Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 30 Ἀπριλίου / 30 Ἀπριλίου 1825. Ἡ πτώσις τοῦ Παλαιοκάστρου.

30 Ἀπριλίου 1825. Ἡ πτώσις τοῦ Παλαιοκάστρου.

30 Ἀπριλίου 1825. Ἡ πτώσις τοῦ Παλαιοκάστρου.Ἰμπραὴμ ἦταν ἤδη στὸν Μοριᾶ.
Ἡ κυβέρνησις εἶχε ἐξαφανιστῇ.
Σφακτηρία εἶχε πέσῃ καὶ κάποιοι ἀπὸ τὰ παλληκάρια ποὺ πολέμησαν ἐκεῖ κατέφυγαν στὸ Παλαιόκαστρο, μαζὺ μὲ τοὺς ἄλλους κλεισμένους ὑπερασπιστές του. (Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κάστρα τοῦ Ναυαρίνου. Τὸ ἄλλο ἦταν τὸ Νεόκαστρον-Νιόκαστρο.)
Ἡ στρατιὰ τοῦ Ἰμπραῆμ ὅμως εἶχε σφίξῃ τὸν κλοιὸ ἄσχημα καὶ οἱ ἀγωνιστὲς ἀπεφάσισαν νὰ στείλουν κάποιον γιὰ νὰ ζητήσῃ βοήθεια, ἀπὸ ἔξω, πρὸ κειμένου νὰ ἀπασχολήσουν τοὺς πολιορκητὲς καὶ νὰ ἐξέλθουν εὐκολότερα τοῦ Παλαιοκάστρου. Ὁ Γιατράκος ἀπεφάσισε νὰ βοηθήσῃ τοὺς πολιορκημένους.
Ξεκίνησε μὲ πεντακόσια παλληκάρια, ἀλλὰ δὲν κατάφερε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸν στόχο του, διότι τὰ παλληκάρια του φοβήθηκαν τὸν ὄγκο τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἰμπραῆμ. Ἔτσι οἱ πολιορκημένοι ἔπρεπε νὰ βγοῦν μόνοι τους, δίχως στήριξι.

Τόλμησαν ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν οἱ περισσότεροι.
Τελικῶς «ἔπεσαν» σὲ συζητήσεις μὲ τὸν Ἰμπραῆμ, ὁ ὁποῖος ἐδέχθῃ νὰ τοὺς ἀφήσῃ νὰ φύγουν, παραδίδοντάς του ὅμως ὁπλισμὸ καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα.
Στὶς 30 Ἀπριλίου τοῦ 1825 τὸ κάστρο παρεδόθῃ.
Κατὰ τὴν ἔξοδο διέταξε δύο
Τούρκους, μὲ ὑψωμένα τὰ γυμνά τους σπαθιά, νὰ στέκουν μὲ τέτοιον τρόπο, πρὸ κειμένου οἱ Ἕλληνες νὰ περνοῦν κάτω ἀπὸ τὰ γυμνὰ σπαθιά, ὡς δεῖγμα ὑποταγῆς.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

5 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἐπανάστασις φθάνει στὸν Ἀσπροπόταμο.

Τὴν ὥρα ποὺ ὅλη ἡ Πατρίς μας ἐφλέγετο ἀπὸ τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες ἑστίες τῆς ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: