Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 30 Ἰουνίου / 30 Ἰουνίου 1913. Ἡ σφαγὴ τοῦ Δοξάτου.

30 Ἰουνίου 1913. Ἡ σφαγὴ τοῦ Δοξάτου.

30 Ἰουνίου 1913. Ἡ σφαγὴ τοῦ Δοξάτου.2Στὴν προσπάθειά τους οἱ Βούλγαροι νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ὁρμητικότητα τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, ποὺ τοὺς κατεδίωκαν, ἄφηναν πίσω τους φρικτὰ ἐνθυμήματα.
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ἡ σφαγὴ στὸ Δοξάτο τῆς Δράμας, στὶς 30 Ἰουνίου τοῦ 1913.
Τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι, κάθε ἡλικίας, ἐσφάγησαν ἔτσι… Βρέφη, γυναῖκες, γέροντες μεταξὺ τῶν νεκρῶν…
Λόγῳ ὀργῆς τῶν Βουλγάρων γιὰ τὶς ἀπανωτές τους ἧττες.
(Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀναφέρει γιὰ τρεῖς χιλιάδες σφαγιασθέντων. Ἄλλες πηγὲς ὅμως, ὅπως ὁ Μελᾶς, ἀναφέρουν μόνον 650 νεκρούς. Σὲ κάθε περίπτωσιν, ἐπεὶ δὴ οἱ ἀριθμοὶ διαφέρουν κατὰ πολύ, θὰ κρατήσω μόνον τὸν ἀριθμὸ τῶν 650 νεκρῶν, διότι πιστεύω πὼς ἁπλῶς οἱ ὑπόλοιποι κατάφεραν νὰ ἐπιβιώσουν τῆς σφαγῆς, μὲ μικρὰ ἤ μεγάλα τραύματα. Ἤ, ἴσως, ὁ Μελᾶς νὰ καταθέτῃ μόνον τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐκείνην τὴν στιγμή, καθαρῶς δημοσιογραφικῶς, ἐδόθησαν στὴν δημοσιότητα.)

Τὸ μαρτυρικὸ Δοξάτο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σφαγὴ ὑπέστη καὶ τὸν ἐμπρησμὸ τῶν μανιασμένων Βουλγάρων. Τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν κατοικιῶν ἐπυρπολήθῃ καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν κατοίκων λεηλατήθησαν. Ἀκόμη καὶ ὁ Βούλγαρος ἀρχιμανδρίτης Δράμας, ὅταν ἔμαθε τὰ περὶ σφαγῆς, καυτηρίασε δημοσίως τὶς πράξεις τῶν ὁμοεθνῶν του.
Τὸ 21ο Σύνταγμα, ποὺ στὶς 29 Ἰουνίου τοῦ 1913, εἶχε λάβη διαταγὴ νὰ καταλάβῃ τὴν Δράμα, καὶ τὴν νύκτα τῆς ἰδίας ἡμέρας κατέλαβε τὸν σταθμὸ τῆς Ἀγγίστης, ἔφθασε στὸ Δοξάτο μόλις τὴν ἐπομένη τῆς σφαγῆς.
Στὴν διαδρομή του, στὸν δρόμο Δράμας-Προσωτσάνης, ἔδωσε σημαντικὴ μάχη μὲ κομιτατζῆδες, τοὺς ὁποίους καὶ κατεδίωξε.
Τὸ βράδυ τῆς 1ης Ἰουλίου τοῦ 1913 τὸ 21ον Σύνταγμα ἀπελευθερώνει ὁριστικῶς τὴν Δράμα ἐν ᾦ τὴν ἴδιαν ὥρα ἡ βουλγαρικὴ φρουρὰ τῆς πόλεως ὑπεχώρησε πρὸς τὴν Ξάνθη σιδηροδρομικῶς.
Τὰ τμήματά τοῦ 21ου Συντάγματος ποὺ εἰσῆλθαν στὸ ματωμένο Δοξάτο ἀντιμετώπισαν τὴν ἀπόλυτο φρίκη.
Ἡ σφαγὴ τοῦ Δοξάτου ἀνεστάτωσε τὴν παγκόσμιο κοινότητα μὲ τὶς ὠμότητες καὶ τὶς φρικαλεότητες τῶν Βουλγάρων. Ἀκόμη καὶ φίλες χῶρες τῆς Βουλγαρίας, κατόπιν αὐτῆς τῆς σφαγῆς, τὴν ἀντιμετώπισαν πολὺ διαφορετικά, στὶς συνθῆκες ποὺ ἀργότερα ὑπεγράφησαν.
Φιλονόη.
Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Οἱ πόλεμοι 1912-1913» τοῦ Σπυρίδωνος Μελᾶ καὶ τὴν «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.
Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴν «Πολιτικὴ ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος», τοῦ Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, τόμος 3, σελίς 279.
Τίτλος της «Αὐταὶ ποὺ ἔχασαν τὸ πᾶν». Ἐδημοσιεύθῃ στὶς 20 Ἰουλίου (2 Αὐγούστου) τοῦ 1913 στὴν ἐφημερίδα Illustration.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: