Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ὀκτώβριος / 31 Ὀκτωβρίου / 31 Ὀκτωβρίου 1940. Βομβαρδισμὸς ἰταλικῶν θέσεων ἀπὸ Ἑλληνικὰ ἀντιτορπιλικά.

31 Ὀκτωβρίου 1940. Βομβαρδισμὸς ἰταλικῶν θέσεων ἀπὸ Ἑλληνικὰ ἀντιτορπιλικά.

31 Ὀκτωβρίου 1940. Βομβαρδισμὸς ἰταλικῶν θέσεων ἀπὸ Ἑλληνικὰ ἀντιτορπιλικά.Τὸ μεσημέρι τῆς 30ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940  ἀπέπλευσαν ἀπὸ τὸν ναύσταθμο τῆς Σαλαμίνος  τὰ ἀντιτορπιλικὰ «Σπέτσες» καὶ «Ψαρρά», μὲ κατεύθυνσι τὸ Ἰόνιο καὶ τελικῶς θέσεις τῶν Ἰταλῶν στὴν Βόρειο Ἤπειρο.
Μετὰ ἀπὸ 16 ὠρῶν πλεύσεως, κατέφθασαν τὰ ξημερώματα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ἔξω ἀπὸ τὴν Κέρκυρα, ἀποδεικνύοντας οὐσιαστικῶς πὼς μποροῦσαν νὰ διαχειριστοῦν τὴν περιοχὴ ἐλεύθερα, δίχως ἐνοχλήσεις ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς.

Στὶς 6:45, καὶ γιὰ 45 λεπτὰ τῆς ὥρας,  ἐν μέσῳ δυσχερῶν καιρικῶν συνθηκῶν, μὲ ἐλαχίστη ὀρατότητα, ξεκίνησε ὁ βομβαρδισμὸς μὲ στόχους τὴν Κονίσπολι, τὴν Σαγιάδα καὶ τὸ Ἀρκούδι, ἐπιτυγχάντας αἰφνιδιασμό. 
Ἔπεσαν 238 ἐκρηκτικὰ βλήματα, δίχως ὅμως νὰ γνωρίζουν οἱ Ἕλληνες τὸ ἐὰν καὶ σὲ τὶ βαθμὸ ἐπροξένησαν ζημιὰ στὸν ἐχθρό, διότι οἱ Ἰταλοὶ δὲν ἀντέδρασαν μὲ κάποιον τρόπο.

Ἡ κίνησις αὐτή, ἡ εἴσοδος δῆλα δὴ τοῦ πολεμικοῦ μας ναυτικοῦ, στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Ἰταλῶν, ἐνίσχυσε τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς καὶ βελτίωσε τὶς ἔως τότε συνθῆκες ἀμύνης.
Ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετὰ ἡ παρουσία τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ ἦταν ἐνεργὸς καὶ πολὺ σημαντική, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων.

Φιλονόη

Πληροφορίες καὶ φωτογραφία ἀπὸ κείμενον τοῦ Γεωργίου Ζούμπου, ἐδῶ.

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: