Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 8 Φεβρουαρίου / 8 Φεβρουαρίου 1833. Ἡ Δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος.

8 Φεβρουαρίου 1833. Ἡ Δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος.

8 Φεβρουαρίου 1833. Ἡ Δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος.

Ὄθων ἐνηλικιώθη τὸ 1835 (31 Μαΐου) ἀλλὰ ἐχρίσθη βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος τὸ 1833.
Τὸ μεσοδιάστημα ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων του ἔως τὴν ἐνηλικίωσίν του ἡ Ἀντιβασιλεία ὅριζε τὰ πάντα στὸ κράτος. Ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τὸν στρατὸ ἔως τὸ νόμισμα.
Τὸ καλὸ τῆς παρουσίας τῶν Βαυαρῶν στὴν χώρα μας εἶναι ἡ καθιέρωσις ἀρχειακῶν καταγραφῶν, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ ἔχουμε ἀφθονία πληροφοριῶν γιὰ κάθε διάταγμα, ἀπόφασιν καὶ ὑπογραφή τους.

Στὶς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1833 ὁ Ὄθων μὲ τὴν συνοδεία του καὶ τὴν Ἀντιβασιλεία ἔγινε δεκτός, ἐν μέσῳ πανηγυρισμῶν, στὸ Ναύπλιο.
Ἡ ὀργάνωσις, ὑπὸ τὰ γερμανικὰ πρότυπα, ξεκίνησε ἀμέσως.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα διατάγματα ποὺ ὑπεγράφησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς Ἀντιβαδιλείας ἦταν ἡ ἀντικατάστασις τοῦ καποδιστριακοῦ Φοίνικος ἀπὸ τὴν ὀθωνικὴ Δραχμή.
Τὸ τρίτο ΦΕΚ τοῦ Ὄθωνος, στὶς 8 Φεβρουαρίου (21 Φεβρουαρίου) τοῦ 1833, ἀφοροῦσε στὸ νόμισμα!!!

8 Φεβρουαρίου 1833. Ἡ Δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος.2

Ἡ δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος θὰ εἶχε ὡς βάσιν τὸν νομισματικὸ κανόνα τοῦ ἀργύρου κι ὄχι τὸν χρυσό, κατὰ τὰ ἰσπανικὰ πρότυπα καὶ εἶχε ἀπόλυτο ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὸν Φοίνικα τοῦ Καποδίστρια. Στὴν πραγματικότητα ὡρίσθησαν νέες ἰσοτιμίες μὲ ὅλα τὰ κυκλοφοροῦντα νομίσματα καὶ ὁ καποδιστριακὸς φοίνιξ ἀπεσύρθη.

Στὴν συνοδεία τοῦ Ὄθωνος ὑπῆρχε καὶ κάποιος Max De Rothshchild.
Αὐτὸς ὁ κύριος, ποὺ δὲν μᾶς ἐνημέρωσαν γιὰ τὴν παρουσία του ἐπισήμως, μεταξὺ ἄλλων συνέταξε ἕναν κατάλογο πηγῶν τῆς χώρας, βάσει τῶν ὁποίων θὰ μποροῦσαν οἱ …«δανειστές» μας νὰ λάβουν γνῶσιν τῶν περιουσιακῶν μας στοιχείων καὶ νὰ τὰ δεσμεύσουν, πρὸ κειμένου νὰ πληρωθοῦν στὸ ἀκέραιον τὰ «δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας».

Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

«…Ὁ Ὄθων, βασιλιᾶς μέν, ἀλλὰ ἀσήμαντος δέ, … ἔφερε μαζύ του τὸν Max De Rothshchild …τῆς γνωστῆς οἰκογενείας τῶν τοκογλύφων, προκειμένου νὰ στήσῃ τὸ ἐπίσης «ἐλεύθερο» Τραπεζικὸ σύστημα στὴν Ἑλλάδα…

Μοναδική τους ἔγνοια νὰ πληρώνονται χωρὶς καθυστερήσεις οἱ δόσεις ἀπὸ τὰ εἰκονικὰ δάνεια τῆς ἐπαναστάσεως… πού ποτὲ δὲν λάβαμε…
…φορολογώντας ἢ ξεπουλώντας ὅ,τι εὕρισκαν μπροστά τους… ὅπως ἀκριβῶς καὶ σήμερα!

Μάλιστα γιὰ τὸν συγκεκριμένο τοκογλύφο, ποὺ δεν ὑπάρχει ΚΑΜΜΙΑ ἀναφορὰ στὰ βιβλία οἰκονομίας καὶ ἱστορίας… παραλίγο ὁ Ἀγγλικὸς Στόλος νὰ βομβάρδιζε τὴν Ἀθήνα. Τέτοια ἰσχὺ εἶχε ὁ συγκεκριμένος «ἄγνωστος» τραπεζίτης…

Κάθε δένδρο, κάθε βράχος …καταγεγραμμένος, ἐπιμετρημένος καὶ τιμολογημένος…
Κοστολόγια τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μισθοδοσίες …ὅλα μὲ ἀπίστευτη ἀκρίβεια… πρὸς ἀξιολόγηση ἀπὸ τοὺς δυνάστες τοκογλύφους ποὺ εἴχαν καημὸ νὰ μᾶς «σώσουν» ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς….»

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Προφανῶς ἀπὸ τότε καὶ μετὰ εἴμαστε καὶ ἐπισήμως προτεκτοράτο.

Φιλονόη

Γενικὲς πληφορίες ἀπό:

«Ὄθων», Φωτιάδης Δημήτριος
«Ἱστορία τοῦ Ὄθωνος», Εὑαγγελίδης Τρύφων.

Λόρδος Βύρων ἀναφέρεται σὲ αὐτὴν τὴν οἰκογένεια μὲ τὰ …«καλλίτερα» λόγια του:

«Ποιός κρατάει τήν πλάστιγγα τῆς παγκοσμίου ἰσοῤῥοπίας ;
Ποιός ἄρχει ἐπί τῶν Βασιλοφρόνων καὶ τῶν Φιλελευθέρων βουλευτῶν ἀδιακρίτως;
Ποιός ξεσήκωσε τούς γυμνούς ἀχίτωνες πατριῶτες τῆς Ἰσπανίας;
(Καί διαδίδει τίς φῆμες πού κάνουν τίς ἐφημερίδες τῆς γηραιᾶς Εὐρώπης νά τρίζουν καί νά τραυλίζουν);
Ποιός διαχέει ἡδονές καί βάσανα, τόσο στόν Παλαιό, ὄσο καί στόν Νέο Κόσμο;
Ποιός σχεδιάζει καί χλευάζει τήν πολιτική;
Μήπως τό φάντασμα τοῦ εὐγενικοῦ θάῤῤους τοῦ Βοναπάρτου;
Ὁ Ἰουδαῖος Ῥότσιλτ καὶ ὁ χριστιανὸς κολαοῦζος του, ὁ Μπέρινκ.
Αὐτοί, καὶ ὁ ἀναμφισβήτητα φιλελεύθερος πειρατὴς Λαφίτ, εἶναι οἱ ἀληθινοὶ ἄρχοντες τῆς Εὐρώπης.»

Byron ΚΑΤΑ Rothschild!!!

Ἐνδιαφέρουσες πληφορίες ἐδῶ.

ΦΕΚ
εἰκόνα

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: