Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 25 Μαΐου / 25 Μαΐου 1821. Ἡ προκήρυξις τοῦ Βαρνακιώτου.

25 Μαΐου 1821. Ἡ προκήρυξις τοῦ Βαρνακιώτου.

25 Μαΐου 1821. Ἡ προκήρυξις τοῦ Βαρνακιώτου.Γεώργιος Βαρνακιώτης, κατὰ Φιλήμονα, ἦταν μάλλον μὲ τὸ μέρος τῶν Τούρκων παρὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες.
Μετὰ τὶς νίκες ὅμως τῆς Πελοποννήσου καὶ ἰδιαιτέρως στὸ Βαλτέτσι καὶ στὰ Δολιανά, κι ἐν ᾦ ὁ Δημήτριος  Μακρῆς εἶχε ἤδη ἐκδιώξῃ τοὺς τούρκους τοῦ Μεσολογγίου, στὶς 24 Μαΐου τοῦ 1821, πρὸς τὸ Ἀγρίνιο κυρίως, ἀλλὰ καὶ τὴν Πάτρα, συμφώνησε κι ὁ Βαρνακιώτης καὶ ἐτάχθῃ μὲ τὸ μέρος τῶν ὑπολοίπων ὁπλαρχηγῶν.

Πρὸς τοῦτο συνέταξε  μίαν προκήρυξι, στὶς 25 Μαΐου τοῦ 1821, ἡ ὁποία καλοῦσε τὸν λαὸ τῆς Ἀκαρνανίας νὰ συνταχθῇ μὲ τοὺς καπεταναίους.

«…Σᾶς εἰδοποιῶ λοιπὸν ὅ,τι ἔφθασεν ἡ στιγμὴ ν’ ἀποτινάξωμεν τὸν τόσον βαρὺν ζυγόν, νὰ λείψετε ὅλοι σας ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα δοσίματα, ἀπὸ τὶς ἀνυπόφορες ἀγγαρεῖες, ἀπὸ τὴν καταφρόνησιν τῆςτιμῆς καὶ θρησκείας μας, καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἐπικείμενον κίνδυνον τῆς ζωῆς μας.

Ὅλη ἡ Τουρκία κατατρομαγμένη καὶ κατατροπωμένη ἀπὸ τὰ ἅρματα τοῦ γένους μας, ἐντὸς ὁλίγου κλίνει τὸν αὐχένα πρὸς ἡμᾶς θεία βουλήσει.
Δώσατε πίστιν εἰς τὰ ἀδελφικά μου λόγια…»

Μεταξὺ ἄλλων ὅμως ἔγραφε καὶ πολλὲς ἀνακρίβειες.
Ἔγραφε γιὰ παράδειγμα πὼς ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, νικητής, ἔφθασε στὴν Ἀνδριανούπολι καὶ πορευόταν γιὰ τὴν Πόλι.

Βέβαια, σήμερα ποὺ τὰ διαβάζουμε ὅλα αὐτά, χαμογελᾶμε.
Ποῦ ἡ ταχύτητα διαδόσεως τῆς πληροφορίας, ὅπως στίς ἡμέρες μας;
Ἀλλὰ καὶ τότε, δὲν ἦταν τόσο τραγικά…
Τὰ κακὰ νέα μαθαίνονταν πάντα γρήγορα.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι τοῦ ’21, τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: