Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 21 Μαΐου / 21 Μαΐου 1821. Ὁ Κολοκοτρώνης μεταφέρει τὸ στρατηγεῖον στὴν Ζαράκοβα.

21 Μαΐου 1821. Ὁ Κολοκοτρώνης μεταφέρει τὸ στρατηγεῖον στὴν Ζαράκοβα.

21 Μαΐου 1821. Ὁ Κολοκοτρώνης μεταφέρει τὸ στρατηγεῖον στὴν Ζαράκοβα.Μετὰ τὸ Βαλτέτσι ἐμετακινήθῃ ὁ Κολοκοτρώνης στὴν Ζαράκοβα, στὶς 21 Μαΐου τοῦ 1821, διότι εἶχε ἕναν πύργο ὑψηλότατον καὶ δυνατόν καὶ μποροῦσε νὰ ἐποπτεύῃ καλλίτερα τὴν περιοχή.
Μετέφερε ἐκεῖ τὸ στρατηγεῖον του ἀλλὰ καὶ τὸ στρατόπεδον τοῦ Χρυσοβιτσίου καὶ τῆς Πιάνας.
Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησε νὰ συνομιλῇ μὲ τοὺς καπεταναίους γιὰ μετακινηθοῦν πρὸς τὴν Σελήμνα. Ὁ ἴδιος ἑτοιμαζόταν νὰ πιάσῃ τὰ πίσω Τρίκορφα, ἔως τὸ Ἁλώνι καὶ τὸ Διάσελο, γιὰ νὰ μὴν μπορέσουν νὰ τὸν κτυπήσουν πισώπλατα οἱ Τοῦρκοι.

Ἀπὸ ἐκεῖ πλέον καθόρισε τὰ πρῶτα ταμπούρια.
Εἶχε φθάσῃ ἐπὶ τέλους ἡ στιγμὴ νὰ ἀρχίσῃ νὰ σφίγγῃ σιγὰ σιγὰ τὸν κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὴν Τρίπολι.

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: