Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 3 Αὐγούστου / 3 Αὐγούστου 1789. Ὁ Κατσώνης κυνηγᾶ Ἀλγερινούς.

3 Αὐγούστου 1789. Ὁ Κατσώνης κυνηγᾶ Ἀλγερινούς.

3 Αὐγούστου 1789. Ὁ Κατσώνης κυνηγᾶ Ἀλγερινούς.Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔφθασε στὸ ἈρχιπέλαγοςΛάμπρος Κατσώνης,  τὸν Μάϊο τοῦ 1788, ἡσυχία δὲν εἶχαν οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ οἱ σύμμαχοί τους. Ὅπου ἐμφανίζοντο ὁ Λάμπρος Κατσώνης τοὺς κτυποῦσε, τοὺς ἥρπαζε τὰ πλοῖα ἤ τὰ ἐβύθιζε.
Ὁ φόβος κι ὁ τρόμος τους εἶχε γίνῃ γιὰ ὅσον καιρὸ ὁ στόλος του περιέπλεε τὸ Αἰγαῖον.

Στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 1789 μαθαίνει πὼς ἕξι ἀλγερινὰ πλοῖα ἐμφανίστηκαν στὴν Ὕδρα κοντά.
Δὲν χάνει καιρὸ καὶ τρέχει.
Τὰ συναντᾶ μεταξὺ Κέας καὶ Μακρονήσου καὶ ξεκινᾶ τὸν κανονιοβολισμό.
Τὰ κυνήγησε ἔως τὸ Ναύπλιον.

Ἄλλως τὲ ὁ Κατσώνης ἦταν ὁ μόνος ναύαρχος ποὺ εἶχε μόνον ἕνα πλοῖο δικό του: τὴν «Ἀθηνᾶ τῆς Ἄρκτου». Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα πλοῖα τοῦ στόλου του τὰ εἶχε ἁρπάξῃ.
Πρὸς τοῦτο κι ὅταν τοῦ κατέστρεψαν τὸ πλοῖο στὴν ναυμαχία τῆς Ἄνδρου δὲν ἄργησε νὰ τὸ ξαναφτιάξῃ καὶ νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ ἀνδραγαθήματά του.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ «Τουρκοκρατουμένη Ἑλλάς 1453-1821» τοῦ  Κ.Ν. Σάθα

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: