Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 18 Ἰουνίου / 18 Ἰουνίου 1913. Ἀνοίγει ἡ αὐλαία τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου.

18 Ἰουνίου 1913. Ἀνοίγει ἡ αὐλαία τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου.

18 Ἰουνίου 1913. Ἀνοίγει ἡ αὐλαία τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου.Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κατελήφθῃ ἐκ τῶν Ἑλλήνων ἡ Θεσσαλονίκη, στὶς 26 Ὀκτωβρίου(8 Νοεμβρίου) τοῦ 1912, ἐδόθῃ ἄδεια, ἀπὸ τὸν τότε διάδοχο, Κωνσταντῖνο, τῆς στρατοπεδεύσεως μίας βουλγαρικῆς διλοχίας ἐντὸς τῆς πόλεως.
Πρόθεσις τῶν Βουλγάρων ὅμως δὲν ἦτο ἡ ἀνάπαυσις, ὅπως ἀρχικῶς ἐδηλώθῃ, ἀλλὰ ἡ κατάληψις τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀν τὶ λοιπὸν τῆς διλοχίας, στὶς 29 Ὀκτωβρίου (11 Νοεμβρίου) τοῦ 1912, 38.000 ἄνδρες, πάνοπλοι, ξεκούραστοι, μὲ πολὺ μεγάλη ὄρεξι γιὰ πλιάτσικο καὶ δημιουργία προβλημάτων, εἰσέρχονται στὴν πόλι τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἀπὸ τὶς 29 Ὀκτωβρίου ξεκινοῦν τὰ σοβαρὰ προβλήματα μέσα στὴν πόλι τῆς Θεσσαλονίκης.
Στὸ μεταξύ, σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδον, ὁ ἄλλος πόλεμος, αὐτὸς τῶν ἐντυπώσεων, ἐπίσης καλῶς κρατοῦσε. Οἱ Βούλγαροι δὲν ἀπεδέχοντο πὼς ἔχασαν τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὴν Μακεδονία, μὲ ἀποτέλεσμα σὲ κάθε τους συναλλαγὴ νὰ μὴν ἀναγνωρίζουν κάτι ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ἀποφάσεις.

Ἀπὸ τὴν ἐπίθεσίν τους ὅμως κατὰ τῆς σταθμευμένης 10ης Ἑλληνικῆς Μεραρχίας στὸν Ἀξιό, στὶς16 Ἰουνίου τοῦ 1913, ἔθεσαν πρὸ τετελεσμένου τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνησι.
Ὁ βασιλεὺς πλέον Κωνσταντῖνος τὸ βράδυ τῆς 18ης Ἰουνίου τοῦ 1913 μὲ διαταγή του ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξι τοῦ Ἑλληνοβουλγαρικοῦ πολέμου, ἐκδίδοντας ταὐτοχρόνως σχέδιο δράσεως γιὰ τὴν κάθε στρατιωτικὴ μονάδα καὶ τοὺς στόχους της.

Τὴν ἐπομένη, 19 Ἰουνίου, τὰ σώματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μετεκινήθησαν πρὸς τὰ σημεῖα ποὺ εἶχαν καθοριστῇ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖον.

Φιλονόη.

Πληροφορίες «Οἱ πόλεμοι 1912-1913», Σπυρίδωνος Μελᾶ.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: