Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 4 Ἰουνίου / 4 Ἰουνίου 1789. Ὁ Κατσώνης νικᾶ καὶ καταδιώκει τὸν τουρκικὸ στόλο.

4 Ἰουνίου 1789. Ὁ Κατσώνης νικᾶ καὶ καταδιώκει τὸν τουρκικὸ στόλο.

4 Ἰουνίου 1789. Ὁ Κατσώνης νικᾶ καὶ καταδιώκει τὸν τουρκικὸ στόλο.Λάμπρος Κατσώνης ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔφθασε στὸ Ἀρχιπέλαγος δὲν ἔπαψε διόλου νὰ κυνηγᾶ καὶ νὰ αἰχμαλωτίζῃ, ἤ νὰ βουλιάζῃ, τουρκικὰ πλοῖα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πλοῖο του, ποὺ ναυπήγησε στὴν Τεργέστη, τὴν «Ἀθηνᾶ τῆς Ἄρκτου», ὅλος ὁ στόλος του ἀποτελεῖτο ἀπὸ πλοῖα ποὺ εἶχε ἁρπάξῃ μετὰ ἀπὸ ναυμαχίες.

Φόβος καὶ τρόμος εἶχε γίνῃ μέσα στὸ Αἰγαῖον.
Οἱ Ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ εἶχαν ἀνακουφισθῇ κι ἔτρεχαν νὰ συστρατευθοῦν μαζύ του, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς ὀθωμανοὺς ποὺ εἶχαν ἐξαφανιστῇ ἀπὸ τὸ Αἱγαῖον.

Περὶ τὰ τέλη Μαΐου τοῦ 1789 περιέπλεε τὴν Κέα, ὅπου εἶχε στήσῃ τὸ ὁρμητήριόν του, ἀναζητῶντας τὴν τουρκικὴ ἀρμάδα γιὰ νὰ τὴν κτυπήσῃ.
Τὰ ξημερώματα τῆς 3ης πρὸς 4ης Ἰουνίου τὴν βλέπει. Δεκατέσσερα πλοῖα ἐκ τῶν ὁποίων τὰ τρία δίκροτα τῶν 74 κανονιῶν, τέσσερις φρεγάτες, πέντε σεβέκια καὶ δύο τριήρεις.

Ἀκράτητος ὁ Κατσώνης. Ἄν καὶ λίγο ἐνωρίτερον ὁ τουρκικὸς στόλος εἶχε συναντηθῇ μὲ τὸν στόλο τοῦ Γουλιέλμου, ἐπεὶ δὴ ὁ Γουλιέλμος βλέποντας τὸ μέγεθος τῶν πλοίων ἐτρόμαξε, ἀπεμακρύνθῃ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις. Ὅμως ὁ Κατσώνης δὲν ἦταν Γουλιέλμος.

Ξεκινᾶ τὴν ἐπίθεσίν του ἀπὸ μακρόθεν κανονιοβολῶντας. Κατάφερε μὲ τέχνασμα νὰ διασπάσῃ τὸν ἐχθρικὸ στόλο στὰ δύο κι ἐπετέθῃ πρὸς τὴν ναυαρχίδα. Μόλις ὅμως ὁ Τοῦρκος ναύαρχος κατάλαβε τὸν κίνδυνο ἄλλαξε πορεία καὶ ἄρχισε νὰ ἀπομακρύνεται ταχύτατα.

Τελικῶς δὲν κατάφερε ὁ Κατσώνης νὰ συλλάβῃ κάποιο πλοῖο, ὅπως συνήθιζε.
Ἐπέστρεψε στὴν Κέα μὲ ἐλάχιστες ζημίες.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: