Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούνιος / 10 Ἰουνίου / 10 Ἰουνίου 1854. Προσκύνημα τῆς χώρας, μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Καλλέργη.

10 Ἰουνίου 1854. Προσκύνημα τῆς χώρας, μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Καλλέργη.

10 Ἰουνίου 1854. Προσκύνημα τῆς χώρας, μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Καλλέργη.οἰκογένεια Καλλέργη προήρχετο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν κι ἐστάλη, κατ’ ἐντολὴν τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Κομνηνοῦ Β’, μαζὺ μὲ ἄλλες ἔνδεκα οἰκογένειες, γιὰ νὰ …μεριμνήσουν καὶ νὰ παγιώσουν τὴν τάξιν, στὴ ἀνάστατη νῆσο τῆς Κρήτης, ποὺ δὲν ἐδέχετο τὸν βυζαντινὸ ζυγό.

Τὰ χρόνια πέρασαν, ἡ πρώην οἰκογένεια Φωκᾶ, ποὺ μενονομάσθη σὲ Καλλέργη, ἔδρασε, συνήθως κατὰ τὰ συμφέροντά της, στὴν νῆσο καὶ πολλοὶ γόνοι της ἔπαιξαν πάντα ῥόλο σημαντικὸ καὶ στὴν Ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ ἱστορία.

Ἕνας τέτοιος ἀπόγονος τῶν Φωκάδων-Καλλέργηδων ἦταν καὶ ὁ Δημήτριος Καλλέργης.
Ὁ Καλλέργης αὐτός, ἄν καὶ πολέμιος τοῦ Ὄθωνος, καὶ ἐπισήμως τῆς βασιλείας, μεριμνοῦσε, ὅσο διέμενε στὴν Γαλλία, νὰ προτείνῃ σὲ κάποιον Λουδοβίκο Βοναπάρτη (Ναπολέων Γ΄) τὸν ἑλληνικὸ …θρόνο.
Ἦταν δῆλα δὴ τόσο πολέμιος τῆς βασιλείας, ὅσο τὸν …ἐξυπηρετοῦσε γιὰ τὴν προσωπική του ἀνέλιξιν.

Ὁ Καλλέργης ἦταν αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὶς σχετικὲς διαπραγματεύσεις, ἐν ὅσῳ εὑρίσκετο ἤδη στὴν Γαλλία, γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ὄθωνος.
Οἱ ἀφορμές, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἐκδίωξίς του, ἦσαν ἀρκετές.
Ὁ Ὄθων ὑπεστήριξε σχεδὸν φανερὰ τὸ κίνημα τῶν ἀξιωματικῶν, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἠπείρου, τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Μακεδονίας καὶ στὴν συνέχεια προσέβαλε τὸν Τοῦρκο πρέσβυ.
Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀπέκλεισαν τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ Ἄγγλοι κατέλαβαν τὰ πολεμικά μας, πλὴν ἑνὸς ποὺ  ὁ Ῥαφαλιᾶς διέσωσε.

Στὴν πρωτεύουσα, ἡ κυβέρνησις  Κριεζῇ  εἶχε ἤδη παραιτηθῇ ἀπὸ τὶς 5 Μαΐου τοῦ 1854 καὶ ἡ νέα κυβέρνησις τοῦ Ἀλεξάνδρου  Μαυροκορδάτου, ἤ ἄλλως τὸ «ὑπουργεῖον κατοχῆς» , ὁρκίστηκε στὶς 16 Μαΐου.
Κι ἔτσι ὁ …δημοκράτης Καλλέργης, παρέθεσε στὸν Παρθενώνα γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν …κατακτητῶν.
Τοὺς εὐγνωμονοῦσε γιὰ τὸν διορισμό του…

Ἡ ἀπόλυτος ὑποδούλωσις διὰ τῆς ὑπογραφῆς καὶ τῶν πράξεων τοῦ Δημητρίου Καλλέργη, στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 1854. Μόνον ὁ Παλαμήδης ἐτόλμησε νὰ ἐμφανισθῇ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ …«κυβέρνησιν». Οἱ ὑπόλοιποι κρύφτηκαν…

Δύο πρόσωπα, τελείως διαφορετικά, ὁ Ῥαφαλιᾶς καὶ ὁ Καλλέργης, ἀπεικόνιζαν τὴν τότε πραγματικότητα τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ ἀπόλυτος Πατριώτης Ῥαφαλιᾶς καὶ ὁ ἀπόλυτος Προσκυνημένος Προδότης Καλλέργης.

10 Ἰουνίου 1854. Χασαποταβέρνα ὁ Παρθενών.

Φιλονόη

Γιὰ τὴν οἰκογένεια Καλλέργη, τοὺς ἀπογόνους της, τὰ …«ἔργα» τους καὶ τὴν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε κι αὐτά:

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «Ἔξωσι τοῦ Ὄθωνος» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Αρέσει σε %d bloggers: