Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 5 Μαΐου / 5 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ στὴν Σαντορίνη.

5 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ στὴν Σαντορίνη.

5 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ στὴν Σαντορίνη.Στὶς ἀρχὲς τοῦ σηκωμοῦ τὰ κύρια νησιὰ ποὺ ἔπαιζαν ῥόλο, λόγῳ ὑπολογισίμου ναυτικῆς δυνάμεως, ἦταν οἱ Σπέτσες, τὰ Ψαρὰ καὶ ἡ Ὕδρα. Αὐτὰ καθόρισαν τὴν στάσι καὶ τῶν ὑπολοίπων.
Μύκονος ἐπίσης ἔπαιξε, ἀπὸ τὶς Κυκλάδες, σημαντικὸ ῥόλο στοὺς ἀγῶνες τῆς θαλάσσης.

Εὐάγγελος Ματζαράκης ἦταν αὐτὸς ποὺ σήκωσε, στὶς 5 Μαΐου τοῦ 1821, τὴν σημαίατῆς ἐπαναστάσεως στὴν Σαντορίνη. Πλοίαρχος καὶ πολεμιστής.

Γενικῶς τὰ νησιά μας καθυστέρησαν νὰ εἰσέλθουν στὸν ἀγώνα, διότι ἀφ΄ ἑνὸς δὲν εἶχαν μεγάλες ναυτικὲς δυνάμεις, ἀφ΄ ἑτέρου ἦταν περισσότερο ἐκτεθειμένα σὲ ἐπιθέσεις τῶν τούρκων. Ἄλλως τε ἡ καταστροφὴ τῆς Χίου καὶ τῶν Ψαρῶνἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: