Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 28 Ὀκτωβρίου / 28 Ὀκτωβρίου 1940. Τὸ «Ὄχι».

28 Ὀκτωβρίου 1940. Τὸ «Ὄχι».

28 Ὀκτωβρίου 1940. Τὸ «Ὄχι».28  Ὀκτωβρίου 1940
Τρεῖς ἡ ὥρα. Ξημερώματα…
Ἐμμανουέλε Γκράτσι κτυπᾶ τὸ κουδούνι τῆς μικρῆς βιλίτσας στὴν Κηφισιά.
Σὲ λίγα λεπτὰ συνομιλεῖ μὲ τὸν κοντόχονδρο μεσήλικα… Ἦταν ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς.
Δὲν παρέμεινε ἐκεῖ γιὰ πολὺ ὥρα… Ἔπρεπε νὰ τηλεγραφήσῃ στοὺς δικούς του…
«Ἔχουμε πόλεμο…», τοὺς ἀνεκοίνωσε…
Κι ὅλος ὁ ἐφιάλτης ξεκίνησε κάπως ἔτσι γιὰ τοὺς Ἰταλούς

Τὴν ἴδια ὥρα, ἐκεῖνος ὁ μεσήλιξ τῆς Κηφισίας, τηλεγραφοῦσε πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν.
Δὲν εἶχε ἀγωνία. Ἦταν ἤδη ἕτοιμος ἀπὸ καιρό. Τὸ εἶχε ὁμολογήσῃ μόλις μία ἑβδομάδα πρὶν στὴν σύζυγό του, Λέλα Μεταξᾶ.
Μὲ σίγουρο βῆμα βάδιζε. «Ἔχουμε πόλεμο», σκεπτόταν.
Κι ὅλο τὸ παραμύθι ξεκίνησε κάπως ἔτσι γιὰ τοὺς Ἕλληνες

Δύο ὧρες ἀργότερα, κι ἐν  ᾦ τὸ τελεσίγραφον δὲν εἶχε ἐκπνεύσῃ, ξεκίνησαν οἱ ἐχθροπραξίες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἰταλῶν καὶ τῶν Ἀλβανῶν. Τόσην ὥρα χρειάστηκαν γιὰ νὰ ἀποδείξουν στὶς μελλοντικὲς γενεὲς πόσο γελοῖοι γίνονται αὐτοὶ ποὺ δὲν σέβονται τὰ ὅρια, τοὺς ὅρους καὶ τοὺς κανόνες.

Ἀπέναντί τους λίγοι, πιστοί, δοκιμασμένοι πολεμιστές, ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις κυρίως στὴν Μικρὰ Ἀσία. Λίγοι μὰ ἀποφασισμένοι.
Πῶς νά γίνουν πολλοί ἄρα γέ ὅταν σύσσωμη ἡ κατασκοπία, ὅλων τῶν ἐχθρῶν τοῦ πλανήτου, μπαινόβγαινε, ἀκόμη καί στά πιό ἀπόκρυφα μέρη, τῶν ἐπί κεφαλῆς ἀξιωματικῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ;

Οἱ ἐπὶ κεφαλῆς ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, κατὰ τὴν ἔναρξι τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ἦσαν οἱ κάτωθι:

Ὁ κύριος ὄγκος τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀρχικῶς, ἀφοροῦσε στὸ τμῆμα τῆς στρατιᾶς ποὺ διοικοῦσε ὀ Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος, ὁ ὁποῖος καὶ μποροῦσε, βάσει διαταγῶν, νὰ κινηθῇ ἐλευθέρως, κατὰ πῶς θὰ ἔκρινε καλλίτερα, σὲ ὅλα τὰ πεδία τῶν μαχῶν.
Τὸ ἐπιτελικὸ σχέδιον ἐξ ἀρχῆς καθόριζε θέσεις ἀμύνης ἀλλὰ καὶ θέσεις ἐπιθέσεως.
Ὅλα ἦσαν ἔτοιμα.
Ὁ μύθος ἄρχισε νὰ πλέκεται…
Τὸ ἔπος ἔπιασε νὰ γράφῃ νέες σελίδες στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου, τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Ἀλβανίας.

Στὸ ἐχθρικὸ ἐπιτελεῖο παρατηρητὲς ἀπὸ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου, ὅλο περιέργεια, συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ καταγράψουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον μία ὑπερδύναμις τσακίζει τὶς κουκκίδες τοῦ χάρτου.
Μὰ κι αὐτοὶ τελικῶς σιώπησαν, ἔκθαμβοι ἀπὸ τὶς εἰκόνες τῶν ἡμιθέων ποὺ ἀντίκρυσαν.

Μὲ τὴν ἔναρξι τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ἕνα ἦταν βέβαιον.
Ὁ πόλεμος ποὺ ξεκίνησε δὲν ξεκίνησε γιὰ νὰ ἀναδείξῃ νικητὲς ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποδείξῃ πὼς οἱ κουκκίδες δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦν, οἱ ἰσχυροὶ τοῦ πλανήτου, νὰ περιφρονοῦν.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐποποιΐα τοῦ 1940-41», ἀρχεῖον ἱστορικῶν σελίδων.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: