθήνιος Ὄθων ἀργότερα, ἄρχισε νὰ ὀνειρεύεται …βόλτες μὲ τὸ ἄλογό της στὸ Πήλιο.
Ὅλοι οἱ ἀξιωματικοὶ ποὺ πέρασαν τὰ σύνορα, πρῶτα κατέθεταν τὶς παραιτήσεις τους, γιὰ νὰ μὴν ἐμπλακῆ ἡ κυβέρνησις τῶν Ἀθηνῶν σὲ περιπέτειες, καὶ κατόπιν περνοῦσαν στὴν Ἤπειρο καὶ στὴν
Θεσσαλία.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἔξωσι τοῦ Ὄθωνος» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: