Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 9 Ἰουνίου / 9 Ἰουνίου 1822. Ἡ Ἑλληνικὴ σημαία στὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν.

9 Ἰουνίου 1822. Ἡ Ἑλληνικὴ σημαία στὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν.

9 Ἰουνίου 1822. Ἡ Ἑλληνικὴ σημαία στὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν.Ἡ περιπέτεια αὐτή, μὲ τὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν, ξεκίνησε τὴν νύκτα τῆς 25ηςπρὸς 26ης Ἀπριλίου τοῦ 1821, ὅταν ὁ Μελέτης Βασιλείου μὲ τοὺς ἄντρες του εἰσῆλθαν στὴν πόλι, καὶ ἔληξε τὸν Μάρτιο τοῦ 1833.
Ἄν καὶ οὐσιαστικῶς ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν ὅμως ἀπελευθερώθῃ, ἡ Ἀκρόπολις παρέμεινε στὰ χέρια τῶν Τούρκων.
Ἡ πολιορκία ξεκίνησε ἀμέσως, ἀλλὰ κράτησε περισσότερο ἀπὸ ἕναν χρόνο.

Πέρασε ὁ Ὁμὲρ Βρυώνης ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὴν διαλύσῃ. Πέρασε ὁ Δράμαλης γιὰ νὰ τὴν ἀγνοήσῃ.
Καὶ τελικῶς, στὶς 2 Ἰουνίου τοῦ 1822 οἱ Τοῦρκοι ζήτησαν νὰ ξεκινήσουν συζητήσεις παραδόσεως τῆς Ἀκροπόλεως μὲ συνθήκη.

Στὶς 9 Ἰουνίου τοῦ 1822 οἱ Τοῦρκοι ὑπογράφουν τὴν παράδοσι  στὸ σπίτι τοῦ Γουλιέλμου Γροπίου, τοῦ προξένου τῆς Αὐστρίας, ἕναν ἀπὸ τοὺς χειροτέρους ἀρχαιοκαπήλους ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν τόπο μας.

Τὴν ἐπομένη, 10 Ἰουνίου, μετὰ ἀπὸ 366 χρόνια, ἡ Ἑλληνικὴ σημαία κυματίζει στὴν Ἀκρόπολι.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» τοῦ Διονυσίου Κοκκίνου.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν τόμο Β, σελίς 355, τοῦ ἰδίου βιβλίου.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: