Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 7 Μαΐου / 7 Μαΐου 1821. Σηκώνονται τὸ Πήλιο μὲ τὶς Μηλιές.

7 Μαΐου 1821. Σηκώνονται τὸ Πήλιο μὲ τὶς Μηλιές.

7 Μαΐου 1821. Σηκώνονται τὸ Πήλιο μὲ τὶς Μηλιές.Στὴν Μαγνησία ζοῦσαν τότε 7.200 οἰκογένειες ἐκ τῶν ὁποίων μόλις τὸ ἕνα τέταρτο ἦταν μουσουλμανικές, κι αὐτὲς συγκεντρωμένες στὸν Βόλο καὶ στὰ Λεχώνια.
Τὸ Πήλιον εἰδικῶς, ἀνῆκε στὴν βαλιδὲ χανοῦμ, τὴν μάνα τοῦ σουλτάνου κι ἔχαιρε ἰδιαιτέρων προνομίων. Προνομίων τέτοιων ποὺ ἐπέτρεπε στοὺς ἀνθρώπους του νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν φτώχεια καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ στραφοῦν στὰ γράμματα.

Δύο πολὺ μορφωμένους δασκάλους εἶχαν οἱ Μηλιές.
Τὸν Γρηγόριο Κωνσταντᾶ καὶ τὸν Ἄνθιμο Γαζή.
Ὁ Κωνσταντάς, συμφωνῶντας μὲ τὸν Κοραή, πίστευε πὼς ἔπρεπε πρῶτα νὰ ξαναβροῦμε τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς παιδείας μας καὶ μετὰ νὰ ἐπαναστατήσουμε. Ὁ Γαζὴς πάλι πίστευε τὸ ἀντίθετον.

Τὴν Πρωτομαγιὰ τοῦ 1821 (1η Μαΐου 1821) ἔτρωγαν κι ἔπιναν στὸ σπίτι τοῦ Γιάννη Δήμου διάφοροι, μεταξύ τους καὶ οἱ δύο δάσκαλοι. Τότε βγάζει ὁ Γαζὴς ἐγκύκλιο  ποὺ εἶχε στείλῃ ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης καὶ τὴν διαβάζει. Ἐνθουσιάστηκαν ὅλοι ἐκτὸς τοῦ Κωνσταντᾶ, ὁ ὁποῖος τοὺς κατηγοροῦσε πὼς θὰ πάρουν τὸν κόσμο στὸν λαιμό τους.

Στὶς 7 Μαΐου 1821 καταφθάνει μία μικρὴ ἀρμάδα μὲ δύο ὑδραίικα ὑπὸ τὸν Ἀναστάση Τσαμαδό, δύο σπετσιώτικα ὑπὸ τὸν Κυριακὸ καὶ τρία τρικεριώτικα. Τὴν ἴδια ὥρα συγκεντρώνονται, ὑπὸ τὸν Κυριάκο Μπασδέκη, ὅλοι οἱ ἀρματωμένοι τῆς περιοχῆς στὶς Μηλιές. Ὁ Κωνσταντάς, ποὺ μόλις λίγες ἡμέρες πρὶν ἦταν ἀντίθετος, βγάζει ἕναν θαυμάσιο κι ἐμψυχωτικὸ λόγο στὴν πλατεία τῶν Μηλαιῶν.

Οἱ δικοί μας μπαίνουν στὰ Λεχώνια κι ἐκδιώκουν ἤ αἰχμαλωτίζουν τοὺς Τούρκους. Αὐτοὶ ποὺ διέφυγαν κατέφυγαν στὸ κάστρο τοῦ Βόλου. Στὴν ἔφοδο τῶν δικῶν μας τραυματίζεται ὁ Μπασδέκης κι ἀναλαμβάνει ὁ ὑπαρχηγός του Κοντονίκος. Δὲν τὰ καταφέρνει. Στὴν κάθοδο τοῦ Δράμαλη γιὰ τὴν Πελοπόννησο οἱ δικοί μας σκόρπισαν πρὸς Φάρσαλα καὶ Μακρυνίτσα.

Μὰ τὴν μεγαλυτέρα ἀντίστασι κι ἀντίδρασι βρῆκαν οἱ ἐπαναστάτες ἀπὸ τοὺς προεστοὺς καὶ τοὺς κοτζαμπάσηδες. Αὐτοὶ πιὰ ἔως καὶ ταξίματα στοὺς τούρκους ἔκαναν πὼς θὰ διώξουν μόνοι τους τοὺς ἐπαναστᾶτες.
Ὅταν πιὰ εἶχε σκορπίσῃ τὸ πολιορκητικὸ σῶμα τοῦ Βόλου ὁ κοτζάμπασης Σταυράκης Μορφούλης ἀπεφάσισε νὰ κλείσῃ διὰ παντὸς μὲ τὶς ἐπαναστάσεις ὁ τόπος. Ἀρματώθηκε καὶ βρῆκε τὸν Γαζῆ στὴν πλατεία, τὸν ὁποῖον τελευταῖα στιγμὴ κάποιος τοῦ πιάνει τὸ χέρι κι ἀστοχεῖ.

Ὁ Κωνσταντὰς κι ὁ Γαζὴς διέφυγαν καὶ στήριξαν ἄλλα μέτωπα πολεμικά.
Τὸ Πήλιο προσκύνησε.

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία μὲ τὴν σημαία τῶν Ὑδραίων. Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Φωτιάδη καὶ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάστασι.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: