Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 29 Ὀκτωβρίου / 29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.

29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.

29 Ὀκτωβρίου 1912. Εἴσοδος τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη.Οἱ συνθῆκες παραδόσεως τῆς Θεσσαλονίκης, ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία, ὑπεγράφησαν στὶς 26 Ὀκτωβρίου (8 Νοεμβρίου) τοῦ 1912, παρὰ τῶν Βίκτωρα Δούσμανη καὶ Ἰωάννη Μεταξᾶ, ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, καὶ τοῦ Ταξὶν πασσᾶ, ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρά.

Ἡ εἴσοδος τῶν πρώτων τμημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἄρχισε νὰ πραγματοποιεῖται τὴν 26η Ὀκτωβρίου, σταδιακῶς ἀλλὰ ἡ ἐπίσημος παρέλασις τῆς Πρώτης Μεραρχίας, ὑπὸ τοῦ στρατάρχου βασιλέως Κωνσταντίνου, ἐπραγματοποιήθῃ τὴν 28η Ὀκτωβρίου (10 Νοεμβρίου) τοῦ 1912.

βασιλεὺς Γεώργιος ἀνέμενε τὴν παράδοσι τῆς πόλεως γιὰ νὰ εἰσέλθῃ σὲ αὐτὴν, στὶς 29 Ὀκτωβρίου (11 Νοεμβρίου), καὶ οὐσιαστικῶς νὰ ἐπισημοποιήσῃ τὴν προσάρτησίν της στὰ Ἑλληνικὰ ἐδάφη.
Ἔκτοτε παρέμεινε ἐκεῖ, ἔως τῆς δολοφονίας του, ποὺ συνέβῃ στὶς 18 Μαρτίου τοῦ 1913.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Σπυρίδωνος Μαρκεζίνου

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος, Σπυρίδωνος Μαρκεζίνου, τόμος 3, σελίς 185 καὶ ἀπεικονίζει τὴν εἴσοδο τοῦ βασιλέως Γεωργίου στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 29 Ὀκτωβρίου (11 Νοεμβρίου) 1912.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: