Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 15 Μαΐου / 15 Μαΐου 1822. Ὁ Χουρσὶτ ξεκινᾶ πολιορκία στὸ Σούλι.

15 Μαΐου 1822. Ὁ Χουρσὶτ ξεκινᾶ πολιορκία στὸ Σούλι.

15 Μαΐου 1822. Ὁ Χουρσὶτ ξεκινᾶ πολιορκία στὸ Σούλι.Οἱ Σουλιῶτες κυνηγήθηκαν ἀνελέητα ἀπὸ τὸν Ἀλῆ πασᾶ κι ἐκδιώχθησαν ἀπὸ τὸ ἔνδοξο Σούλι.
Σελίδες δόξης ἔγραψαν σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπάτητα βουνά.
Ὅταν ὅμως ξεκίνησε ὁ πόλεμος τοῦ σουλτάνου μὲ τὸν Ἀλῆ, οἱ Σουλιῶτες ἀναθάῤῥεψαν. Λίγο μετὰ νὰ καὶ οἱ πρῶτες φλόγες τῆς ἐπαναστάσεως νὰ ἀνάβουν σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα.
Πῶς λοιπόν νά σταθοῦν οἱ Σουλιῶτες ἄπραγοι;

Χουρσίτ, ὁ πασὰς τῆς Τριπόλεως ποὺ νίκησε τὸν Ἀλῆ, τοὺς ἔστειλε μηνύματα νὰ παύσουν τὸν πόλεμο γιὰ νὰ τοὺς ἀφήσῃ ἡσύχους νὰ ζήσουν στὸν τόπο τους ἐλεύθερα. Γιὰ μίαν στιγμὴ οἱ Σουλιῶτες θὰ τὸ σκέπτονταν, ἀλλὰ τελικῶς τὸ φιλότιμο ὑπερχείλισε καὶ παρὰ τὶς δελεαστικὲς προτάσεις, παρὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ ἰδίου τοῦ Ὁμὲρ Βρυώνη, ἀπεφάσισαν νὰ πολεμήσουν.

Δεκαπέντε χιλιάδες στράτευμα ἔστειλε ὁ Χουρσίτ, ἐφ΄ ὅσον τὸ χώρισε σὲ τρία τμήματα.
Οἱ Σουλιῶτες δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς χιλίους σὲ ἀριθμό.
Μὰ αὐτοὶ οἱ λιγοστοὶ κατάφεραν νὰ πισογυρίσουν τόσο στράτευμα.
Οἱ μάχες ξεκίνησαν στὶς
16 Μαΐου τοῦ 1822 καὶ τελείωσαν στὶς 29 Μαΐου.
Στὶς
18  ἸουνίουΧουρσίτ, ἀφήνοντας πίσω του τὸν Ὁμὲρ Βρυώνη, ξεκίνησε γιὰ τὴν Πελοπόννησο. Εἶχε ἤδη χάσῃ μεγάλο μέρος τοῦ χρόνου του. Ἡ Πελοπόννησος ἦταν ἤδη σχεδὸν ἐλεύθερη!
Ἀθάνατες σελίδες ἡρωϊσμοῦ! Ἀθάνατες!

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: