Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 22 Μαΐου / 22 Μαΐου 1825. Ὁ φόνος τῆς Μπουμπουλίνας.

22 Μαΐου 1825. Ὁ φόνος τῆς Μπουμπουλίνας.

22 Μαΐου 1825. Ὁ φόνος τῆς Μπουμπουλίνας.

Πάνος Κολοκοτρώνης, υἱὸς τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν κόρη τῆς Μπουμπουλίνας ὅταν τὸν δολοφόνησαν.

Λίγες ἑβδομάδες μετὰ τὸ φονικὸ ἡ Μπουμπουλίνα παντρεύει τὴν θυγατέρα της  μὲ τὸν Θοδωράκη Γρίβα. Ὅμως ἤδη ὁ Γρίβας Δημήτρης (Δράκος), πατήρ τοῦ Θοδωράκη, μαζὺ μὲ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ  τοὺς ἄλλους ἀγωνιστές, ἦταν στὴν φυλακὴ ἤ ὑπὸ διωγμόν. Ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ Μπουμπουλίνα

Πρὸς τοῦτο ἡ Μπουμπουλίνα  ἐπέμεινε πολὺ στὸ νὰ γίνῃ ὁ γάμος γρήγορα, μὲ μεγάλη φασαρία, ἐλάχιστο χρόνο μετὰ τὸ φονικό τοῦ Πάνου. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1825 ἔγινε ὁ γάμος, ὁ ὁποῖος ἀπησχόλησε καὶ τὸ Ἐκτελεστικό.  Μεγάλη ἀναστάτωσις. Ὄχι διότι ἡ Μπουμπουλίνα δὲν σεβόταν τὶς παραδόσεις καὶ δὲν ἐθαύμαζε τὸν Κολοκοτρώνη, ἀλλὰ διότι ἤδη τελοῦσε ὑπὸ διωγμὸν κι ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο. Ὅπως κι ἔκανε. Ὥς μέσον λοιπὸν ἀντιδράσεως, ἐκείνην τὴν στιγμή, ἦταν ἐκεῖνος ὁ γάμος, ποὺ μανιωδῶς πολεμοῦσε τὸ Ἐκτελεστικὸ γιὰ νὰ μὴν γίνῃ.

Λίγους μῆνες ἀργότερα, κι ἔν ὅσῳ ὁ ἐμφύλιος ἐξαπλώνεται,  ὁ Γεώργιος Γιάννουζας, υἱός της ἀπὸ τὸν πρῶτο της γάμο, ἀπαγάγει τὴν θυγατέρα τοῦ Χριστοδούλου Κούτση Εύγενείαν, μὲ τὴν σύμφωνον γνώμι καὶ στήριξι τῆς Μπουμπουλίνας.

Λάζαρος Ὀρλῶφ ἦταν ἑτεροθαλὴς ἀδελφὸς τῆς Μπουμπουλίνας καὶ παντρεμένος μὲ τὴν ἀδελφὴ τῆς Εὐγενείας Κούτση, ποὺ ἀπήγαγε ὁ Γιάννουζας. Τὴν μεγάλη φασαρία τὴν ἀνεκίνησε αὐτός. Θεώρησε πὼς ἡ προσβολὴ ἦταν πολὺ βαρειὰ καὶ ξεσήκωσε τοὺς Κουτσαίους.

Αὐτοὶ ξεκινοῦν μὲ τοὺς ἀνθρώπους τους καὶ κατευθύνονται πρὸς τὸ σπίτι τῆς Μπουμπουλίνας, στὶς 22 Μαΐου τοῦ 1825.

Ἡ Μπουμπουλίνα διατάσσει νὰ κλειδώσουν πόρτες, παράθυρα κι ἀναλαμβάνει μόνη της τὶς διαπραγματεύσεις, μὲ τὸν ἑτεροθαλὴ ἀδελφό της μέσα στὸ πλῆθος ποὺ τὴν πολιορκοῦσε. Στέκεται στὸ παράθυρο καὶ κουβεντιάζει μὲ τοὺς πολιορκητές της.

Μέσα στὶς φωνὲς καὶ τὶς βρισιές, κάποιος ἀπὸ τὸ πλῆθος σημάδεψε καὶ κτύπησε τὴν Μπουμπουλίνα στὸ μέτωπο, ἀφήνοντάς την ἐπὶ τόπου νεκρή.

Ὁ ἐμφύλιος ἦταν ἤδη στὶς μεγάλες του δόξες. Ἕνα ἀκόμη γεγονός, σὰν αὐτὸ μὲ τὸν φόνο τῆς Λασκαρίνας, τελικῶς πέρασε ἀπαρατήρητον.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: