Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 9 Ἰουλίου / 9 Ἰουλίου 1821. Ἡ πυρπόλησις τῶν μεταγωγικῶν τοῦ Καρᾶ Ἀλῆ πασσᾶ.

9 Ἰουλίου 1821. Ἡ πυρπόλησις τῶν μεταγωγικῶν τοῦ Καρᾶ Ἀλῆ πασσᾶ.

Ἡ δυνατὴ ἀντίστασις τῶν Σαμίων, ἐμπρὸς στὶς ὀρέξεις τοῦ ναυάρχου Καρᾶ Ἀλῆ πασσᾶ, γιὰ κατάληψι καὶ ἀφανισμὸ τῆς Σάμου καὶ τῶν κατοίκων της, ἀπώθησε τὶς δυνάμεις τοῦ ναυάρχου, ποὺ ξεκίνησαν νὰ ἀποβιβάζονται   στὶς 4 Ἰουλίου (17 Ἰουλίου) τοῦ 1821 καὶ ὁλοκλήρωσαν τὶς ἐπιχειρήσεις τους  στὶς 5 Ἰουλίου (18 Ἰουλίου) τοῦ 1821.
Οἱ ἡρωϊκοὶ ὑπερασπιστὲς τῆς Σάμου, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ
Λυκούργου Λογοθέτου, ὁδήγησε τὸν Καρᾶ Ἀλῆ στὸ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ παραλάβῃ ἐπὶ τέλους τὸ ἐν ἀναμονῇ στράτευμα, ποὺ εἶχε συγκεντρωθῇ στὴν Νέα Ἔφεσο, γιὰ νὰ συνδράμῃ τὰ σχέδιά του, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν καταπάτησι τῆς Σάμου.

Ἑπτὰ χιλιάδες στρατὸς ἄρχισε νὰ ἐπιβιβάζεται στὰ ἑννέα μεταγωγικὰ τοῦ Καρᾶ Ἀλῆ, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ἐπάρχου Ἐλέζογλου. Ἡ ἐπιβίβασις ξεκίνησε στὶς 8 Ἰουλίου (21 Ἰουλίου), ἀλλὰ στὸ μεταξὺ κατέφθασε ὁ Ἑλληνικὸς στόλος στὴν εἴσοδο τοῦ στενοῦ τῆς Μυκάλης, στὸ Τσαγκλί, στὶς 9 Ἰουλίου (22 Ἰουλίου), μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Ἐλέζογλου, ἐπὶ κεφαλῆς τῶν στρατευμάτων, τρομοκρατημένος νὰ διακόψῃ τὴν ἐπιβίβασι.

Στὴν προσπάθειά του μάλιστα νὰ προσεγγίσῃ στὸν Καρᾶ Ἀλῆ, γιὰ νὰ λάβῃ ὁδηγίες, τὸν κατεδίωξαν οἱ Ἕλληνες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρατήσῃ γρήγορα τὴν πολυτελή του βάρκα καὶ νὰ κρυφθῇ σὲ δασώδη περιοχή.

Οἱ Ἕλληνες κατέλαβαν τὰ πλοῖα, μαζὺ μὲ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν Τουρκαλβανῶν, ποὺ τὰ παράτησαν στὴν προσπάθεια διαφυγῆς τους,  τὰ ἐπυρπόλησαν καὶ τὰ βούλιαξαν.

Ἡ πυρπόλυσις τῶν τουρκικῶν πλοίων ὁδήγησε τὸν ναύαρχο Καρᾶ Ἀλῆ στὸ νὰ ἀποχωρήσῃ, ἀπὸ τὸν φόβο κυρίως τῶν πυρπολικῶν, καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὸν στόλο του στὴν ἀσφάλεια τοῦ λιμένος τῆς Ἀλικαρνασσοῦ.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο, Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: