Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 10 Μαΐου / 10 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ στὰ Ἄγραφα.

10 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ στὰ Ἄγραφα.

10 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπανάστασις ξεκινᾶ στὰ Ἄγραφα.Στὸ χωριὸ Κεράσοβο τῶν Ἀγράφων, στὶς 10 Μαΐου τοῦ 1821, ὑψώνεται ἡ σημαία τῆς λευτεριᾶς ἀπὸ τὸν Κώστα Βελῆ.

Τὸ παλληκάρι αὐτὸ ὅμως κυνηγήθηκε πολύ, κυρίως ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς κοτζαμπάσηδες.

Τσολάκογλου, κοτζάμπασης τῆς Ῥεντίνας, ἀντιμάχεται τοὺς ξεσηκωμένους, μαζὺ μὲ τοὺς Τούρκους.

Τὴν στιγμὴ ἐκείνη ὁ Βελὴς γλύτωσε, ἀλλὰ λίγους μῆνες ἀργότερα τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν μετέφεραν στὴν Πόλι, ὅπου καὶ θανατώθηκε μὲ φρικτὰ βασανιστήρια.

 

Ἡ τύχη τοῦ Τσολάκογλου, προδότης κι αὐτός, δὲν ἦταν καλλίτερη. Μετὰ τὴν ἐξάπλωσι τῆς ἐπαναστάσεως σὲ ὅλην τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, κατέφυγε στοὺς πασᾶδες τῆς Λαρίσσης, ὅπου καὶ βρῆκε ἀνάλογο θάνατο.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπανάστασι τοῦ ’21», τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου καὶ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: