Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Μάιος / 27 Μαΐου / 27 Μαΐου 1821. Τὸ πρῶτο ἐπιτυχημένο μπουρλότο ἀπὸ τὸν Παπανικολῆ.

27 Μαΐου 1821. Τὸ πρῶτο ἐπιτυχημένο μπουρλότο ἀπὸ τὸν Παπανικολῆ.

27 Μαΐου 1821. Τὸ πρῶτο ἐπιτυχημένο μπουρλότο ἀπὸ τὸν Παπανικολῆ.Τὰ ξημερώματα τῆς 24ης Μαΐου τοῦ 1821 τὸ ντελίνι τῆς τουρκικῆς ἁρμάδος εἶχε εἰσέλθῃ στὸν κόλπο τῆς Ἐρεσσοῦ, μὲ στόχο νὰ ἐφοδιάσῃ τὰ κάστρα.
Ὅταν τὸ ντελίνι μὲ τὰ 74 κανόνια, στάθηκε, ὁρμοῦν τὰ δικά μας ἀλλὰ δὲν καταφέρνουν νὰ τοῦ κάνουν κάποιαν ζημιά. Τότε λαμβάνουν τὴν ἀπόφασι νὰ φτιάξουν πυρπολικά.

Οἱ Ψαριανοὶ, ἡρωϊκοὶ ναυτικοὶ τοῦ ’21 τὸ σκέφθηκαν, τὸ ξανασκέφθηκαν καὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα πὼς πρέπει νὰ δοκιμάσουν. Εἶχαν μαζύ τους καὶ τὸν Πατατοῦκο, μεγάλη μορφή, μὲ γνώσεις κατασκευῆς πυρπολικοῦ.
Εἶχαν καὶ τὸν Ῥῶσσο Ἰβὰν Ἀφανάσα.
Μετὰ λοιπὸν τὴν ἀποτυχημένη προσπάθεια νὰ πυρπολήσουν τὴν προηγουμένη,
26 Μαΐου τοῦ 1821, κάποιο τουρκικὸ ντελίνι, καὶ κατόπιν ὁλονυκτίου ἐργασίας τῶν δύο παραπάνω, δύο πυρπολικὰ ἑτοιμάστηκαν καὶ στὸ ἕνα ἐτέθῃ ἐπὶ κεφαλῆς ὁ Δημήτρης Παπανικολής, μὲ τὸ πυρπολικὸ τοῦ Καλαφάτη. Πλοιάριον δῆλα δὴ ἦταν ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ ἦταν ἀργὸ ὁ Καλαφάτης τὸ ἔκανε μπουρλότο.
Τὸ ἄλλο μπουρλότο πῆγε ἄδοξα.

Ο Δημήτρης Παπανικολῆς λοιπόν, καπετάνιος σὲ ἐτοῦτο τὸ ἐγχείρημα,  ἄν κι ἄμαθος στὸ θέμα τῶν πυρπολικῶν, ἄξιος ναυτικός, φιλότιμος, ὑπάκουος, τὰ κατάφερε.  Κόλλησε τέλεια τὸ πυρπολικό του στὸ ντελίνι «Νικητής». Τὸ πλοῖον αὐτὸ σὲ λίγην ὥρα λαμπάδιασε καὶ μετὰ ἀνετινάχθῃ.
Τὸ πρῶτο μεγάλο ναυτικὸ κατόρθωμα τοῦ ἀγῶνος.
Μαζύ του ἦταν οἱ  Δ. ΠλημμέςΔ. Καμπούρης τοῦ παπᾶ, Δ. Ν. Κασσέτας, Κ. Σταματάρας, Γ. Ι. Γιαννάρας, Μ. Γ. Διασσάκης, Γ. Ι. Κανδῆλος, Ι. Γ.  Χατζῆ Ζαχαριᾶς, Γ. Δ. Κομνηνοῦ, Κ. Α. Ζεύλη, Ν. Μικκὲ Ντεληγιάννη, Ι. Χατζῆ Μανιάτη, Ν. Χωριάτης, Α. Πιπῖνος Ὑδραῖος, Ι. Γεωργίου, Ι. Θεοφιλόπουλος Πελοποννήσιος, Π. Βρουλιώτης, Γ. Παργιανός, Ι. Ἀθανασίου Ῥῶσσος, Φ. Λέλλες  Τήνιος, Β. Κεφαλήν.
Αὐτοὶ ἔκαναν τὴν μεγάλη καὶ τόσο σπουδαία ἀρχή.
Τὴν συνέχεια τὴν γνωρίζουμε.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι τοῦ ’21, Δημητρίου Φωτιάδου.

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: