Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Αὔγουστος / 29 Αὐγούστου / 28 Αὐγούστου 1944. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Φεῤῥῶν.

28 Αὐγούστου 1944. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Φεῤῥῶν.

28 Αὐγούστου 1944. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Φεῤῥῶν.
Οἱ Φέρρες ἦταν ἡ πρώτη κωμόπολη τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατεύματα στὶς 28 Αὐγούστου τοῦ 1944.
Ἐκείνην τὴν περίοδο, ἡ παρουσία τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἦταν ἀμφίβολη, καθῶς ἡ ναζιστικὴ γερμανία εἶχε περιέλθει σὲ πολὺ δύσκολη θέση.

Ἐκείνην τὴν ἡμέρα ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς τῶν Φερρῶν, μαζὶ μὲ ἀντάρτες, κατέλαβαν τὸ μέρος ὅπου εὑρίσκετο ἡ γερμανικὴ φρουρὰ τῶν Φερρῶν, ἔπιασαν αἰχμάλωτους ὅλους τοὺς στρατιῶτες τῆς φρουρᾶς καὶ στὴν οὐσία, ἀπελευθέρωσαν τὴν κωμόπολη.

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέρα  ὅπου ὁ τοπικὸς πληθυσμὸς φωτογραφίζεται μὲ τοὺς Γερμανοὺς αἰχμαλώτους.

Χλόη

Πληροφορίες καὶ φωτογραφία ἀπὸ τὴν «Γραφικὴ Ὕλη»

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Χλόη Ἑλλάς

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: