Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 5 Μαΐου / 5 Μαΐου 1854. Λήξις τελεσιγράφου τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν κυβερνήσι Κριεζῆ.

5 Μαΐου 1854. Λήξις τελεσιγράφου τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν κυβερνήσι Κριεζῆ.

5 Μαΐου 1854. Λήξις τελεσιγράφου τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν κυβερνήσι Κριεζῆ.Τὸν  Ὀκτώβριο τοῦ 1853 ξεκίνησε ῥωσσοτουρκικὸς πόλεμος. Οἱ Ἕλληνες τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος, πιστεύοντας πὼς ἔφθασε ἡ μεγάλη τους εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν τὰ ἀδέλφια τους, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἠπείρου, ἄρχισαν σιγὰ σιγὰ νὰ περνοῦν κρυφὰ τὰ τότε ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ νὰ συντάσσουν ἀντάρτικα σώματα.
Ἀπὸ Ἤπειρο ἔως καὶ Θεσσαλία, οἱ ἐντόπιοι ἀφ΄ ἑνός, οἱ ἐθελοντὲς ἀπὸ κάθε πλευρὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἔως καὶ ἀρκετοὶ ἀξιωματικοὶ τοῦ τακτικοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, κατάφεραν νὰ δημιουργήσουν πυρῆνες τέτοιους ποὺ τελικῶς ἡ ἀπελευθέρωσις ἦταν πρὸ τῶν πυλῶν. Ἀκόμη καὶ ἡ  Ἀμαλία προετοιμαζόταν νὰ κάνῃ …ἱππασία στὸ Πήλιο.

Λᾶθος! Οἱ μεγάλες δυνάμεις χρειάζονταν ἀκόμη τότε τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.
Πρὸς τοῦτο οἱ  Ἄγγλοι ἔστειλαν σῶμα γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ στὴν Ἄρτα τὴν φρουρὰ τῶν Τούρκων, ἐφ΄ ὅσον πολιορκοῦσαν τὴν πόλι οἱ δικοί μας. Πρὸς τοῦτο οἱ Γάλλοι βύθισαν τὴν γολέτα τοῦ Καρατάσου, ὁ ὁποῖος εἶχε συγκεντρώσῃ σῶμα ἐθελοντῶν καὶ πάσχιζε νὰ φθάσῃ στὴν Χαλκιδική, προσδοκῶντας βοήθεια ἀπὸ τὸ Ἅγιο ὅρος. Πρὸς τοῦτο ἀγγλικὸ πλοῖο εἶχε ἀράξῃ στὸν Παγασητικὸ κι ἔδιδε ὁδηγίες στὸν δεσπότη Δημητριάδος Γαβριήλ, γιὰ τὸ πῶς θὰ διαχειριστῇ τοὺς ἐξεγερμένους.
Γαβριὴλ μάλλιστα, ἔπεισε, (μάλλον δὲν ἦταν καὶ τόσο δύσκολο!!!) τοὺς κοτζαμπάσηδες νὰ ἡσυχάσουν τὸν κόσμο καὶ ὁ ἄγγλος πρόξενος τῆς Λαρίσσης περιόδευε γιὰ νὰ πείσῃ τοὺς ἀντάρτες νὰ παύσουν τὸν πόλεμο.
Ὁ μόνος ποὺ δὲν ἐδέχθῃ νὰ καταθέσῃ τὰ ὅπλα ἦταν ὁ Χατζηπέτρος, ὁ ὁποῖος ἔως ποὺ τοῦ τελείωσαν τὰ πολεμοφόδια, πολεμοῦσε γενναίως.

Κι ἐν ᾦ συνέβαιναν ὅλα τὰ παραπάνω, κατόπιν τῆς τρομερῆς πιέσεως ποὺ ἐδέχοντο ἅπαντες εἰς τὸ μέτωπον, στὶς 29 Ἀπριλίου τοῦ 1854, ἔφθασαν τελεσίγραφα στὰ ἀνάκτορα καὶ στὴν κυβέρνησι Κριεζῇ, ἀπὸ τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς  Ἄγγλους. Ἤ ἀνακαλεῖτε τοὺς ἀντάρτες σας ἤ κάνουμε κατοχή στὴν χώρα σας, ἔως τὶς 5 Μαΐου!!!

Τὴν 5η Μαΐου τοῦ 1854Ὄθων ἀποκηρύσσει τὰ κινήματα, ἀλλὰ ὄχι δημοσίως, ἐμπρὸς στοὺς πρέσβεις, ὅπως τοῦ εἶχε ζητηθῇ. Ἡ κυβέρνησις Κριεζῇ παραιτεῖται. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀπεφάσιζαν οἱ μεγάλοι.
Λίγες ἡμέρες ἀργότερα  ὁ Ὄθων θὰ αὐτογελοιοποιοῦταν θαυμάσια καὶ θὰ παρέδιδε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: