Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 24 Μαΐου / 24 Μαΐου 1896. Ἡ ἐπανάστασις τῆς Χαλέπας.

24 Μαΐου 1896. Ἡ ἐπανάστασις τῆς Χαλέπας.

24 Μαΐου 1896. Ἡ ἐπανάστασις τῆς Χαλέπας.Ὁ διορισμὸς νέου βαλῆ, τοῦ Καραθεοδωρῆ Πασᾶ,  καὶ ἡ ἐπαναφορὰ τῆς συμφωνίας τῆς Χαλέπας, ὁδήγησε τοὺς Κρῆτες στὴν ἀγανάκτησι καὶ μίαν ἀκόμη ἐπανάστασιν. Ὄχι διότι δὲν προέβλεπε ἡ συμφωνία αὐτὴ ἰδιαίτερα προνόμια γιὰ τοὺς Κρῆτες. Οἱ τουρκοκρητικοὶ ὅμως εἶχαν τὶς διαφωνίες τους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς σφαγὲς τῶν Χανίων.
Ἡ ἐπαναφορὰ τῆς συμφωνίας τῆς Χαλέπας, μία συμφωνία ποὺ ὑπεγράφῃ μεταξὺ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τῶν Γαλλία, Ἀγγλία, Ἰταλία Ῥωσσία, Αὐστρία (Αὐστροουγγαρία μὲ τὴν Γερμανία ἐντός) εἶχε σὰν στόχο τὶς σοβαρὲς μεταῤῥυθμίσεις ἀπὸ πλευρᾶς ὀθωμανικῆς διοικήσεως πρὸς τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμούς.
Ἡ συμφωνία τῆς Χαλέπας οὐδέποτε ὅμως ἐτηρήθῃ καὶ μόνον στὰ χαρτιὰ παρέμεινε. Ὑπῆρξε τμῆμα τῆς Συνθήκης τοῦ Βερολίνου καὶ ὑπεγράφῃ στὶς 13 Ἰουλίου τοῦ 1878.
Συνεπῶς ὁ διορισμὸς νέου βαλῆ, κι ὄχι ἡ ἐκλογή του, ὅπως ὅριζε ἡ συμφωνία, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς συμφωνίας τῆς Χαλέπας,  ποὺ οὐδέποτε ἐτηρήθῃ, ἐπυροδοτοῦσε τὴν ἤδη ἔντονη ἐκρηκτικὴ διάθεσι τῶν Κρητῶν κατὰ τῆς Πύλης, οἱ ὁποῖοι καὶ διακηρύσσουν ἐπανάστασι  στὶς 24 Μαΐου τοῦ 1896

Στὶς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1897 μουσουλμάνοι ἐπιτίθενται κατὰ τῆς χριστιανικῆς συνοικίας στὰ Χανιά.
Τὴν ἰδίαν ἡμέρα οἱ χριστιανοὶ καταλαμβάνουν τὸ Ἀκρωτῆρι καὶ ἀποκόβουν τὴν Σούδα, διακηρύσσοντας κι ἐπισήμως, τὴν ἔνωσι μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Κυβερνήτης τότε τῆς Ἑλλάδος ἦταν ὁ Θεόδωρος Δηληγιάννης, ποὺ μόλις εἶχε διαδεχθῇ τὸν συντηρητικὸ Χαρίλαο Τρικούπη. Ἐνθουσιάζεται ὁ Δηληγιάννης καὶ θεωρεῖ τὴν ἔνωσι δεδομένη.
Στὸ μεταξὺ οἱ στόλοι τῶν μεγάλων δυνάμεων (Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ῥωσσίας, Ἰταλίας, Αὐστροουγγαρίας καὶ Γερμανίας)  εἰσέρχονται στὸν κόλπο τῆς Σούδας, οἱ ναύαρχοι βομβαρδίζουν τοὺς ἐπαναστᾶτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦτο κι ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, καὶ κηρύσσουν τὴν αὐτονομία τῆς Κρήτης.

Ἀκολουθεῖ ὁ ἀτυχὴς πόλεμος τοῦ 1897 καὶ ἡ παραίτησις Δηληγιάννη.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν τόμο ΕΛΛΑΣ τοῦ Ἰωάννου Πασσᾶ.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: