Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἀπρίλιος / 26 Ἀπριλίου / 26 Ἀπριλίου 1821. Οἱ Ἕλληνες γίνονται κύριοι τῶν Ἀθηνῶν.

26 Ἀπριλίου 1821. Οἱ Ἕλληνες γίνονται κύριοι τῶν Ἀθηνῶν.

26 Ἀπριλίου 1821. Οἱ Ἕλληνες γίνονται κύριοι τῶν Ἀθηνῶν.Μελέτης Βασιλείου,  ἀπὸ τὴν Χασιᾶ, ξεκίνησε τάχα μου νὰ συγκεντρώσῃ στρατό, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν Ἀττικὴ  ἀπὸ ἐνδεχόμενες ἐπιθέσεις τῶν ἐπαναστατῶν. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἀπριλίου  εἶχε στήσῃ στρατόπεδον, μὲ 1200 ἄντρες, στὸ Μενίδι μὲ τὴν ἄδεια τῶν Τούρκων. Μαζύ του κι ὁ Ἀναγνώστης Κιουρκατιώτης.

Ἡ πλάνη τους ὅμως δὲν κράτησε πολύ.
Στὶς 18 Ἀπριλίου  κτυπᾷ στὸν Κάλαμο  Τούρκους τῆς Εὐβοίας.
Ἀμέσως οἱ Τοῦρκοι τῶν Ἀθηνῶν μαζεύουν τὶς οἰκογένειές τους μέσα στὸ κάστρο καὶ κλειδώνουν τὶς πύλες, φροντίζοντας γιὰ προμήθειες σὲ τρόφιμα καὶ νερό.

Τὴν νύκτα τῆς 25ης Ἀπριλίου  ξεκινᾶ ὁ Βασιλείου γιὰ τὴν Ἀθήνα μὲ τοὺς ἄντρες του, ποὺ ὅμως μόνον οἱ μισοὶ ἦσαν ὁπλισμένοι.Οἱ ὑπόλοιποι κατάφεραν νὰ ὁπλιστοῦν σταδιακῶς, πολεμῶντας.

Δημήτρης Σκορδίνος σκαρφαλώνει καὶ πηδᾶ μέσα ἀπὸ τὰ τείχη πρῶτος.
Γιώργης Κουρτέσης ἀκολουθεῖ. Ἀνοίγουν τὴν πύλη τῆς Μπουρδουνίτσας καὶ ἀμέσως ξεχύνεται μέσα στὴν πολιτεία ὅλο τὸ στράτευμα, τοῦ Βασιλείου.
Στὶς 26 Ἀπριλίου ἦταν κύριοι τῶν Ἀθηνῶν, πλὴν τῆς Ἀκροπόλεως.
Στὶς 28 Ἀπριλίου τοῦ 1821 ἡ Ἑλληνικὴ σημαία κυματίζει στὸ τουρκικὸ διοικητήριον.

Στὸ μεταξύ, ἀρκετοὶ Τοῦρκοι κλείνονται στὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν.
Ξεκινᾶ ἡ πολιορκία.
Μία πολιορκία ποὺ κράτησε περισσότερο ἀπὸ ἕναν χρόνο καὶ διεκόποπῃ ἀπὸ πολλοὺς εἰσβολεῖς, ὅπως τὸν Ὁμὲρ Βρυώνη καὶ τὸν Δράμαλη.
Μία πρώτη ἀπελευθέρωσις συνέβῃ τὴν 10η Ἰουνίου τοῦ 1822, μετὰ ἀπὸ ἀδυναμία τῶν Τούρκων νὰ ὑπομείνουν τὴν πολιορκία ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.

Ἡ πόλις τῶν Άθηνῶν ἀπελευθερώθῃ πλήρως τὸν Μάρτιο τοῦ 1833.

Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἐπαναστασι τοῦ ’21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

4 Σχόλια

  1. Διόρθωση: πύλη της Μπουμ­πουνίστρας (σήμερα: συμβολή λεωφ. Αμαλίας με οδό Όθωνος)

  2. Διόρθωση: Σαρκουδίνος αντί Σκορδίνος (δεν χρειάζεται να δημοσιεύσετε τα σχόλια)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: