Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 8 Ἰουνίου / 8 Ἰουνίου 1821. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης φθάνει στὴν Ὕδρα.

8 Ἰουνίου 1821. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης φθάνει στὴν Ὕδρα.

8 Ἰουνίου 1821. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης φθάνει στὴν Ὕδρα.Τὸ πλοῖο τοῦ Σπαΐκοβιτς ἔφθασε στὶς 8 Ἰουνίου τοῦ 1821 στὴν Ὕδρα. Μαζύ του ἔφερνε τὸν Δημήτριο Ὑψηλάντη.
Τὴν ἴδιαν ἡμέρα, μετὰ τὴν ἧττα τοῦ Δραγασανίου, στὶς 7 Ἰουνίου τοῦ 1821, ὁ ἀδελφός του ἐγκατέλειπε τὸν ἀγώνα. Ὁ ἕνας ἀδελφὸς ἔδιδε τὴν σκυτάλη στὸν ἄλλον…
Ὁ ἕνας τελείωνε κι ὁ ἄλλος ἄρχιζε…

οἰκογένεια Ὑψηλάντου προήρχετο ἀπὸ τὴν Κωνσαντινούπολιν, ἔχοντας ὅμως βαθειὲς ῥίζες στὴν Τραπεζούντα τοῦ  Πόντου, ἀλλὰ κατέληξε στὴν Ῥωσσία, μετὰ τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστῃ. Ἀπὸ τὰ πέντε ἀδέλφια ἐπεβίωσε μόνον ὁ ἕνας. Ὑπηρέτησαν σὲ ὑψηλόβαθμες θέσεις, καὶ στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορίαἀλλὰ κι ἀργότερα στὴν Ῥωσσία.

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης  ἐδέχθῃ τὴν ἀρχηγεία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ ξεκίνησε τὸν ἀγώνα ἀπὸ τὴν Μολδοβλαχία.
Ὁ Δημήτριος ὅμως, αὐτὸς ποὺ γνωρίσαμε ἐμεῖς ἐδῶ, ποὺ ἔλαβε μέρος σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς μάχες τοῦ ἀγῶνος, ἔγινε δεκτὸς μὲ μεγάλην χαρὰ μέν, ἀλλὰ ἀπογοήτευσε δέ. Ἄνθρωπος ἥπιος δὲν κατάφερε νὰ ἐπιβληθῇ στοὺς κοτζαμπάσηδες τῆς Πελοποννήσου  καὶ τῆς Ὕδρας, μὲ ἀποτέλεσμα πολὺ γρήγορα νὰ ἀναλάβουν αὐτοὶ τὰ ἡνία τῆς χώρας.

Παρ’  ὅλα αὐτά, ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ στὴν Ὕδρα, ἀλλὰ κι ἀργότερα στὴν Πελοπόννησο, ἡ ὑποδοχὴ ἦταν ἐνθουσιώσης. Ὁ λαὸς κατέβηκε χαρούμενος νὰ τὸν ὑποδεχθῇ, τὰ κανόνια βροντοῦσαν,  οἱ πανηγυρισμοὶ δὲν ἔλεγαν νὰ λάβουν τέλος.
Στὴν Ὕδρα συνήντησε τὸν Νεόφυτο Βάμβα. Τὸν πῆρε μαζύ του γιὰ πρωθυπουργό του.

Στὶς 12 Ἰουνίου βγάζει προκήρυξι, μὲ τὴν ὁποίαν κοινοποιοῦσε στοὺς Ἕλληνες πὼς εἶναι ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρχῆς. («Πληρεξούσιος τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἀρχῆς).
Οὐσιαστικῶς ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἐπισήμως ἐθεωρεῖτο ὁ Ἡγέτης.

Στὶς 19 Ἰουνίου τοῦ 1821 κατέφθασε στὸ Ἄστρος. Ἀνάλογος ὑποδοχὴ κι ἐκεῖ. Μεταξὺ τῶν ἀγωνιστῶν καὶ τῶν προυχόντων ποὺ τὸν ὑπεδέχθησαν ἦταν ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης, ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης, ὁ Παναγιώτης Γιατράκος, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ Θάνος Κανακάρης, ὁ Κεφάλας Παναγιώτης, ὁ Ῥῆγας Παλαμήδης, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ Παπαφλέσσας, ὁ Ἀναγνωσταρᾶς, ὁ Νικηταρᾶς κι ἄλλοι πολλοί.

Ὅταν τὸν ἐπεσκέφθησαν οἱ κοτζαμπάσηδες τοὺς ἐδέχθῃ καθιστός. Ψυχρά.
Ὅταν ὅμως τὸν ἐπεσκέφθησαν οἱ ἀγωνιστές, σηκώθηκε, τοὺς ἀγκάλιαζε καὶ τοὺς φιλοῦσε…
Ἔδωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ στίγμα του. Κι ἐκεῖνοι κατάλαβαν.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπανάστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: