Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 30 Ἀπριλίου / 30 Ἀπριλίου 1825. Ἡ πυρπόλυσις τῆς ἀρμάδος τοῦ Ἰμπραῆμ.

30 Ἀπριλίου 1825. Ἡ πυρπόλυσις τῆς ἀρμάδος τοῦ Ἰμπραῆμ.

Τὸ ἀκρόπρωρον τοῦ «Ἄρη»
Τὸ ἀκρόπρωρον τοῦ «Ἄρη»

Ὁ ἑλληνικὸς στόλος «βολτάριζε» στὰ τέλη τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1825 κοντὰ στὰ πολιορκημένα ὑπὸ τοῦ Ἰμπραῆμ, κάστρα τῆς Μεσσηνίας. (Ἔξω ἀπὸ τὸ Νεόκαστρο.)

Μιαούλης, βλέποντας τὸ μέγεθος τῆς αἰγυπτικῆς ἀρμάδος, δὲν ἀπεφάσιζε νὰ ἐμπλακῇ σὲ ναυμαχία.
Παρὰ ταὔτα ὅμως, στὶς 29 Ἀπριλίου τοῦ 1825, οἱ κυβερνῆτες, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μιαούλη, συγκεντρώθηκαν στὸ πλοῖον του « Ἄρης» κι ἐπέμεναν νὰ βροῦν τρόπο νὰ κτυπήσουν τὸν αἰγυπτιακὸ στόλο. Πρωτοστατούντος τοῦ Γεωργίου Σαχίνη, ὁ Μιαούλης ἐπείσθῃ.
Διέθεταν μόλις δύο πυρπολικά. Τοῦ Πιπίνου καὶ τοῦ Ῥαφαλιᾶ.
Ὁ Πιπῖνος ἐδέχθῃ ἀμέσως νὰ ἀναλάβῃ τὸ ἐγχείρημα. Ὁ Ῥαφαλιᾶς ἐδίσταζε.
Τότε προσεφέρθῃ νὰ ἀναλάβῃ τὸ ἐγχείρημα, ἕνα ἀμούστακο παιδαρέλι, ὁ Γεώργιος Πολίτης, ἀπὸ τὸ πλήρωμα τοῦ Παναγιώτα.
Στὸ μεταξὺ κατέφθασαν τέσσερα ἀκόμη πυρπολικά, ἀπὸ τὴν Ὕδρα μὲ κυβερνῆτες τοὺς  Ἀντώνη Μπίκο, Μαρίνη Σπαχῆ, Δημήτρη Τσάπελη καὶ Ἀναγνώστη Δημαρᾶ.

Κατὰ τὶς ὀκτὼ τὸ βράδυ, τὰ πυρπολικά μας ξεκίνησαν γιὰ τὴν Μεθώνη, ὅπου ἦταν ἀγκυροβολημένον τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου. Μόλις τὰ αἰγυπτικὰ εἶδαν νὰ πλησιάζουν τὰ δικά μας, προσπάθησαν νὰ ξεφύγουν, κόβοντας τὶς ἄγκυρες. Μεταξύ τους καὶ μερικὰ αὐστριακά.

Τὰ παλληκάρια μας ὅμως τὰ κατάφεραν. Ἕξι μπουρλότα ἔκαψαν δύο φρεγάτες, τρεὶς κορβέτες καὶ ὅλα τὰ μπρίκια μὲ τὰ φορτηγά.
Γιὰ περίπου πέντε ὧρες φωτιζόταν, τὴν νύκτα τῆς 30ης Ἀπριλίου τοῦ 1825, ἡ Μεθώνη ἀπὸ τὶς φλόγες τῶν πλοίων τοῦ Ἰμπραῆμ, ποὺ λαμπάδιαζαν.

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασι τοῦ ’21», σελίς 83, τόμος ΙΙΙ, Δημητρίου Φωτιάδου.
Πληροφορίες ἀπὸ τὸ αὐτὸ βιβλίο.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: