Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Ἰούλιος / 11 Ἰουλίου / 11 Ἰουλίου 1920. Ἡ τρομερὰ καταιγὶς τοῦ Ἕβρου!

11 Ἰουλίου 1920. Ἡ τρομερὰ καταιγὶς τοῦ Ἕβρου!

 

Πλωτὴ γέφυρα τοῦ Ἕβρου, γιὰ τὴν προώθηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη.
Πλωτὴ γέφυρα τοῦ Ἕβρου, γιὰ τὴν προώθηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη.

  «Ὁ Ταγιὰρ σαρώνεται ἀπὸ Δυσμῶν καὶ Ἀνατολῶν

     Τηλεγραφήματα τοῦ ἀπεσταλμένου συντάκτου

     Διδυμότειχον, 11 Ἰουλίου. – Τὸ σχέδιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐπιτελείου πρὸς κατάληψιν τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, διὰ περισφίγξεως καὶ ἀπομονώσεως τῶν δυνάμεων τοῦ Ταγιὰρ ἐντὸς ἑλληνικοῦ κύκλου χάλυβος καὶ πυρός, ἐκτελεῖται μετὰ μαθηματικῆς ἀκριβείας.»

     Ἕνα σιδερένιο ἑλληνικὸ τεῖχος εἶναι οἱ στρατιῶτες μας ποὺ ὀρθώνεται φοβερὸ κατὰ μῆκος τοῦ Ἕβρου, πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμᾶς, ἀπὸ τὶς ἐκβολὲς τοῦ Ἕβρου μέχρι τὸ Καραγάτς, ἔναντι τῆς Ἀδριανουπόλεως. Ἕνα ἑλληνικὸ τεῖχος ποὺ παραμένει ἀκίνητο, ἀλλὰ ἔτοιμο νὰ ἐπιτεθῇ πρὸς τὰ ἐμπρὸς μὲ δύναμη, ὅταν θὰ ἔρθῃ ἡ κρίσιμος ὥρα γιὰ τὸ τελευταῖο κτύπημα κατὰ τοῦ Ταγιάρ.
Καὶ ἡ ἀναμονὴ ἔφθασε στὸ τέλος μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς νύκτας, καὶ τὰ δεσμὰ τῶν λεόντων λύθηκαν καὶ μὲ ἕναν τρομερὸ μυκηθμὸν, οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ὅρμησαν, σὰν τυφών.

     Ἡ διαταγὴ τοῦ Στρατηγείου πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς ἐπιθέσεως, ἔφθασε τὸ βράδυ τῆς 10ης Ἰουλίου τοῦ 1920, καὶ ἦταν ἁπλῆ. Νὰ ἐπιτεθοῦν– νὰ διαβοῦν τὸν Ἕβρον, νὰ προελάσουν, νὰ συντρίψουν τὸν ἐχθρόν.
Μὲ τὴν προστασία τῆς νύχτας, οἱ λύκοι τοῦ μηχανικοῦ μας, ἔζευξαν τὸν ποταμὸ σὲ διάφορα σημεῖα καὶ μὲ θαυμαστὴ τάξει καὶ πειθαρχίᾳ, ἄρχισε ἡ διάβαση τοῦ ποταμοῦ ἀπὸ τὰ στρατεύματα.

     Μὲ τὶς λόγχες ἄρπαξαν τὰ τουρκικὰ φυλάκια τῆς ἀντιπέρας ὄχθης τοῦ Ἕβρου καὶ τὰ ξημερώματα ἄρχισε τὸ ἑλληνικὸ πυροβολικὸ νὰ βάλῃ κατὰ τοῦ ἐχθροῦ, ἐνῷ ἡ προἐλαση τῶν στρατευμάτων μας συνεχίζεται ἀκάθεκτος πρὸς τὸ Οὐζοὺν Κιοπροῦ.11 Ἰουλίου 1920. Ἡ τρομερὰ καταιγὶς τοῦ Ἕβρου!2

 

 

     Στὸ ἀνατολικὸ μέτωπο τῆς Θράκης, ἑλληνικὴ φάλαγγα διασκορπίζει ὅλα τὰ τουρκικὰ ἀποσπάσματα καὶ καταλαμβάνει τὴν πόλη τῆς Χαϊρεπόλεως. Ἡ ὑποδοχὴ ποὺ ἔγινε στὸν ἑλληνικὸ στρατὸ, ἐκ μέρους τῶν κατοίκων ἦταν ἀποθεωτική. Τμήματα στρατοῦ προελάσαντα ἐκ Χαϊρεπόλεως πρὸς βορρᾶν, κατέλαβαν τὸ Ἀναπλί.

     Στὸ μεταξὺ σώματα βουλγάρων κομιτατζήδων εἶχαν συγκεντρωθεῖ κατὰ μῆκος τῶν συνόρων τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας μὲ τὴν καταφανῆ πρόθεση νὰ εἰσβάλουν στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος, στὰ νῶτα τοῦ στρατοῦ μας καὶ νὰ δημιουργήσουν σύγχιση καὶ ἀταξία, προκαλῶντας τὴν διακοπὴ τῆς σιδηροδρομικῆς συγκοινωνίας ΔράμαςΞάνθης. Εἶχαν ἀκριβῶς τὴν ὑποδοχὴ ποὺ τοὺς ἔπρεπε, ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα…

     Πίσω, στὸ ἀνατολικὸ μέτωπο, οἱ τουρκικὲς δυνάμεις εἶχαν ὀργανώσει ἰσχυρὰ ἄμυνα στὸ Οὐζοὺν Κιοπροῦ. Βλέποντας ὅμως τὶς ἐπιθετικὲς κινήσεις τοῦ στρατού μας καὶ ἀπειλούμενες ἀπὸ τὰ νῶτα, ἀπὸ τὶς προελαύνουσες φάλαγγες Ραιδεστοῦ καὶ Χαϊρεπόλεως, ἄρχισαν νὰ ὑποχωροῦν ἀπὸ τὴν μοναδικὴ ὁδὸ ποὺ εἶχαν· πρὸς τὸν βορρᾶν. Τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα ὅμως ποὺ βρίσκονταν βορείως τοῦ Σουφλίου, ἀντιληφθέντα τὴν ὑποχώρηση τοῦ ἐχθροῦ, ἐνήργησαν μὲ ἐπιτυχία, ἐπιθετικὴ ἀναγνώριση καὶ κατόπιν μικρᾶς ἀντιστάσεως τῆς τουρκικῆς ὀπισθοφυλακῆς, κατελήφθησαν μὲ ὅλον τὸν ἐξοπλισμόν τους.

11 Ἰουλίου, 11.35 π.μ.

     Οἱ Τοῦρκοι ἀνοίγουν πῦρ ἐναντίον τοῦ Καραγάτς, ἀπὸ τὰ πυροβολεῖα τῆς Ἀδριανουπόλεως. Οἱ Ἕλληνες δὲν ἀπαντοῦν στὸ ἐχθρικὸ πῦρ γιὰ νὰ μὴν προξενήσουν ζημιὲς στὴν πόλη. Κατόπιν τῶν ἐπανειλημμένων βομβαρδισμῶν ἐκ μέρους τοῦ ἐχθροῦ ἐναντίον τοῦ Καραγάτς, ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ ἀεροπλάνο, βομβάρδισε τὸ ἐχθρικὸ προγεφύρωμα τῆς Ἀδριανουπόλεως. Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἡ Ἀδριανούπολις θὰ εἶναι ἑλληνική.

Χλόη
ἀπὸ Θράκη

~~~

Οἱ πληροφορίες εἶναι ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, Κυριακὴ 12 Ἰουλίου 1920.
Ἡ εἰκόνα τῆς πλωτῆς γέφυρας τοῦ Ἕβρου, εἶναι ἀπὸ  –> ἐδῶ

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Χλόη Ἑλλάς

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: