Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 8 Μαΐου / 8 Μαΐου 1821. Ἡ μάχη στὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς.

8 Μαΐου 1821. Ἡ μάχη στὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς.

8 Μαΐου 1821. Ἡ μάχη στὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς.Ἀπὸ τὶς 3 Μαΐου 1821 μαζεύτηκαν διάφοροι καπεταναῖοι στὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς. Τὸ παλιόπραμα, ὅπως τὸ ἔλεγαν.
Ὁ Ἀνδροῦτσος ἀποφασισμένος. Οἱ ἄλλοι διστακτικοί.
Λίγο πρὶν νὰ πιάσουν ὁ κάθε ἕνας τὴν θέσι ποὺ τοῦ εἶχε ὁριστῇ, λένε τοῦ Ὀδυσσέα:

-Δυσσέα, ξανὰ σ’ ὁρμηνεύουμε νὰ μὴν κλειστῇς σε ἐτοῦτο τὸ παλιόπραμα.

Κι ἀν τὶ ἄλλης ἀπαντήσεως ὁ Δυσσέας, τραβᾶ τὸν κεφαλόδεσμό του, τὸν ἀνεμίζει καὶ φωνάζει:

-Λεβέντες, ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσῃ ἄς πιαστῇ στὸν χορό.

Ἤθελε μόνον ἐθελοντές.

Πιάστηκε πρῶτος ὁ Γκούρας, μετὰ ὁ τουρκαρβανίτης Μουσταφᾶς Γκέκας, μετὰ ὁ Παπαντρέας ἀπὸ τὴν Κουκουβίτσα,  ὁ Τράκας ἀπὸ τὴν Ἀγόριανη, ὁ Ἀναστάσης Μάρος κι ὁ Βουτούνης, (πρωτοπαλλήκαρα τοῦ Πανουργιᾶ καὶ τοῦ Δυοβουνιώτου), μετὰ ὁ Ἀγγελής Γοβγίνας (ἤ Γοβιός) ἀπὸ τὴν ΛίμνηΕὐβοίας, οἱ Καπογιωργαῖοι ἀπὸ τὸ Ξηρόμερο, ὁ Κλίμακας ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, ὁ Ζαφείρης ἀπὸ τὰ Ἑπτάνησα,  ὁ Στάθης κι ὁ Μηνιὸς Κατσικογιάννης ἀπὸ τὴν Βόνιτσα, ὁ Πετούνης, ὁ Γεραντώνης κι ὁ Γερογιάννης ἀπὸ τὰ Σάλωνα, ὁ Χατζάρας ἀπὸ τὸ Ναύπλιο, ὁ Γιάννης Μαμούρης ἀπὸ τὴν Δρέμισα, ὁ Κουρκουμέλης ἀπὸ τὴν Κεφαλληνία, ὁ Παπανικόλας καὶ τὰ ῥάσα του ἀπὸ τὴν Ἀγόριανη, ὁ Νικόλας Κίρκος κι ὁΓιάννης Μητρόπουλος μὲ τριάντα Γαλαξειδιῶτες, ὁ Δῆμος Φράγκος ἀπὸ τοὺς Δελφούς, ὁ Κοντοσόπουλοςἀπὸ τὴν Λοκρίδα, ὁ Καπλάνης κι ὁ Σεφέρης, ποὺ σκοτώθηκαν καὶ θάφτηκαν μέσα στὸ χάνι. Μαζύ τους κλείστηκε ὁ νοικοκύρης τοῦ χανιοῦ μὲ τοὺς δύο παραγιούς του.

Συνολικικὰ 117 παλληκάρια! 117 ἥρωες! 117 Ἀθάνατοι!!!

Τὸ ἀσκέρι ποὺ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἦταν τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη, ὁ ὁποῖος λίγες ἡμέρες πρὶν εἶχε σουβλίσῃ τὸν Ἀθανάσιο Διάκο.
Στὸ Χλωμὸ καὶ στὸ Σόντσικα, θέσεις ποὺ κρατοῦσαν οἱ δικοί μας γύρω ἀπὸ τὸ χάνι, εἶχαν τὴν ἴδιαν τύχη μὲ τὴν Ἀλαμάνα. Λίγη ἀντίστασις καὶ μετὰ σκόρπισαν οἱ δικοί μας στὰ βουνά. Ὁ Πανουργιᾶς, καθῶς ἐπίσης οἱ Δυοβουνιώτης καὶ ὁ Μποῦσγος ἠναγκάσθησαν νὰ διαφύγουν στὰ ψηλώματα. Μόνον τὸ χάνι κρατοῦσε.

Τὰ γιουρούσια διαδέχονταν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀρβανιτιὰ πίστευε πὼς πάτησε τὸ χάνι, ἐκεῖ ἀκουγόταν ἡ φωνὴ τοῦ Ὀδυσσέα: «κουράγιο ἀδέλφια καὶ τοὺς φάγαμε κι αὐτούς».  Ἀπὸ τὶς πρῶτες πρωΐνὲς ὥρες, ἔως τὸ δείλι δὲν σταματοῦν νὰ ὁρμοῦν. Τὰ ταξίματα τοῦ Βρυώνη πολλά. Μὰ τὸ χάνι ἄπαρτο.
Κι ὅσο κυλοῦσαν οἱ ὧρες τόσο μεγάλωνε ἡ σωρὸς μὲ τοὺς νεκρούς τους…. Ἐπάνω σὲ πτώματα ἔπρεπε νὰ πατήσουν οἱ τουρκαρβανίτες γιὰ νὰ φθάσουν στὸ χάνι. Ἐπάνω στὰ πτώματα τῶν δικῶν τους!

Οἱ κάνες τῶν τουφεκιῶν, μέσα ἀπὸ τὸ χάνι, ἀνάβουν. Νερὸ δὲν εἶχαν. Τί νά ἔκαναν; Οὐροῦσαν ἐπάνω τους. Ἀλλὰ τὸ πεῖσμα μεγάλωνε ὅσο οἱ ὧρες κυλοῦσαν.

Τριακόσιοι τοῦρκοι ἔχασαν τὴν ζωή τους καὶ περισσότεροι ἀπὸ ἑξακόσιοι τραυματίστηκαν. Ἡ ζημιὰ μεγάλη. Πολὺ μεγάλη ἀπὸ ἕνα τόσο δὰ παλιόπραμα.

Ὅταν πιὰ νύκτωσε τὸ ἀσκέρι μαζεύτηκε νὰ δέσῃ τὶς πληγές του. Ὁ Βρυώνης ζήτησε νὰ τοῦ φέρουν κανόνια.
Οἱ δικοί μας ἔθαψαν τοὺς ἕξι νεκρούς τους, μέσα στὸ χάνι, ἔφαγαν τὸ λιγοστό τους κρίθινο παξιμάδι, σκάλισαν τὶς πλιθιές, στὸν τοῖχο, γιὰ νὰ τὶς λεπτύνουν καὶ ξαπλώνουν νὰ ξεκουραστοῦν.
Τὰ ξημερώματα τοὺς ξυπνᾶ ὁ Δυσσέας γιὰ νὰ ξεκινήσουν. Ἔφθασε ἡ στιγμὴ τῆς ἐξόδου.
Μὲ μία σπρωξιὰ ῥίχνουν τὶς πλιθιές. Πρῶτος βγαίνει ὁ Γκούρας καὶ τελευταῖος ὁ Ἀνδροῦτσος.
Ὁρμοῦν μέσα ἀπὸ τὸ κοιμισμένο στράτευμα τοῦ Βρυώνη καὶ χάνονται στὴν νύκτα.

Μία ἡμέρα καθυστερήσεως γιὰ τὸν Βρυώνη δὲν ἦταν καὶ τόσο μεγάλη ὑπόθεσις, διότι ἡ Τρίπολις ἦταν ἀκόμη σὲ κατάστασι πολιορκίας. Ἡ ζημιὰ δὲν ἦταν πάρα πολὺ μεγάλη, σὲ ἐπίπεδον ἀριθμῶν. Θὰ προλάβαινε νὰ φθάσῃ ἔξω ἀπὸ τὴν Τριπολιτσά. Μόλις ξεκινοῦσε οὐσιαστικῶς ἡ πολιορκία.
Ὅμως πῶς νά προχωρήσῃ μέ τόν δαίμονα πίσω του;
Οἱ πασάδες κατάλαβαν πὼς δὲν μποροῦσαν νὰ συνεχίζουν γιὰ τὸν Μοριὰ ἐὰν δὲν καθάριζαν πρῶτα τὴν Ῥούμελη. Κι ἐκεῖ δὲν ἦταν μόνον ὁ Ὀδυσσέας. Ἦταν πολλοί!

Φιλονόη.

Ὅλες οἱ πληροφορίες, τὰ ὀνόματα τῶν ἀγωνιστῶν, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ διάλογοι ἀπὸ τὴν «Ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦΔημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σημείωσις: Μουσταφᾶς Γκέκας ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ πιστοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέα. Τιμή μας ποὺ πολέμησε μαζύ μας.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: