31 Ἰανουαρίου 1996. Ἴμια…

31 Ἰανουαρίου 1996. Ἴμια...Ἀπὸ τὶς 10 Δεκεμβρίου τοῦ 1947 Δωδεκάνησος, μαζὺ μὲ τὰ Ἴμια, ἐπέστρεψαν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. (Συνθήκη Εἰρήνης τῶν Παρισίων, Ἄρθρον 14).
Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη καὶ ὑπεγράφη στὶς 27 Ἰουνίου τοῦ 1946, στὸ Παρίσι, ἀπὸ τοὺς πρέσβεις τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Ῥωσσίας καὶ τῶν Η.Π.Α..
Οἱ διαδικασίες ἐνσωματώσεως περιελάμβανον συνθήκη εἰρήνης (10 Φεβρουαρίου τοῦ 1947, Παρίσι) καὶ σύμφωνον ἐκχωρήσεως, ἀπὸ τὴν Ἰταλία στὴν Ἑλλάδα, τῆς Δωδεκανήσου καὶ τῶν παρακειμένων νησίδων.

Στὶς 31 Μαρτίου τοῦ 1947 παραδίδεται, ὡς μεταβατικὸν στάδιον, ἡ διοίκησις τῆς Δωδεκανήσου ἀπὸ τὸν ταξίαρχο Α.Σ. Πάρκερ στὸν ἀντιναύαρχο Περικλῆ Ἰωαννίδη καὶ στὶς 9 Ἰανουαρίου τοῦ 1948, μὲ νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἐπικυρώνεται ἡ προσάρτησις.
Στὶς 7 Μαρτίου τοῦ 1948 ὁρίζεται ἡ ἐπίσημος προσάρτησις, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἴσχυε ἀπὸ τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1947.

Ἡ Δωδεκάνησος κατελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1522. Ὁ ἰταλοτουρκικὸς πόλεμος (Σεπτέμβριος τοῦ 1911 ἔως Ὀκτώβριος τοῦ 1912) βρῆκε τὴν Δωδεκάνησο, μετὰ ἀπὸ μία ἁπλῆ ἀποβίβασιν τῶν ἰταλικῶν δυνάμεων στὴν Ἀστυπάλαια, στὴν Ῥόδο ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα νησιά, ὑπὸ ἰταλικὴ κατοχή, ποὺ διήρκεσε ἔως τὴν ἧττα τῶν Ἰταλῶν, στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μία κατοχὴ ποὺ οὐδέποτε ἀμφισβήτησε ἡ Τουρκία.
Κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἀμφισβήτησε καὶ τὴν ὕπαρξιν τῶν Ἰμίων (Μεγάλη καὶ Μικρὴ Ἴμια)  ἐντὸς τῆς Δωδεκανήσου καὶ τελικῶς τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας.

Στὶς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 1995, τὸ τουρκικὸ φορτηγὸ πλοῖο «Φιγκὲτ Ἀκάτ» προσήραξε στὴν βραχονησίδα τῶν Ἰμίων καὶ γιὰ τὴν ἀποκόλλησίν του ἔσπευσε ῥυμουλκὸ σκάφος ἀπὸ τὴν Κάλυμνο.
Ὁ Τοῦρκος πλοίαρχος ἰσχυρίσθηκε πὼς  εὑρίσκετο ἐντὸς τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ πὼς γιὰ τὴν διάσωσίν του θὰ μεριμνοῦσαν οἱ Τοῦρκοι, κάτι ποὺ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἠρνήθη.
Στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1995 ἐνημερώνεται ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ ἡ τουρκικὴ πλευρά, ποὺ ὅμως, ἐπισήμως, ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία τῶν Ἰμίων.
Νέες προσπάθειες ἀποκολλήσεως τοῦ τουρκικοῦ σκάφους, καθὼς καὶ παράλληλες διαβουλεύσεις σὲ ἐπίπεδον πρέσβεων, ξεκίνησαν μὲ ἀποτέλεσμα  στὶς 28 Δεκεμβρίου δύο ἑλληνικὰ ῥυμουλκὰ νὰ ἀποκολλήσουν καὶ νὰ μεταφέρουν μὲ ἀσφάλεια τὸ τουρκικὸ φορτηγὸ πλοῖο,  σὲ λιμένα τῆς γείτονος.
Στὶς 29 Δεκεμβρίου τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν ἐπιδίδει ῥηματικὴ διακοίνωσιν στὸ ἑλληνικό, ὅπου ἀναφέρεται ἐπισήμως πὼς οἱ βραχονησίδες Ἴμια ἀνήκουν στὴν περιοχὴ τῆς Ἀλικαρνασσοῦ.
Μηδενικές, ἐπίσημες, ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν Ἀνδρέα Παπανδρέου, ποὺ ὑπολειτουργοῦσε, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως παγιώνεται ἡ ἐπισημοποίησις μίας ἀκόμη «γκρίζας ζώνης», τὴν ὁποίαν ἀπεδέχθησαν οἱ ἐδῶ …ἐκπρόσωποί μας.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀξιώσεις τῶν τούρκων ὁ δήμαρχος Καλύμνου Δημήτριος Διακομιχάλης, στὶς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1996, ὑψώνει στὴν Μεγάλη Ἴμια τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ἀστυνομικο διευθυντὴ Καλύμνου Γ. Ῥιόλα, δύο κατοίκους τῆς Καλύμνου καὶ ἕναν ἱερέα.
Ἡ ἀντίδρασις τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως τῆς γείτωνος ἦταν ἀστραπιαία, ἀνακινώντας ζήτημα ἐθνικοῦ γοήτρου στοὺς Τούρκους. Στὶς 27 Ἰανουαρίου τοῦ 1996 δύο δημοσιογράφοι τῆς Χουριέτ, μὲ ἐλικόπτερο, προσγειώνονται στὴν ΜεγάληἼμια καὶ ἀντικαθιστοῦν τὴν ἑλληνικὴ σημαία μὲ τὴν τουρκική, ἐνᾦ παραλλήλως κινηματογραφοῦν τὴν σκηνή.
Ἀκολουθεῖ ἡ συγκέντρωσις πολεμικῶν σκαφῶν, ἑλληνικῶν καὶ τουρκικῶν, πέριξ τῶν νησίδων.

Στὶς 28 Ἰανουαρίου ἄνδρες ἀπὸ τὸ περιπολικὸ «Ἀντωνίου» ὑποστέλλουν τὴν τουρκικὴ σημαία ὑψώνουν τὴν ἑλληνική, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως  Ἕλληνες βατραχάνθρωποι ἀποβιβάζονται στὴν Μεγάλη Ἴμια, δίχως νὰ γίνουν ἀντιληπτοί.
Τὴν ἐπομένη, 29 Ἰανουαρίου, ὁ Κώστας Σημίτης (ἀπὸ τὶς 18 Ἰανουαρίου τοῦ 1996 πρωθυπουργός) «ἀπειλεῖ» τὴν Τουρκία μέσα ἀπὸ τὴν βο(υ)λή.
Στὶς 30 Ἰανουαρίου ἡ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Τανσοῦ Τσιλὲρ ἀνταπειπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνακοινώνει πὼς θὰ κατεβῆ ἄμεσα ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία.

Τὶς ὧρες ἐκεῖνες, κι ἔως τὰ ξημερώματα τῆς 31ης Ἰανουαρίου, ἐξελλίσσονται ἐπιχειρήσεις στὴν περιοχὴ τῶν βραχονησίδων, πολεμικὰ πλοῖα τὶς περιφρουροῦν, ἐνᾦ Ἕλληνες καὶ Τούρκοι ἀναμένουν.
Ἡ σύγκρουσις ὅμως εἶχε, προσωρινῶς, ἀποφευχθῆ.

Δύο Ἕλληνες καταδρομεῖς παρέμειναν στὴν Μικρὴ Ἴμια, κάτι ποὺ δὲν γνώριζαν οἱ Τοῦρκοι.
Ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ συλληφθοῦν οἱ Τοῦρκοι ποὺ προσπάθησαν νὰ ἀποβιβασθοῦν ἐκεῖ.
Ἐν τούτοις ἡ διαταγὴ ποὺ ἔφθασε ἦταν νὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι..

Στὶς 5:30 ἀπονηώνεται ἐλικόπτερο ἀπὸ τὴν φρεγάτα «Ναυαρῖνο», γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὴν περιοχή, μὲ μέλη τὸν ὑποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τὸν ὑποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχᾶκο καὶ τὸν ἀρχικελευστὴ Ἕκτορα Γιαλοψό. Κατὰ τὴν ἐπιστροφή του τὸ ἐλικόπτερο …«ἔπεσε» μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν καὶ οἱ τρεῖς ἀξιωματικοί μας.
Οἱ λόγοι τῆς πτώσεως τοῦ ἐλικοπτέρου εἶναι, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἄγνωστοι.
Ὅλως …«τυχαίως» στὴν περιοχὴ περιέπλεε ὁ 6ος ἀμερικανικὸς στόλος.

Ὁ νέος πρωθυπουργός, κατόπιν καὶ αὐτοῦ τοῦ περιστατικοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντόνων μεσολαβήσεων τοῦ Κλίντον, ἐφ΄ ὅσον εὐχαρίστησε μέσα ἀπὸ τὴ βῆμα τῆς βο(υ)λῆς τους τοὺς Ἀμερικανούς, διέταξε νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἀπὸ τὴν Δωδεκάνησο, ὅπως ἀντιστοίχως ἰδίαν ἐντολὴ ἔλαβαν καὶ οἱ τοῦρκοι καταδρομεῖς.
Θεόδωρος Πάγκαλος ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τότε, κάτι ψιθύρισε γιὰ τὴν σημαία, ποὺ ἔπρεπε νὰ τὴν πάρῃ ὁ ἄνεμος… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλη ἱστορία ἐθνικῆς μειοδοσίας.

Τὸ καλλίτερο μᾶς τὸ κράτησαν γιὰ τὸ τέλος.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν τραγικὴ κατάληξιν (δολοφονία;;;;) τῶν τριῶν ἀξιωματικῶν μας ξεκίνησε ὁ χορὸς τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα πληρώνουμε.
Μία τρύπα στὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας, μὲ διπλο-τριπλο-πληρωμένα τιμολόγια, γιὰ νὰ ἔχουμε σκουριασμένες φεγάτες, ἀεροσκάφη ποὺ δὲν πετοῦν, ὐποβρύχια ποὺ γέρνουν, ἐλικόπτερα ποὺ πέφτουν, ὁπλικὰ συστήμα δίχως πολεμοφόδια καὶ πολλὰ ἄλλα εὐτράπελα, ποὺ χρυσοπληρώνουμε μέν, δὲν ἔχουμε δέ.
Κι ἀκριβῶς τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ στὴν Τουρκία.

Φιλονόη

Πληροφορίες ἀπὸ διάφορα ἀφιερώματα, ἔγγραφα καὶ τηλεοπτικά, ἀναφορικῶς μὲ τὴν σκοτεινὴ αὐτὴ ὑπόθεσιν.
Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἀφιέρωμα εἶναι καὶ αὐτό:

Γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ ποὺ ἠκολούθησαν μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Εὐκαιρία γιὰ …δικαιολογημένες μίζες στάθηκαν τὰ Ἴμια!!!

Ἡ …«τίμια» δουλειὰ τοῦ «ἀριστεροῦ» συνδικαλιστοῦ!!!

κι ἐδῶ.

Ἡ «δημοσιογραφία» τῶν πρακτόρων!!!

Ἡ προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ εἶναι κοινὴ σὲ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία…

Ποιός ἐξυπηρετεῖται ἀπό τήν δημιουργία συνθηκῶν μίσους;

Φυσικὰ ὅλο αὐτὰ τὰ παίγνια χρήματος καὶ ἐξουσίας, πάντα ἀθῷοι τὰ πληρώνουν.

εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: