Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 5 Μαΐου / 5 Μαΐου 1821. Ὁ Μακρῆς κτυπᾶ τὴν χρηματαποστολὴ στὴν Ἀκαρνανία.

5 Μαΐου 1821. Ὁ Μακρῆς κτυπᾶ τὴν χρηματαποστολὴ στὴν Ἀκαρνανία.

5 Μαΐου 1821. Ὁ Μακρῆς κτυπᾶ τὴν χρηματαποστολὴ στὴν Ἀκαρνανία.Δημήτριος Μακρῆς, κατὰ τὸν Φιλήμονα, ἦτο ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀγαθοτέρους ἄντρες τοῦ 1821. Τοῦ ἰδίου ἠθικοῦ διαμετρήματος μὲ τὸν Νικηταρᾶ καὶ τὸν Πανουριᾶ.

Ὅταν ξεκίνησε ἡ ἐπανάστασις στὴν Πελοπόννησο, ὁ Δημήτριος Μακρῆς, μυημένος στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία ἤδη, ἐφρόντισε νὰ κτυπήσῃ τὴν ἐν λόγῳ χρηματαποστολή, ὥς στόχο πολεμικό, ὄχι γιὰ κλοπή. Ἄλλως τὲ τὰ χρήματα ὅλα χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν αὔξησι τῶν μέτρων προστασίας τοῦ Μεσολογγίου.
Οἱ Τοῦρκοι δὲν κατάλαβαν. Δὲν εἶχαν ἄλλως τε ἀκόμη ἐνημερωθῇ ἐπακριβῶς γιὰ τὶς κινήσεις τῶν Ἑλλήνων στὴν Πελοπόννησο. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ βέβαια ἦταν νὰ ἀργήσουν νὰ ἀντιδράσουν.
Πρὸς τοῦτο κι ἐζήτησαν ἀπὸ τοὺς προεστοὺς νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλοπιμαῖα.
Ἀν τὶ ὅμως ἐπιστροφῆς αὐτῶν, εὑρέθησαν, σταδιακῶς, πολιορκημένοι ἀπὸ σώματα Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν στὴν Ναύπακτο, στὸ Αἰτωλικὸ καὶ στὴν Βόνιτσα.
Τελικῶς ἀπεχώρησαν ἡσύχως ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι στὶς
20 Μαΐου τοῦ 1821, ἀλλὰ λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, κακὴν κακῶς ἀπὸ τὴν περιοχή. 

Στὶς 24 Μαΐου τοῦ 1821 ἡ πρώτη πόλις τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος ποὺ σήκωσε τὴν σημαία τῆς Ἐλευθερίας ἦταν τὸ Μεσολόγγι. Ὁ Μακρῆς (Μακρῦς κατὰ τὸν Φιλήμονα) μετὰ τὸ κτύπημα στοὺς Τούρκους κατάφερε, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλες κινήσεις καὶ σὲ συνεργασία μὲ ἄλλους ὁπλαρχηγούς, νὰ δόσουν γρήγορα τὸ στίγμα γιὰ τὶς προθέσεις τους.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Φιλήμονα.

Σημείωσις.

Κατὰ τὸν Σπυρίδωνα Τρικούπη ἡ παραπάνω ἐπίθεσις τοῦ Μακρῆ συνέβῃ στὶς 5 Μαρτίου  τοῦ 1821.
Πολὺ πιθανόν.
Πάντως ἀπὸ ὅσα διαβάζω καὶ στὸν Φιλήμονα ἀλλὰ καὶ στὸν Φωτιάδη, δηλώνουν σὰν ἡμερομηνία τῆς ληστείας τὴν 5η Μαΐου.

φωτογραφία.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: