Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 16 Μαΐου / 16 Μαΐου 1822. Ὁ Χουρσὶτ πασὰς κτυπᾶ τὸ Σούλι.

16 Μαΐου 1822. Ὁ Χουρσὶτ πασὰς κτυπᾶ τὸ Σούλι.

16 Μαΐου 1822. Ὁ Χουρσὶτ πασὰς κτυπᾶ τὸ Σούλι.Μετὰ τὴν κατάληψι τῶν Ἰωαννίνων καὶ τὴν θανάτωσιν τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, στὶς 17 Ἰανουαρίου τοῦ  1822,  ὁ  Χουρσίτ,  πασὰς τῆς Τριπολιτσᾶς, κατόπιν συμβουλῶν ποὺ ἐδέχθῃ ἀπὸ τοὺς Ἀρβανίτες ἀρχηγούς του, ἀποφασίζει νὰ ἐκστρατεύσῃ κατὰ τοῦ Σουλίου.
Ὁ στρατός του μεγάλος. Ἀριθμοῦσε 36.000 ἀσκέρι ἀπὸ Τσάμηδες, Λιάπηδες, Γκέκηδες καὶ Τόσκηδες, ὅλοι τους ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ πολεμιστές.
Στὶς 5 Μαΐου τοῦ 1822 στέλνει ἐπιστολὴ στοὺς Σουλιῶτες ζητῶντας τους νὰ παύσουν τὸν πόλεμο γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ ζήσουν εἰρηνικὰ στὸ Σούλι.
Τὸ σκέφθηκαν οἱ Σουλιῶτες, στὴν ἀρχὴ ἀπήντησαν διφορούμενα, μετὰ σταυροφιλήθηκαν καὶ μὲ τὸν Ὁμὲρ Βρυώνη, ἀλλὰ τελικῶς τὸ φιλότιμο ὑπερίσχυσε κι ἀπεφάσισαν νὰ πολεμήσουν.
Ὁ  Χουρσίτ, ἔξαλλος πιά, στέλνει δεκαπέντε χιλιάδες στρατὸ ἐναντίον τους καὶ στὶς 15 Μαΐου τοῦ 1822 ἔπιανε αὐτὸ τὸ ἀσκέρι θέσεις τρεῖς ὧρες ἔξω ἀπὸ τὸ Σούλι. .
Ἀρχηγοὶ τῶν Σουλιωτῶν σὲ ἐτούτη τὴν δύσκολη ὥρα οἱ  Γεώργιος  Δράκος, Γιώτης Δαγκλῆς, Νότης Μπότσαρης, Νάσης Φωτομάρας, Τούσας Ζέρβας, Διαμαντὴς Ζέρβας, Θανάσης Κουτσονίκας. Δοξασμένα καὶ ἡρωϊκὰ πρόσωπα τοῦ Σουλίου, μὲ μόλις χιλίους ὁπλισμένους ἄντρες ὅμως μαζύ τους.

Στὶς 16 Μαΐου τοῦ 1822 ἔπιασαν τὸν πόλεμο.
Οἱ Σουλιῶτες πολεμῶντας ἀπὸ θέσι σὲ θέσι, ὅλην τὴν ἡμέρα, παράτησαν τὸ Σούλι κι ἀπετραβήχθησαν στὴν Κιάφα, στὸν Ἀβαρίκο καὶ στὰ Χώνια, ἀπὸ ὅπου ἐλάμβαναν νερό.
Πρῶτο μέλημα τῶν τούρκων νὰ ἀποκόψουν ἀπὸ τὸ νερὸ τοὺς Σουλιῶτες.
Οἱ μάχες καθημερινές, κυριολεκτικῶς στὴν κόψι τοῦ ξυραφιοῦ. Ὅμως οἱ  Σουλιῶτες κρατοῦσαν μὲ σημαντικὲς μικρὲς νίκες.
Σιγὰ σιγὰ ὅμως, ἐφ΄ ὅσον ἡ  πίεσις ἦταν διαρκῶς αὐξανομένη, ὁ ἐχθρὸς πολυάριθμος, ἄρχισαν νὰ περιορίζονται οἱ δυνάμεις τους.
Ὁ ἐπίλογος αὐτοῦ τοῦ πολέμου γράφτηκε λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 
29 Μαΐου τοῦ 1822, ἀπὸ ὅλο τὸ Σούλι.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημήτρη Φωτιάδου.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: