Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 29 Ὀκτωβρίου / 29 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡ καταστροφὴ τοῦ Κωσταραζίου.

29 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡ καταστροφὴ τοῦ Κωσταραζίου.

29 Ὀκτωβρίου 1912. Ἡ καταστροφὴ τοῦ Κωσταραζίου.Κι ἐν ᾦ στὴν Θεσσαλονίκη οἱ πανηγυρισμοὶ ἐξακολουθοῦσαν, λίγο πιὸ ἔξω, στὴν Καστοριά, καὶ στὰ γύρω χωριά, οἱ Τοῦρκοι ἔρχονταν πλέον ἀντιμέτωποι μὲ τοὺς κατοίκους καὶ τοὺς Μακεδονομάχους.
Ἀπὸ τὶς 15 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, κι ἐν ᾦ ὁ στρατός μας προήλαυνε πρὸς τὴν Θεσσαλονίκη, οἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ τῶν Βουλγάρων, ἦσαν πρωτοφανεῖς γιὰ τὴν ἐποχή.

Ἡ πρώτη ὀργανωμένη ἀντεπίθεσις τῶν Τούρκων πραγματοποιήθηκε στὸ Βογατσικό, στὶς 15 Ὀκτωβρίου, ἀλλὰ ἀπεκρούσθῃ ἀπὸ τὸν Μακεδονομάχο Γιάννη Καραβίτη.
Στὴν ὑποχώρησί τους οἱ Τοῦρκοι κατέκαυσαν τὸ χωριό κι ἐφόνευσαν τριάντα ἀμάχους. (Γυναικόπαιδα)

Τὴν 29η Ὀκτωβρίου οἱ Μακεδονομάχοι ἐξορμοῦν ἀπὸ τὸ Βογατσικὸ πρὸς τὸ Κωσταράζι, μαχόμενοι σκληρῶς. Οἱ Τοῦρκοι ὑποχωροῦν κι ἀπὸ ἐκεῖ ἀλλὰ ἐπίσης κατακαίουν τὸ χωριό.

Φιλονόη

Πηγές
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ ἐδῶ

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: