Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 2 Ἰουνίου / 2 Ἰουνίου 1825. Ἡ ναυμαχία τῆς Σούδας.

2 Ἰουνίου 1825. Ἡ ναυμαχία τῆς Σούδας.

2 Ἰουνίου 1825. Ἡ ναυμαχία τῆς Σούδας.Μετὰ τὴν ναυμαχία τοῦ Καφηρέως (Κάβο Ντόρο), στὶς 20 Μαΐου τοῦ  1825, μὲ ναύαρχο τὸν Σαχτούρη, ἐνώνονται ἔξω ἀπὸ τὴν Μῆλο οἱ δύο μοῖρες τοῦ στόλου μας, μὲ ναυάρχους τὸν Μιαούλη καὶ τὸν Σαχτούρη, στὶς 23 Μαΐου τοῦ 1825.
Κατευθύνονται πρὸς τὴν Σούδα, γνωρίζοντας πὼς ὁ ἐχθρὸς ἔχει ἐκεῖ σταθῇ.

Στὶς 2 Ἰουνίου τοῦ 1825 διακρίνουν περίπου τριάντα πολεμικὰ πλοῖα τοῦ Χοσρὲφ πασσᾶ νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸν κόλπο τῆς Σούδας. Ἀποφασίζουν νὰ ἀναμετρηθοῦν.
Οἱ πυρπολητὲς μας Στίπας, Δημαρᾶς, Πολίτης ἀναζητοῦν τρόπους προσεγγίσεως. Ὁ Γεώργιος Πολίτης μάλλιστα εὑρέθη ἐν μέσῳ πολλῶν ἐχθρικῶν σκαφῶν, διότι ὁ ἄνεμος ἔπαυσε ξαφνικά, καὶ ἀδυνατοῦσε νὰ κινήσῃ τὸ πυρπολικό του. Βάζει φωτιὰ τότε στὸ μπουρλότο του, τὸ παρατᾶ καὶ διαφεύγει, μαζὺ μὲ τὸ πλήρωμά του, μὲ τὴν βοηθητικὴ λέμβο (σκαμπαβία). Μὲ ἀδιάκοπη κωπηλασία καὶ πόλεμο διασώζονται. Τοῦ Στίπα τὸ πυρπολικὸ ἀνετινάχθῃ ἀπὸ βόμβα ἐχθρική.

Ἔξω ἀπὸ τὸν κόλπο τῆς Σούδας ἦταν ξεμοναχιασμένη ἡ κορβέτα «Τζεϊλᾶν Μπεϊρίν». Τὴν ἐντοπίζει ὁ πυρπολητὴς Ἀντώνιος Θεοφάνης Βῶκος* καὶ δένει ἐπάνω της τὸ πυρπολικό του, ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ οἱ Τοῦρκοι μποροῦσαν νὰ τὸ λύσουν. Ἐκείνην τὴν στιγμὴ ὁρμᾶ ὁ Ἀναγνώστης Δημαρᾶς, μὲ τὸ δικό του πυρπολικό, τὸ ὁποῖον καὶ δένει στὴν κορβέτα ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, γερά (σοβράνο).  Ἔως τὶς 2:30 (14:30) τὸ ἀπόγευμα ἡ κορβέτα εἶχε ἀνατιναχθῇ.
Μέσα σὲ αὐτὴν εὑρίσκοντο 26 κανόνια τῶν ἑπτᾶ ὀκάδων, ὁ πλοίαρχός της Ντζιρτζὶν Χουσεΐν, 170 ναῦτες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 24 Ἕλληνες καὶ οἱ δύο Ἄγγλοι.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὰ «Ἱστορικὰ ἡμερολόγια τοῦ Ναυτικοῦ Ἀγῶνος» ἀπὸ τὸν Γεώργιο Σαχτούρη.

 Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν «ναυμαχία τῆς Σούδας», ἀπὸ τὸν Ὀρλανδὸ ἐθελοντὴ James Smerson, Ἐθνικὸ Ἱστορικὸν Μουσεῖον. Σάρωσις ἐκ τοῦ Γ’ τόμου, τῆς «Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

*Ὁ Σαχτούρης γράφει Ἀντώνιος Θεοφάνης κι ὁ Φωτιάδης Ἀντώνιος Βῶκος. Τὸ πλῆρες ὄνομα τοῦ ἀγωνιστοῦ ἦταν Ἀντώνιος Θεοφάνης Βῶκος.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: