Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 3 Ἀπριλίου / Σὰν σήμερα γεννιέται καὶ συλλαμβάνεται ὁ Γέρος μας!

Σὰν σήμερα γεννιέται καὶ συλλαμβάνεται ὁ Γέρος μας!

 

 

Σὰν σήμερα γεννιέται καὶ συλλαμβάνεται ὁ Γέρος μας!
Δὲν ἤξερα τί νά γράψω γιὰ ἐτούτην τὴν ἡμέρα!

Νὰ γράψω γιὰ τὴν γέννησίν του κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο, μέσα στὸ λυσσῶδες ἀνθρωποκυνηγητό ποὺ ἐξαπέλυσαν οἱ Τοῦρκοι τό 1770, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὰ Ὀρλωφικά;

Ἢ νὰ γράψω γιὰ τὴ χειρίστη ἀσέβεια ποὺ διέπραξε ἡ «Ἑλληνικὴ» πολιτεία στὸ πρόσωπό του; Σύλληψις, δίκη καὶ φυλάκισις. Μαζί μὲ τὸν ἄλλον ἄξιο καὶ ἀξιοσέβαστο συμπολεμιστή του, τὸν Πλαπούτα! Τί νὰ ποῦμε γιὰ ὅλα αὐτά; Μόνον μία μεγάλη συγγνώμη… Κι αὐτό εἶναι πολύ λίγο καὶ μικρό…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εἶμαι σίγουρη, πὼς ἐὰν ζοῦσε σήμερα ὁ Γέρος μας, τὰ ἴδια θὰ ἔπραττε ἡ «ἀξιοσέβαστος» πολιτεία εἰς βάρος του… Εἶναι βλέπετε ἡ χολή τους ποὺ ῥέει  γιὰ  ὅποιον πασχίζει νὰ ἐλευθερώσῃ τὸ γένος!

Σχετικὰ θέματα:

Γιὰ τοὺς Κολοκοτρωναίους ἡ κλεφτουριὰ εἶναι σύμπτωμα λεβεντιᾶς.

Ὁ Γέρος μας.

πρώτη δημοσίευσις 3 Ἀπριλίου 2011

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: