Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 21 Μαΐου / 21 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπαναστατικὴ ἐπιτροπὴ τῶν Σφακιανῶν.

21 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπαναστατικὴ ἐπιτροπὴ τῶν Σφακιανῶν.

21 Μαΐου 1821. Ἡ ἐπαναστατικὴ ἐπιτροπὴ τῶν Σφακιανῶν.Τὰ Σφακιὰ δὲν στὰθηκαν ἔξω ἀπὸ καμμίαν ἐπανάστασιν. Ἀπὸ μόνα τους δὲν στέκονταν κάτω ἀπὸ ζυγό.
Μόνον στὸν Νταλιάνη κράτησαν ἐπιφυλάξεις, ὄχι γιατὶ δὲν ἤθελαν, ἀλλὰ γιατὶ ἦταν πρόσφατος ἡ τελευταία καταστροφὴ ποὺ ὑπέστησαν*.

Στὶς 21 Μαΐου τοῦ 1821 συγκεντρώθηκαν στὸ Λουτρό, Σφακίων, ὅλες οἱ κεφαλὲς τῶν Σφακιανῶν κι ἔβγαλαν μίαν προκήρυξι μὲ τὴν ὁποίαν διόριζαν ἐπαναστατικὴ ἐπιτροπή, τὴν «Καγκελαρία τῶν Σφακίων».

 

Σερὶφ πασᾶς, τοῦ Ἡρακλείου, τοὺς ἀπείλησε γιὰ τὰ χειρότερα. Ἔβαλε καὶ τὸν δεσπότη νὰ τοὺς συνετίσῃ. Μὰ αὐτοὶ τίποτα. Ἀποφασισμένοι. Λογάριαζαν τουφέκια…

Ὁ δεσπότης μάλλιστα τοὺς στέλνει μία ἐπιστολή, γιὰ νὰ ἡρεμήσουν, εἰδὲ ἄλλως θὰ τοὺς ἀφόριζε.
Καὶ οἱ Σφακιανοὶ τοῦ ἀπαντοῦν:

«Σεβασμιώτατε,
Τὴν εὐχήν σου θέλομεν καὶ τὰς εὐλογίας σου ἀποδεχόμεθα, ἀλλὰ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὰ κατάρας σοῦ στέλλομεν ὀπίσω διὰ νὰ τὰς μεταχειρισθῇς ὅπυ πρέπει …. Ταὔτα καὶ προσκυνοῦμεν τὰ ταπεινὰ τέκνα σου.»

Κι ἔτσι ξεκίνησε.
Μὲ κατάρες κι ἀπειλές. 
Στὴν πρώτη αὐτὴν περίοδο τοῦ ξεσηκωμοῦ στὴν Κρήτη  χάθηκαν ἀπὸ μαχαίρι τούρκων δύο χιλιάδες γυναικόπαιδα καὶ ὅλοι οἱ μητροπολίτες μὲ τοὺς ἡγουμένους. Χιλιάδες κορίτσια κι ἀγόρια πουλήθηκαν στὰ σκλαβοπάζαρα.
Ὁ χειρότερος πόλεμος, ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐδῶ ἔγινε.
Τὸ ἄσβεστον μίσος ποὺ χώριζε τοὺς χριστιανοὺς μὲ τοὺς τουρκοκρητικούς, ἐπεὶ δὴ οἱ δεὐτεροι ἀλλαξοπίστησαν, δὲν ἔσβησε ποτέ!

 

Φιλονόη.


*Δίπλα στὸν Νταλιάνη ἐστάθησαν παλληκαρίσια οἱ ἑξήντα ἄνδρες τοῦ
Δεληγιαννάκη, ἀπὸ τὰ Σφακιά.
Ἡ «Καγκελαρία τῶν Σφακίων», ποὺ μέλη της ἦσαν ὁ
Πωλογεωργάκης (ἤ Πωλογιωργάκης), ὁ Βουρλουμπᾶς καὶ ὁ Δεληγιαννάκης, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, εἶχαν ἄμεσες συνομιλίες μὲ τὸν Νταλιάνη ἀλλὰ κρατοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὸν πόλεμο τοὺς ἄνδρες τους. Τελικῶς ἐπετέθησαν κατὰ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων, πρὸ κειμένου νὰ διασώσουν τοὺς ἄνδρες τοῦ Νταλιάνη, ὅταν ὁ Νταλιάνης εἶχε ἤδη φονευθῆ. Πρὸς τοῦτο καὶ ὑπέστησαν ἐκ νέουν διωγμοὺς καὶ διώξεις. 

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: