Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 6 Ἀπριλίου / 6 Ἀπριλίου 1790. Ὁ Κατσώνης νικᾶ τὴν τουρκικὴ ἀρμάδα στὸν Καφηρέα.

6 Ἀπριλίου 1790. Ὁ Κατσώνης νικᾶ τὴν τουρκικὴ ἀρμάδα στὸν Καφηρέα.

6 Ἀπριλίου 1790. Ὁ Κατσώνης νικᾶ τὴν τουρκικὴ ἀρμάδα στὸν Καφηρέα.Εἶναι ἤδη δύο χρόνια ποὺ ναυμαχεῖ διαρκῶς νικηφόρα ὁ Λάμπρος Κατσώνης στὸ Ἀρχιπέλαγος. Δύο χρόνια δίχως ἧττες καὶ δίχως σοβαρὰ προβλήματα.
Φόβος καὶ τρόμος εἶχε γίνῃ γιὰ κάθε πλοῖο τῶν Ὀθωμανῶν.

Ἔτσι ὁ σουλτάνος Χαμῆτ ἀποφασίζει νὰ ζητήσῃ ἐνισχύσεις ἀπὸ τοὺς Ἀλγερινούς.
Μὲ ναύαρχο τὸν Σεΐ Δελῆ ὁ ἀλγερινὸς στόλος ξεκινᾶ νὰ συναντήσῃ τὸν στόλο τοῦ Κατσώνη.

Ἡ συνάντησις τῶν δύο στόλων, τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ ὀθωμανικοῦ, γίνεται στὶς 6 Ἀπριλίου τοῦ 1790, ἀνοικτὰ τοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ Καφηρέως.
Ὁ Κατσώνης συναντᾶ μόνον του ὅμως τὸν Ὀθωμανικὸ στόλο.
Οἱ Ἀλγερινοὶ δὲν ἔχουν ἀκόμη φανῇ.
Ὅπως συνήθιζε, ἐπιτίθεται ὁρμητικά, παθαίνει μὲν ζημιές, ἀλλὰ ἔως τὸ πέρας τῆς ἡμέρας εἶναι νικητής!
Ὁ στόλος τοῦ σουλτάνου ἔχει σχεδὸν ἐξουδετερωθῇ καὶ ὁ Κατσώνης, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες εἶχε μαζύ του καὶ τὸν Ἀνδρῖτσο, δὲν ἀπομακρύνεται. Εἶχε πέσῃ ὁ ἄνεμος…

Ἤδη οἱ Λαμπρινοί του πανηγυρίζουν!!! Δίχως ἄνεμο ὅμως.
Διότι ὁ ἄνεμος βοηθᾶ τοὺς κουρσάρους…

Φιλονόη

Βιβλιογραφία
«Λάμπρος Κατσώνης», Τάκης Λάππας
«Ὁ Θαλασσομάχος τοῦ Αἰγαίου», Τάκη Λάππα,
«Λάμπρος Κατσώνης», Ἰ. Λάκων,
«Τουρκοκρατουμένη Ἑλλὰς 1453-1821» Κ.Ν. Σάθα,
«Ἡ ἐπανάστασις τοῦ ’21», Δημήτρης Φωτιάδης.
«Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.
«Προσέγγισις ἱστορικῆς προσωπικότητος μέσα ἀπὸ Ἀρχειακὲς πηγές: περίπτωσις Λάμπρου Κατσώνη», Πάνου Ν. Στάμου

φωτογραφία

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

5 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἐπανάστασις φθάνει στὸν Ἀσπροπόταμο.

Τὴν ὥρα ποὺ ὅλη ἡ Πατρίς μας ἐφλέγετο ἀπὸ τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες ἑστίες τῆς ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: