Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 26 Μαΐου / 26 Μαΐου 1826. Ἡ ἡρωϊκὴ ἔξοδος ἀπὸ τὴν μονὴ Βαρνακόβης.

26 Μαΐου 1826. Ἡ ἡρωϊκὴ ἔξοδος ἀπὸ τὴν μονὴ Βαρνακόβης.

26 Μαΐου 1826. Ἡ ἡρωϊκὴ ἔξοδος ἀπὸ τὴν μονὴ ΒαρνακόβηςΜετὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, στὶς 11 Ἀπριλίου τοῦ 1826, οἱ ὑπερασπιστές της σκόρπισαν.
Ἄλλοι βρέθηκαν στὴν Πελοπόννησο, ὅπως ὁ Καραϊσκάκης ποὺ πῆγε στὸ Ναύπλιον, κι ἄλλοι στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα.
Οἱ πολιορκητὲς τοῦ Μεσολογγίου, ὁ Ἰμπραὴμ πασᾶς κι ὁ Κιουταχῆς, χώρισαν ἐπίσης τοὺς δρόμους τους.
Ὁ Ἰμπραὴμ συνέχισε γιὰ τὴν Πελοπόννησο καὶ ὁ Κιουταχῆς γιὰ τὴν Ἀττική.
Ὁ Κιουταχῆς διέθετε 20.000 ἄντρες στὸ πεζικό του καὶ 3.000 στὸ ἱππικό.
Χώρισε τὸ στράτευμά του σὲ τμήματα, μὲ ἕνα στάδιο ἀπόστασι τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ πορευόταν πρὸς τὴν Ἀττική.

Στὴν περιοχὴ τῆς Δωρίδος ὑπάρχει μία μονή. Ἡ μονὴ τῆς Βαρνακόβης.
Σὲ αὐτὴν τὴν μονὴ εἶχαν καταφύγῃ ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ Μεσολογγίου, κυνηγημένοι καὶ ἐξαντλημένοι ἀπὸ τοὺς ὑπερανθρώπους ἀγῶνες τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ Μεσολογγίου, καθῶς καὶ τὴν ἡρωϊκὴ ἔξοδο. Μεταξύ τους κι ὀ Κίτσος Τζαβέλας, μαζὺ μὲ τοὺς μοναχοὺς καὶ κάποιους ἀκόμη καπεταναίους, βρέθηκαν μέσα στὴν μονὴ ὅταν πέρασαν τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ.

Ὁ Κιουταχῆς δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσῃ πίσω του ἀνοικτὲς πληγές.
Πολιόρκησε τὸ μοναστήρι, μὲ 4.000 ἄντρες, γιὰ ἀρκετὲς ἡμέρες, ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν ἄπαρτο. Προσπάθησε μὲ λαγούμια νὰ τὸ πάρῃ ἀλλὰ τὸν ἀνεκάλυψαν καὶ τὰ ἀνετίναξαν. Οἱ ἀπώλειές του πολλές.
Στὶς 26 Μαΐου τοῦ 1826, κι ἐφ΄ ὅσον τὰ πολεμοφόδια καὶ οἱ τροφὲς τῶν πολιορκημένων τελείωναν, ἀποφασίζεται  νυκτερινὴ ἔξοδος, μέσα ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ.
Ἡ ἔξοδος ἦταν ἐπιτυχής.
Οἱ ἀπώλειες τῶν Ἑλλήνων ἐλάχιστες.
Ὁ Κιουταχῆς διέταξε νὰ ἀνατινάξουν τὴν μονή.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ,  Ἰωάννου Πασσᾶ, Κασομούλη «Στρατιωτικὰ ἐνθυμήματα» καὶ Γενικὴ Παγκόσμιος Ἐγκυκλοπαίδεια

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: