Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 14 Μαΐου / 14 Μαΐου 1824. Ὁ Ἰσμαὴλ Γιβλαρτὰρ βομβαρδίζει τὴν Κάσο.

14 Μαΐου 1824. Ὁ Ἰσμαὴλ Γιβλαρτὰρ βομβαρδίζει τὴν Κάσο.

14 Μαΐου 1824. Ὁ Ἰσμαὴλ Γιβλαρτὰρ βομβαρδίζει τὴν Κάσο.  Ὁ αἰγυπτιακὸς στόλος ποὺ ξεκίνησε ὑπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Μωχάμετ Ἄλη, νὰ στέρξῃ τοὺς ὀθωμανούς, ὑπὸ τὴν ναυαρχία τοῦ Ἰσμαῆλ Γιβλαρτᾶρ, βομβαρδίζει τὴν Κάσο, ὥς προμήνυμα οὐσιαστικῶς αὐτῶν ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσαν.

Ἤδη ἡ Κρήτη, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ Μαρτίου τοῦ 1824 εἶχε πατηθῇ καὶ σὲ λίγες ἡμέρες, ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Τομπάζη, χάθηκε.
Κάσος ἦταν τὸ ἐπόμενον βῆμα. Ὁ Μωχάμετ Ἄλη δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσῃ πίσω του ἐκκρεμότητες. Καὶ οἱ Κάσιοι, ἱκανότατοι καὶ τολμηρότατοι ναυτικοί, εἶχαν προκαλέσῃ μὲ τὶς ἐπιδρομές τους πολλὰ πλήγματα στὰ παράλια τῆς αὐτοκρατορίας.

Στὴν Κάσο εἶχαν συγκεντρωθῇ πολλοί. Πάρα πολλοί.
Ἀπὸ τὴν μία οἱ αἰχμάλωτοι ἀπὸ τὶς ἐκστρατείες τῶν Κασίων κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ πρόσφυγες τῆς Κρήτης, μαζὺ μὲ τοὺς ἐντοπίους. Τὸ νησὶ ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες φιλοξενοῦσε ἕξι χιλιάδες. Δύο χιλιάδες ἀπὸ αὐτοὺς Κρητικοί, μὲ πεντακοσίους ἀρματωμένους καὶ κεφαλές τους τὸν Δ. Κουρμούλη καὶ τὸν Ἀστρινό.

Τὰ πλοῖα τῆς Κάσου δὲν μποροῦσαν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὸ νησί, λόγῳ τοῦ κινδύνου τῆς ἐπιθέσεως ποὺ ἀνέμεναν.
Καὶ πράγματι, στὶς 14 Μαΐου τοῦ 1824, ὁ ναύαρχος τῶν τουρκοαιγυπτίων ἔριξε ἀρκετὲς κανονιές, κάνοντας καὶ μίαν ψευτοαπόβασιν. Διαιρεύνησις οὐσιαστικῶς ἦταν ὅλο αὐτό.

Οἱ Κάσιοι σχεδὸν ἀμέσως, στὶς 17 Μαΐου, στέλνουν ἐπιστολὴ στὴν κυβέρνησι Κουντουριώτου κι ἔλαβαν λίγες ἡμέρες ἀργότερα (27 Μαΐου  ὑπογράφεται ἡ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν Κουντουριώτη) μίαν ἐκπληκτικὴ ἀπάντησι: «ὅταν θὰ ἔλθῃ τὸ δάνειο θὰ σᾶς στείλουμε πλοῖα».

Αὐτὸ ἦταν. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 27 Μαΐου, ξεκίνησε ἡ πραγματικὴ ἐπίθεσις ποὺ ἐπέφερε τὴν καταστροφὴ τῆς Κάσου.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: