Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 11 Ἰουνίου / 11 Ἰουνίου 1821. Ἡ παράδοσις τοῦ Βραχωρίου.

11 Ἰουνίου 1821. Ἡ παράδοσις τοῦ Βραχωρίου.

11 Ἰουνίου 1821. Ἡ παράδοσις τοῦ Βραχωρίου.Ἀπὸ τὶς 26 Μαΐου τοῦ 1821  ξεκίνησαν νὰ συγκεντρώνονται ἀρκετοὶ ὁπλαρχηγοὶ γύρω ἀπὸ τὸ Βραχώριον, (ἤ Βραχόριον) ἤ Ἀγρίνιον, ὅπως τὸ γνωρίζουμε σήμερα, μὲ στόχο τὴν κατάληψίν του.
Στὸ Βραχώριον, διοικητικὸν κέντρο τῆς Ἀκαρνανίας ἐκείνην τὴν περίοδον, εἶχαν συγκεντρωθῇ περὶ τοὺς χιλίους ἐνόπλους, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ  Ταχὴρ Παπούλιας καὶ οἱ καταδιωχθέντες, ἐκ τοῦ Μεσολογγίου, Τοῦρκοι.

Τὴν ἄμυνα τῆς πόλεως εἶχε ἀναλάβῃ ὁ Νούρκας Σέρβανης, ἕνας σκληροτράχηλος ἄντρας, Ἀλβανός
Κατόπιν τῶν διαπιστώσεῶν του πὼς τελικῶς οἱ δυνάμεις τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἰσχυρότερες, συμφωνεῖ νὰ ἀποχωρήσῃ μὲ τοὺς Ἀλβανούς του καὶ ὅλον τὸν ἐξοπλισμό τους. Ἐκβιάζει ὅμως τοὺς ἐγκλείστους Τούρκους κι  Ἑβραίους νὰ τοῦ παραδόσουν τὰ χρήματα καὶ τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα.
Αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους εἰδοποιοῦν τοὺς Ἕλληνες γιὰ τὴν ἀτιμία, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ ὑποχωροῦν στὶς πιέσεις τοῦ Νούρκα.

Ὁ Νούρκα, ἄν καὶ εἶχε ἀρχικῶς συμφωνήσῃ νὰ φύγῃ μὲ τὴν συνοδεία Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν, δίδοντας ἐγγυήσεις, τελικῶς διαφεύγει νύκτα μὲ τὰ κλοπιμαῖα. Τὴν καταδίωξίν του ἀναλαμβάνει ὁ Κωνσαντῖνος Βλαχόπουλος καὶ ταὐτοχρόνως εἰδοποιεῖται ὁ ὁπλαρχηγὸς τοῦ Καρπενησίου Κωνσταντῖνος Γιολδάσης ἤ Σερέτης. Τελικῶς ἀνακόπτουν τὴν διαφυγήν του καὶ τὸν συλλαμβάνουν.

Στὸ Βραχώριον παρέμειναν μόνον οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι.
Οἱ Τοῦρκοι, κατόπιν συμφωνιῶν, ἀφέθησαν ἐλεύθεροι, πλὴν τριακοσίων ποὺ κράτησε ὁ Βαρνακιώτης, ἀλλὰ οἱ Ἑβραῖοι ἔπεσαν θύματα τῆς ὀργῆς ποὺ οἱ ὅμαιμοί τους στὴν Κωνσταντινούπολι, εἶχαν δημιουγήσῃ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς τους στὴν θανάτωσι τοῦ πατριάρχου. Ἀπὸ αὐτοὺς δὲν κατάφεραν νὰ διασωθοῦν παρὰ ἐλάχιστοι.

Τὸ Βραχώριον ἐπὶ τέλους περιῆλθε στὴν κυριότητα τῶν Ἑλλήνων στὶς 11 Ἰουνίου  τοῦ 1821.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: