Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 9 Μαΐου / 9 Μαΐου 1821. Ἄφιξις τοῦ Ἀνδρέα Μεταξᾶ στὴν Πελοπόννησο.

9 Μαΐου 1821. Ἄφιξις τοῦ Ἀνδρέα Μεταξᾶ στὴν Πελοπόννησο.

9 Μαΐου 1821. Ἄφιξις τοῦ Ἀνδρέα Μεταξᾶ στὴν Πελοπόννησο.Ἡ κατάστασις στὸν Πύργοἦταν πολὺ ἄσχημη, καθῶς καὶ στὰ περίχωρα, διότι οἱ Λαλαῖοι εἶχαν ἤδη εἰσέλθη καὶ ἐτοιμάζονταν νὰ ἐξοντώσουν τὸν Χαράλαμπο Βιλαέτη  καὶ τοὺς ἄντρες του.
Στὶς  9 Μαΐου ὅμως, τοῦ 1821, ξεμπαρκάρει στὴν Γλαλέντσα τῆς Πελοποννήσου ὁ κόντε  Ἀνδρέας Μεταξᾶς, μαζὺ μὲ 350 Κεφαλλῆνες.

Ἡ παρουσία τοῦ κόντε Μεταξᾶ στὴν Πελοπόννησο ἔδωσε θάρρος στοὺς δικούς μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνασυνταχθοῦν καὶ νὰ μπορέσουν σὲ λίγο νὰ ἀντεπιτεθοῦν στοὺς Λαλαίους.

Ὁ κόντες τοὺς προσεκάλεσε σὲ παράδοσι ἀλλὰ αὐτοὶ τοῦ ἀπήντησαν εἰρωνικότατα:
«ὁλίγα κεράσια τοῦ Λάλα καὶ δύο ῥεβανιὰ δι’ ἀγάπην».
(Τὰ κεράσια τῆς περιοχῆς τῶν Λαλαίων ἦταν ὀνομαστά.)

Οἱ ἐχθροπραξίες ἐξακολούθησαν ἔως τῆς ὁλοκληρωτικῆς νίκης τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τῶν Λαλαίων, στὶς 25 Ἰουνίου  τοῦ 1821.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου καὶ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: