Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 20 Ἰουνίου / 20 Ἰουνίου 1824. Ξεκινᾶ ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Ψαῤῥῶν.

20 Ἰουνίου 1824. Ξεκινᾶ ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Ψαῤῥῶν.

20 Ἰουνίου 1824. Ξεκινᾶ ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Ψαῤῥῶν.Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Κάσου, στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1824, Χοσρὲφ πασσᾶς, ὁ ναύαρχος τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ, στοχεύει στὰ Ψαῤῥᾶ. 
Ἦταν εὔκολο νὰ ἐπιτεθῇ ἐκεῖ, ἐὰν ὁ στόλος μας δὲν τὰ προστάτευε. Κι ὁ στόλος μας δὲν τὰ προστάτευε.
Γεώργιος Κουντουριώτης, πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ, ἀλληλογραφοῦσε μὲ τοὺς Ψαῤῥιανοὺς σὰν νὰ μὴν συνέβαινε κάτι σοβαρό. Μάλλιστα τὸ ἐκτελεστικὸ ἔστειλε στὴν Κάσο τὸν στόλο μας, ὄχι γιὰ νὰ τὴν προστατεύσῃ, ἐφ΄ ὅσον εἶχε ἤδη καταστραφῇ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὶς ζημιὲς καὶ τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς. Δῆλα δὴ ἀν τὶ νὰ σπεύσουν νὰ προστατεύσουν τὰ Ψαρὰ περιτριγύριζαν γύρω ἀπὸ τὰ ἀπωλεσθέντα.

Στὶς 20 Ἰουνίου, στὶς 4:00 τὰ ξημερώματα, ἐμφανίστηκε ἀνοικτὰ τοῦ Σιγρίου ὁ τουρκικὸς στόλος.
Οἱ Ψαῤῥιανοὶ εἶχαν ἀποφασίσῃ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν στεριά. Μὲ τὸ ποὺ ἐμφανίζεται ὁ αἰγυπτιακὸς στόλος ὁ κάθε Ψαῤῥιανὸς ἦταν στὴν θέσι του.

Διακόσια τριάντα πέντε (235) μικρὰ καὶ μεγάλα πλεούμενα κάλυψαν τὴν θάλασσα πέριξ τῶν Ψαῤῥῶν. Ἀρκετὰ ἀπὸ  τὰ πλοῖα τοῦ αἰγυπτιακοῦ στόλου ἦτο εὐρωπαϊκά. Ἐντός τους περισσότεροι ἀπὸ 15.000 πολεμιστές, πανέτοιμοι νὰ πνίξουν στὸ αἷμα τὸν ἡρωϊκὸ νησί. (Κατὰ Νικόδημον ὁ στρατὸς ποὺ ἐπέβαινε ἐπὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν πλοίων ξεπερνοῦσε τὶς 28.000.)

Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιλέξουν καταλληλοτέραν ἡμέρα γιὰ ἀπόβασι οἱ Αἰγύπτιοι. Ὁ ἄνεμος οὔριος καὶ οἱ Ψαῤῥιανοὶ «πιασμένοι στὴν φάκα», σὰν τὰ ποντίκια. Λίγο ἀργότερα ὁ στόλος ἔδειξε νὰ κατευθύνεται πρὸς ἀπόβασιν στὸν ὅρμο τοῦ Κανάλου. Οἱ Ψαῤῥιανοὶ περίμεναν πανέτοιμοι. Ὁ Χοσρὲφ διατάζει ἀπόβασι.
Παρ’ ὅλην τὴν ἄμυνα, ἦτο τόσο μεγάλος ὁ ὄγκος τῶν στρατευμάτων, ποὺ παρὰ τὶς ἀπώλειες πολλοὶ ἀποβιβάζονται. Ὁρμοῦν κατὰ τῶν θέσεων τῶν Ψαῤῥιανῶν, ποὺ εἶχαν στήσῃ γερὰ ταμπούρια. Ὀπισθοχωρεῖ τὸ πρῶτο κύμα τῶν Αἰγυπτίων.

Ἀκολουθεῖ δευτέρα ἀπόβασις τῶν Αἰγυπτίων. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ Χοσρὲφ ἀποσύρει τὰ πλεούμενα γιὰ νὰ μὴν ἔχουν δυνατότητα ἐπιστροφῆς οἱ ἄντρες του, παρὰ μόνον ἐπιθέσεως.
Πράγματι πολέμησαν μὲ λύσσα ἀλλὰ χάθηκαν.
Νύκτωσε… Μὰ ὁ Χοσρὲφ στέλνει τρίτο σῶμα.
Μέσα στὴν νύκτα οἱ Ψαῤῥιανοὶ ἀντιστέκονται μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις. Χάνεται καὶ αὐτὸ τὸ τρίτο τμῆμα τοῦ αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ.

Ξημέρωνε ἡ 21η Ἰουνίου.
Νέες πειραματικὲς δράσεις τοῦ Χοσρὲφ γιὰ νὰ καταπατήσῃ τὸν ξερόβραχο τῶν Ψαῤῥῶν.
Νέες ἡρωϊκὲς σελίδες στὴν ἱστορία τῶν Ψαῤῥῶν.
Κι ὁ στόλος στὴν Κάσο, μετροῦσε τὰ πόσα τετραγωνικὰ στάκτης ἄφησε πίσω του ὁ Αἰγύπτιος.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπαναστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: