Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 9 Μαΐου / 9 Μαΐου 1854. Ἡ μεγάλη νίκη τοῦ Χατζηπέτρου κατὰ τοῦ Σελῆμ πασᾶ.

9 Μαΐου 1854. Ἡ μεγάλη νίκη τοῦ Χατζηπέτρου κατὰ τοῦ Σελῆμ πασᾶ.

9 Μαΐου 1854. Ἡ μεγάλη νίκη τοῦ Χατζηπέτρου κατὰ τοῦ Σελῆμ πασᾶ.Τὸ κίνημα τῆς Θεσσαλίας, τὸ 1854, ἦταν ἀφ΄ ἑνὸς αὐθόρμητον, ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους, ἀφ΄ ἑτέρου ὅμως βρῆκε στήριξι μεγάλη ἀπὸ ἀξιωματικοὺς τοῦ τακτικοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, καθῶς ἐπίσης κι ἀπὸ ἐθελοντές, ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἔως κι ἀπὸ τὴν Σμύρνη ἤ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι ἔφθαναν οἱ ἐθελοντές.
Τὴν 1η Μαρτίου τοῦ 1854 ἔφθασε στὴν ΘεσσαλίαΧριστόφορος Χατζηπέτρος, ὁ ὁποῖος ἀνεγνωρίσθῃ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀντάρτες ὡς φυσικὸς ἀρχηγός.
Ὁ Χατζηπέτρος κατάφερε κι ἔπιασε μίαν πολὺ καλὴ θέσι, στὸν δρόμο τῆς Καλαμπάκας  ποὺ ὁδηγοῦσε στὰ Τρίκαλα. Στὰ Τρίκαλα ὅμως εἶχε κατασκηνώση ὁ Σελὴμ πασάς, μὲ 3.000 ἀσκέρι. Τότε ὁ Χατζηπέτρος ἔστειλε μηνύματα σὲ ὅλους τοὺς καπεταναίους, καθῶς καὶ σὲ κάθε νέο ἐθελοντή, νὰ δυναμώσουν τὶς ἤδη πολὺ καλὲς θέσεις ποὺ κρατοῦσε.
Ἔτσι κι ἔγινε. Κατάφερε νὰ συγκεντρώσῃ 3.500 ἄντρες μὲ ἀποτέλεσμα, τὴν 9η Μαΐου τοῦ 1854, στὴν μάχη ποὺ ἐδόθῃ, νὰ ὑποχωρήσουν οἱ τοῦρκοι, ἀφήνοντας πίσω τους πεντακοσίους νεκρούς.
Κατὰ τὰ μεσάνυκτα οἱ Τοῦρκοι ἀπεφάσισαν νὰ τὰ παρατήσουν ὅλα καὶ νὰ φύγουν, περνῶντας τὸν Πηνειό. Τοὺς ἀντελήφθησαν ὅμως οἱ δικοί μας καὶ κατάφεραν νὰ περάσουν τὸ ποτάμι μόλις 1.500.

Τὸ πῶς κατέληξε βέβαια αὐτὴ ἡ νικητήριος πορεία, ἀφῆστε τά…
Πάλι στὴν μέσι οἱ βολεμένοι μπῆκαν.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: