Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 13 Ὀκτωβρίου / 13 Ὀκτωβρίου 1788. Ὁ Κατσώνης πηγαίνει σὲ ἀπολογία.

13 Ὀκτωβρίου 1788. Ὁ Κατσώνης πηγαίνει σὲ ἀπολογία.

13 Ὀκτωβρίου 1788. Ὁ Κατσώνης πάει νὰ ἀπολογηθῇ.Μετὰ ἀπὸ μίαν πολὺ ἐπιτυχημένη πορεία στὸ Ἀρχιπέλαγος, ὁ Λάμπρος Κατσώνης, κατόπιν καταγγελιῶν, ἐκλήθῃ ἀπὸ τὸν πρίγκηπα Ποτέμκιν στὴν Τεργέστη γιὰ νὰ ἀπολογηθῇ. Ἡ κλήσις τοῦ ἐστάλη τὸν Σεπτέμβριο καὶ στὶς 13 Ὀκτωβρίου, τοῦ 1788, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, ὅπου διεχείμαζε, γιὰ νὰ πάῃ στὴν Τεργέστη.

Τὸν Νοέμβριο ποὺ ἔφθασε στὴν Ἰταλία, ἐπεσκέφθῃ τὴν Ῥωσσικὴ πρεσβεία τῆς Βενετίας καὶ πολὺ γρήγορα ἀντέκρουσε τὶς κατηγορίες.
Οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν προήρχοντο ἀπὸ Γάλλους, οἱ ὁποῖοι ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν πολὺ ἐπιτυχημένη δράσι του στὴν Μεσόγειο.
Ὅμως εἶχε κι ἐκ τοῦ ῥωσσικοῦ χώρου προβλήματα. Ὁ πρίγκηψ Μασιζέρσκι γιὰ λόγους οἰκονομικούς, ἤθελε νὰ τὸν ἐκτοπίσῃ.
Τελικῶς ὁ Κατσώνης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπολογία του, ποὺ τὸν ἀθώωσε, προσέφερε ὥς δῶρο στοὺς Γάλλους σημαντικὸ τμῆμα ἀπὸ τὰ λάφυρά του κι αὐτοὴ ἡσύχασαν. Ὁ Μασιζέρσκι ὅμως ἤθελε ὅλο τὸ τμῆμα τῶν κερδῶν του, διότι θεωροῦσε ἑαυτὸν ἐμπνευστὴ τῆς ἐκστατείας τοῦ Κατσώνη.
Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν, ἀργότερα, ὅταν ὁ Κατσώνης ἐπέστρεψε στὴν
Ῥωσσία, νὰ μείνῃ ἀφ΄ ἑνὸς στάσιμος γιὰ δεκατέσσερα χρόνια, ὅσον ἀφορᾶ στὶς προαγωγές, κι ἀφ΄ ἑτέρου νὰ ἐμπλακῇ σὲ μακροχρόνιο δικαστικὴ περιπέτεια, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὅμως ἀπεδείχθῃ πὼς ἦταν ἀθῶος.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: