Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 27 Μαΐου / 27 Μαΐου 1821. Στὸν ἀγώνα καὶ ἡ Εὔβοια.

27 Μαΐου 1821. Στὸν ἀγώνα καὶ ἡ Εὔβοια.

27 Μαΐου 1821. Στὸν ἀγώνα καὶ ἡ Εὔβοια.Στὴν Εὔβοια, ὅπως καὶ στὴν Κρήτη, οἱ ῥαγιάδες ἦταν πιὸ ῥαγιάδες ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τὰ ζῶα τὰ ὑπελόγιζαν περισσότερο οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους κι ἔτσι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔσφαζαν πιὸ εὔκολα.
Ἕνα πασαλίκι, τρεῖς καζᾶδες καὶ τέσσερα κάστρα.

Μόλις ἔπαθαν οἱ μπέηδες γιὰ τὴν ξεσηκωμὸ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, κάνουν συμβούλιο κι ἀποφασίζουν νὰ μαζέψουν τοὺς προεστοὺς γιὰ ὁμήρους καὶ νὰ σκορπίσουν λίγη ἀκόμη τρομοκρατία προληπτικῶς.
Μὰ ἀκριβῶς αὐτές τους οἱ πράξεις πεισμώνουν περισσότερο τοὺς Ἕλληνες.

Στὶς ἀρχὲς Μαΐου μαζεύονται οἱ πιὸ θαρραλέοι καπεταναῖοι στὴν Λίμνη Εὐβοίας.
Μεταξύ τους ὁ Γιώργης Ἰατροῦ, Νικόλας Τομαρᾶς καὶ ὁ Βερούσης Μουστανᾶς, ποὺ ἐτέθῃ κι ἀρχηγός τους.Στέλνει ὁ Βερούσης στοὺς μπέηδες ἐπιστολὴ ζητῶντας τους νὰ προσκυνήσουν.
Κατασκευάζουν μετὰ σαράντα παντιέρες καὶ ξεκινοῦν γιὰ νὰ πιάσουν τὴν Χαλκίδα στὶς 27 Μαΐου τοῦ 1821.
Ἀλλὰ μάλλον, κατὰ πῶς φάνηκε, αὐτοὶ δὲν πήγαιναν σὲ πόλεμο ἀλλὰ σὲ πανήγυρι. Οἱ μπέηδες δὲν κουράστηκαν νὰ τοὺς καταστείλουν.

Ὅμως ἀπὸ τὴν Λίμνη Εὐβοίας ἦταν ὁ Ἀγγελὴς Γοβγίνας ἤ Γοβιός. Αὐτὸς ἦταν μαζὺ μὲ τὸν Ἀνδροῦτσο κλεισμένος, μὲ τοὺς 117 ἀνδρειωμένους του, στὸ χάνι τῆς Γραβιᾶς, στὶς 8 Μαΐου τοῦ 1821.
Ὁ μόνος ποὺ μποροῦσε νὰ ὀργανώσῃ ἀντίστασι καὶ πόλεμο στὴν Εὔβοια, ὅπως ἀπεδείχθῃ.
Καὶ τὰ κατάφερε.
Μέσα σὲ λίγες ἡμέρες αὐτοὶ ποὺ μόλις ἔβλεπαν τοῦρκο ἔτρεχαν, εἶχαν μεταμορφωθῇ σὲ δυνατοὺς πολεμιστές, ποὺ πλέον ὅμως νικοῦσαν τοὺς τούρκους.

Στὰ Βρυσάκια ἔστησε στρατόπεδον μὲ τετρακόσιους ἄντρες.
Μόλις ὁ Ὁμὲρ Βρυώνης ἔφθασε στὴν Χαλκίδα ξεκίνησε νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Γοβγίνα μὲ δικό του στρατὸ καὶ μὲ τὸν στρατὸ τῆς Χαλκίδας.

Ἀδίκως.
Στὶς 15 Ἰουλίου, μὲ ἐπικουρία ἀπὸ τὸν Ὑδραῖο Ἀλέξανδρο Κριεζῇ, ποὺ ἔβγαλε καὶ στὴν στεριὰ κανόνια, ὁ Ὁμὲρ Βριώνης ἐπέστρεψε κυνηγημένος στὴν Χαλκίδα.

Ὁ ἀγώνας τῆς Εὐβοίας ξεκινᾶ!

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι τοῦ ’21, τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

Φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: