Ἀρχικὴ σελίς / ἱστορία / Φεβρουάριος / 29 Φεβρουαρίου / 29 Φεβρουαρίου 1944. Συμφωνία Πλάκας Μυροφύλλου

29 Φεβρουαρίου 1944. Συμφωνία Πλάκας Μυροφύλλου

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα, ὡς κατάλοιπον τῆς ΕΟΝ (Ἐθνικὴ Ὀργάνωσις Νεολαίας ἤ Νεολαία Μεταξᾶ) πλῆθος νέων ἀνθρώπων, ποὺ εἶχαν μάθη τὸν ὀργανωτικὸ τρόπο ζωῆς τῆς ΕΟΝ προσεχώρησαν στὸ ΕΑΜ. Ὅμως αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα πολλῶν ἐρευνῶν μὲ βάσιν τὸ φαινόμενον τῆς προσχωρήσεως καὶ ὄχι τὸ φαινόμενον τῆς ὀργανώσεως.

Ἡ ΕΟΝ δημιουργήθηκε γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸν λαὸ νὰ συστρατευθῇ μὲ τὴν κυβέρνησιν σὲ ἕναν πόλεμο ποὺ ἐρχόταν καὶ ποὺ τὸν γνώριζαν οἱ κρατοῦντες τὴν ἐξουσία. Μὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σκεπτικὸ οἱ πολεμικὲς προετοιμασίες ἦσαν πυρετώδεις καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, πρώτη φορὰ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδον, τὰ δάνεια πρὸς τοὺς τραπεζίτες διεγράφησαν. (Δάνεια ποὺ ἐπανέφεραν σὲ ἰσχὺ μεταπολεμικῶς ὁ Γεώργιος Παπανδρέου καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης.)

29 Φεβρουαρίου 1944. Συμφωνία Πλάκας Μυροφύλλου3 29 Φεβρουαρίου 1944. Συμφωνία Πλάκας Μυροφύλλου2

Ὁ Μεταξᾶς διέγραφε χρέη καὶ οἱ Παπανδρεομητσοτάκηδες τὰ …ἐπανέφεραν!!!

Μὲ σειρὰ χρονολογίας ἱδρύσεως λοιπόν, ἔχουμε:

Ε.Δ.Ε.Σ. (Ἐθνικὸς Δημοκρατικὸς Ἑλληνικὸς Σύνδεσμος) ἐδημιουργήθη στὶς 9 Σεπτεμβρίου τοῦ 1941 ἐπισήμως ἀπὸ τὸν Ναπολέοντα Ζέρβα ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Βουλπιώτη.
Ἦταν ἐπίσης ὁ Βουλπιώτης ὁ ἱδρυτὴς τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας.
Νικόλαος Πλαστήρας, ποὺ φέρεται ὡς συνιδρυτής, ἦταν ἐκτὸς Ἑλλάδος, (διαβιοῦσε στὴν Γαλλία τότε) καὶ στὴν πραγματικότητα δὲν ἦταν συνιδρυτής.
Βάσει τῶν γραφομένων τοῦ Μυριδάκη ἀπὸ τὶς 11 Ἰουνίου τοῦ 1941 ἀπεφασίσθη δημιουργία ἐνόπλου ὀργανώσεως. Αὐτὸ συμφωνεῖ καὶ μὲ τὰ γραφόμενα τῆς θυγατρὸς Βουλπιώτου.

Τὸ Ε.Α.Μ. (Ἐθνικὸν Ἀπελευθερωτικὸν Μέτωπον) ἐδημιουργήθη λίγες ἡμέρες μετὰ τὸν Ε.Δ.Ε.Σ., στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1941, ἕξι μῆνες μετὰ τὴν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ συντόμως καπελώθηκε ἀπὸ τὸ Κ.Κ.Ε..
Θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθῇ ἀρκετὰ νωρίτερα, ἀλλὰ ἀκόμη τότε, ἔως καὶ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1941, ἴσχυε ἡ συμμαχία Γερμανίας ‘Ρωσσίας (σύμφωνον τῶν Ῥίμπεντροπ [Joachim von Ribbentrop] Μολότωφ [Вячесла́в Миха́йлович Мо́лотов], ποὺ ἴσχυσε ἀπὸ τὶς 23 Αὐγούστου τοῦ 1939 ἔως τὶς 22 Ἰουνίου τοῦ 1941) ποὺ ὑπεχρέωνε κάθε «ἀριστερὸ ποὺ ἐσέβετο τὸν ἑαυτόν του» νὰ θεωρῇ …σύμμαχό του τὸν …«ἰμπεριαλιστὴ Ἰταλό», ποὺ ἐπετέθη στὴν Ἑλλάδα, ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἰταλὸς ἦταν σύμμαχος τοῦ Γερμανοῦ, ποὺ  ἦταν σύμμαχος τοῦ «πατερούλη» Στάλιν.

29 Φεβρουαρίου 1944. Συμφωνία Πλάκας Μυροφύλλου1

Ἀμέσως μετὰ τὸ Ε.Α.Μ., στὶς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1942, στὴν Ἀθῆνα, ἐφ΄ ὅσον βεβαιωμένα πλέον ἡ Γερμανία ἦταν …ἐχθρός μας, ἵδρυσε τὸν Ε.Λ.Α.Σ. (Ἑλληνικὸς Λαϊκὸς Ἀπελευθερωτικὸς Στρατός), ποὺ ἦταν τὸ στρατιωτικὸν σκέλος τοῦ Ε.Α.Μ. καὶ πλέον, ἐπισήμως, θὰ ξεκινοῦσε πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Γερμανῶν.
Ὁ Ε.Λ.Α.Σ. ἦταν ξεκάθαρο ὄργανον τοῦ ΚΚΕ καὶ στὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς ἔχει πράγματι νὰ ἐπιδείξῃ ἔργον κατὰ τῶν …μὴ ὑποστηρικτῶν τοῦ ΚΚΕ.

Ε.Κ.Κ.Α. (Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωσις), ἱδρύθη τὸν Νοέμβριο τοῦ 1942, ἀπὸ …σοσιαλδημοκράτες. Μεταξὺ τῶν ἱδρυτῶν ὁ σφαγιασμένος ἀπὸ τὰ τάγματα τοῦ Βελουχιώτη, Δημήτριος Ψαῤῥός.  Ὁ Ψαῤῤὸς ἦταν βενιζελικός, συμμετεῖχε στὴν «ἐπανάστασιν τῆς Θεσσαλονίκης» (κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης) καὶ συμμετεῖχε σὲ πολλὲς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις (Α΄ Βαλκανικὸς Πόλεμος καὶ Β΄ Βαλκανικὸς Πόλεμος, Α΄ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΜικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος).

Ὁ Ε.Δ.Ε.Σ. καὶ ὁ Ε.Λ.Α.Σ. ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1943 θέτουν τὰ θεμέλια τοῦ ἐμφυλίου, ἐφ΄ ὅσον εἶχαν νὰ παρουσιάσουν σημαντικές, μεταξύ των, συγκρούσεις. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκαναν καὶ ἡ Ε.Κ.Κ.Α. μὲ τὸν Ε.Λ.Α.Σ..
Φρόντιζαν πάντα νὰ ἐπιδεικνύουν τὶς …διαφορές τους, φονεύοντας συνήθως …ἀθώους ἤ …ἐνοχλητικούς!!!
Βέβαια, κάθε φορὰ ποὺ οἱ …χρηματοδότες  «φίλοι» μας Ἄγγλοι τὸ ἀπαιτοῦσαν «ἔδιδαν τὰ χέρια» καὶ ἔκαναν κοινὲς ἐπιχειρήσεις. Τέτοιο περιστατικὸν εἶναι ἡ κοινὴ ἐπιχείρησις τῆς ἀνατινάξεως τῆς γέφυρας τοῦ Γοργοποτάμου στὶς 25 Νοεμβρίου τοῦ 1942, ποὺ ὅμως δὲν εἶχε οὐσιαστικὸ χαρακτῆρα παρενοχλήσεως τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ μόνον ψυχολογικό, γιὰ νὰ παγιωθῇ ἡ ἰσχὺς τῶν συμμάχων.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὅμως οἱ χρυσὲς λίρες ἔῤῤεαν πρὸς τὴν διατήρησιν τῶν ἐμφυλιακῶν συγκρούσεων παρὰ πρὸς τὴν ἀκύρωσίν των.
Κι ὅλα αὐτὰ ἐν ὅσῳ ἀκόμη οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Ἰταλοὶ ἦσαν ἐδῶ!!!!

Ἡ ἔκθεσις τοῦ Ζέρβα γιὰ τὸν Γοργοπόταμο.

Ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ συγκρούσεις καὶ ἡ συμφωνία τῆς κοινῆς καταπαύσεως τῶν ἐμφυλιακῶν δράσεων τοῦ 1944, ἐν ὅσῳ οἱ Γερμανοὶ εὑρίσκοντο ἀκόμη ἐντὸς τῆς χώρας καὶ οἱ Βούλγαροι, μὲ τὴν σύμπραξιν τοῦ ΚΚΕ, γενοκτονοῦσαν τὴν Ἤπειρο καὶ τὴν Μακεδονία.
Ἀπὸ τὶς 19 Φεβρουαρίου τοῦ 1944 στὸ Μυρόφυλλον τῶν Τρικάλλων ὅμως ξεκίνησαν οἱ ἐπίσημες συζητήσεις γιὰ παύσιν τῶν μεταξύ των ἐχθροπραξιῶν. Οἱ διαπραγματεύσεις, λίγο πρὸ τοῦ πέρατός τους, μετεφέρθησαν στὸ χωριὸ Πλάκα τοῦ Ἀράχθου.
Συμμετεῖχαν ἀντιπρόσωποι καὶ τῶν τριῶν ὀργανώσεων, καθὼς καὶ παρατηρητὲς – συντονιστὲς – ἐκπρόσωποι τοῦ στρατηγείου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως τοῦ Καΐρου..

Ἀπὸ τὸν Ε.Λ.Α.Σ. στὶς διαπραγματεύσεις συμμετεῖχαν: ὁ Στέφανος Σαράφης, ὁ Πέτρος Ῥοῦσσος (ΚΚΕ) καὶ ὁ Μπάμπης Κλάρας, ὡς γραμματεύς, ἀδελφὸς  τοῦ Θανάση Κλάρα (Ἄρης Βελουχιώτης).
Ἀπὸ τὸν Ε.Δ.Ε.Σ. συμετεῖχαν: ὁ Κομνηνὸς Πυρομάγλου (πολιτικός), ὁ Πέτρος Νικολόπουλος (ἀντισυνταγματάρχης ἱππικοῦ) καὶ ὁ Νῖκος Βεργέτης (ὑπολοχαγός), ὡς γραμματεύς.
Ἀπὸ τὴν Ε.Κ.Κ.Α. συμμετεῖχαν: ὁ Δημήτριος Ψαῤῥός καὶ ὁ Γεώργιος Καρτάλης.

Μέλη τῆς ἀποστολῆς τοῦ στρατηγείου τῆς  Μέσης Ἀνατολῆς, ποὺ συμμετεῖχαν στὴν διάσκεψιν, ὁ Ἀμερικανὸς ταγματάρχης Οὐάινς καὶ ὁ Κρίστοφερ Γουντχάους, ποὺ ἐκπροσωποῦσε καὶ τὴν ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ διοίκησιν!!!
Συντονιστὴς ὁ Γεώργιος Καρτάλης.
Παρίστατο, στὸ δεύτερο μέρος, ὁ Ναπολέων Ζέρβας.

Τὰ τρία κεντρικὰ θέματα τῶν διαπραγματύσεων ἦσαν:

 1. Ἡ δημιουργία μίας κοινῆς ἀρχιστρατηγίας, γιὰ ὅλα τὰ στρατιωτικὰ σώματα ποὺ ἕδρασαν ἐπὶ Κατοχῆς.
 2. Ἡ δημιουργία κοινῶν ὁμάδων δράσεως κατὰ τῶν κατακτητῶν.
 3. Ἡ δημιουργία κοινῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς (σὰν «κυβέρνησις τοῦ βουνοῦ»).

Ἀπεφασίσθησαν:

 1. Ἡ κοινὴ ἀρχιστρατηγεία ὑπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ὀθωναῖο, ἀρχικῶς, ποὺ δὲν ἀνέλαβε ὅμως.
 2. Δὲν ἀπεφασίσθη κοινὴ δράσις.
 3. «Κυβερνητικὸν κλιμάκιον» μὲ τρία μέλη τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., δύο μέλη τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ. καὶ ἕνα μέλος τῆς Ε.Κ.Κ.Α..

Στὶς 29 Φεβρουαρίου τοῦ 1944, στὴν Πλάκα, ὑπεγράφη ἡ συμφωνία.
Παραλλήλως μὲ τὶς διαπραγματεύσεις καὶ τὶς συμφωνίες ὅμως ὑπεγράφη ἀκόμη μία, μυστικὴ ὅμως, συμφωνία, βάσει τῆς ὁποίας ὅλες αὐτὲς οἱ ὁμάδες θὰ ὑπεστήριζαν τὸ σχέδιον «κιβωτὸς τοῦ Νῶε».
Τὸ σχέδιον «κιβωτὸς τοῦ Νῶε» προέβλεπε ἀπόβασιν τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἐκτοπισθοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονος, κάτι ὅμως ποὺ δὲν ἐπραγματοποιήθη, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀπόβασις ἔγινε στὴν Ἰταλία.

Τὸ σημαντικὸν στοιχεῖον, ποὺ λόγῳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου ὀφείλουμε νὰ κρατήσουμε στὴν μνήμη μας, εἶναι πὼς μὲ παρέμβασιν τῶν (πραγματικῶν χρηματοδοτῶν, ἐντολέων καί) «συμμάχων» μας ἀπεφασίσθη κοινὴ δράσις  κατὰ τῶν Γερμανῶν καὶ Δυνάμεων τοῦ Ἄξονος, στὴν Πλάκα, τριῶν ὁμάδων, ποὺ ἔως τότε εἶχαν νὰ ἐπιδείξουν ἔντονες διαθέσεις ἀλληλοεξολοθρεύσεως.
Οἱ ἐντολὲς ὅμως ἦσαν σαφεῖς. Τὸ κεφάλαιον «Γερμανία» ἔπρεπε νὰ κλείσῃ γιὰ τὴν ὧρα καὶ ἄς ἀνέμενε ὁ …«ἐμφύλιος».
Διότι ἄν καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ ἔνοπλες ὁμάδες ἐχρηματοδοτοῦντο καὶ ἠλέγχοντο ἀπὸ ἐκτὸς Ἑλλάδος κέντρα, ἐν τούτοις, ἐν τελῶς …«μαγικά», ὅταν αὐτοὶ οἱ ἐγκέφαλοι διέταζον ἀνακωχὴ ἔσπευδαν ὅλοι νὰ …ἡρεμήσουν.
Κι ἔτσι, ἐν τελῶς …«μαγικά», αὐτὲς οἱ ὁμάδες, ποὺ ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν σημαντικὴ καὶ οὐσιαστικὴ ἐξάρτησιν ἀπὸ ἀλλότρια κέντρα ἐλέγχου, μᾶς ὁδήγησαν σὲ ἕναν καταστροφικὸ …«ἐμφύλιον», γιὰ νὰ ξεχασθῇ (γιὰ ἀκόμη μία φορά) ἡ πρὸ τοῦ πολέμου ἀπελευθερωθείσα Βόρειος Ἤπειρος, νὰ ἐκκαθαρισθοῦν οἱ πραγματικοὶ καὶ φυσικοὶ μας ἡγέτες, νὰ τεθῇ θέμα ἀποκοπῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμὸ (ΚΚΕ καὶ Ε.Λ.Α.Σ.), νὰ τεθοῦν ἐκ νέου ζητήματα Μεγάλης Βουλγαρίας, νὰ λάβουν τελικῶς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν οἱ πράκτορες, οἱ δοσίλογοι, οἱ πραγματικοὶ ἐγκληματίες τῆς Κατοχῆς, ποὺ ἀποδεδειγμένα θησαύρισαν ἐπὶ Κατοχῆς καὶ ἐπὶ …«ἐμφυλίου», νὰ παραμείνῃ ἡ χώρα σὲ κατάστασιν καταστολῆς γιὰ μία ἀκόμη δεκαετία καὶ νὰ μποροῦν ἀνενόχλητοι οἱ ἀπόγονοι τῶν παραπάνω γνωστοὶ …«ἐθνοσωτῆρες», νὰ μᾶς κρατοῦν, ὡς λαό, σὲ ὕπνωσιν ὅλες αὐτὲς τὶς δεκαετίες.

Μόνον γιὰ τὸ θέμα τοῦ …«ἐμφυλίου» ἔχουμε ἀναλωθεῖ, ὡς λαός, σὲ ἀμέτρητες διενέξεις, ψεύδη, παραπληροφορήσεις, προπαγάνδες, ἀλλοιώσεις ἱστορικῶν γεγονότων, παπαρολογίες, λεηλασίες, λοβοτομὲς ἐγκεφάλου, ἀφιερώματα συντηρήσεως τοῦ μίσους κι ἕνα σωρὸ ἄλλες ἀνθελληνικὲς ὑστερίες.
Τὰ πραγματικὰ γεγονότα, ἄν καὶ μᾶς τὰ ἔχουν ἀποκρύψει, ἀποκαλύπτονται ἀπὸ τρία καὶ μόνον γεγονότα:

 1. Ὅταν μᾶς ἤθελαν μέσα στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις, ἐπέτρεψαν στὸν Μεταξᾶ νὰ «παγώσῃ» τὶς πληρωμὲς τῶν δανείων.
 2. Ὅταν ὁ Μεταξᾶς, γιὰ τοὺς δικούς του λόγους, δὲν ἐπέτρεψε τὴν παραμονὴ τῶν Ἄγγλων στὴν Ἑλλάδα, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὸν …καθάρισαν!!!
  Ἀμέσως μετὰ μάλιστα, ἐπὶ κυβερνήσεως τοῦ τραπεζίτου Κορυζῆ, οἱ Ἄγγλοι μᾶς μετέτρεψαν ἐκ νέου σὲ προτεκτοράτο τους.
 3. Ὅταν θέλησαν νὰ τελειώσουν μὲ τοὺς Γερμανοὺς πάλι …«ἔπαυσαν τὰ μίση καὶ τὰ πάθη» καὶ ἔσπευσαν  νὰ ἀποδείξουν πὼς ἦσαν ἁπλῶς τὸ …μακρὺ χέρι τῶν «συμμάχων» μας στὴν Ἑλλάδα. Ἡ παραπάνω συμφωνία ἀποδεικνύει τὸ πόσο καθάρματα ἦσαν τὰ καθάρματα!!!

Ἄλλως τέ…
Ἡ ἀναγνώρισις τῶν διαγραφέντων δανείων, μαζὺ  μὲ τὴν ὁριστικὴ καταχώρησιν τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν Ἀλβανία, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀθώωσις τῶν Τσάμηδων καὶ τῶν Βουλγάρων, ποὺ ἐπὶ Κατοχῆς βοηθοῦσαν στὶς γενικότερες ἐκκαθαρίσεις, εἶναι θέματα …φασιστικοῦ, ἐθνικιστικοῦ καὶ ῥατσιστικοῦ χαρακτῆρος, ποὺ δὲν …«προάγουν τὴν φιλία τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων», γιὰ τὰ ὁποία τόσο χρῆμα ἔπεσε ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο, τῶν Rothschild καὶ τοῦ Soros στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου
Ὅσο γιὰ τὸ μαγαζάκι τῶν Rothschild τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ποὺ ἐπίσης θησαύρισε ἐπὶ Κατοχῆς, θὰ καταπιασθοῦμε ἄλλην φορά.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὁ Γιάννης Βουλπιώτης, γόνος γνωστῆς οἰκογενείας πολιτικῶν καὶ παλαιότερα ὁπλαρχηγῶν, ἀπὸ τὴν Βούλπη τῆς Εὐρυτανίας, ἦταν σημαντικὸς οἰκονομικὸς παράγων τῆς ἐποχῆς, πρώην γαμβρὸς τοῦ Siemens (εἶχε νυμευθεῖ τὴν Χίλντα, θυγατέρα του, μὲ τὴν ὁποίαν ἀπέκτησε μία θυγατέρα) ἦταν μία ἀμφιλεγόμενη φυσιογνωμία γιὰ πολλούς.
Μητέρα τοῦ Βουλπιώτου ἦταν ἡ Θάλεια Ἀγγελοπούλου – Ἀθανάτου, συγγενὴς τοῦ  βουλευτοῦ Θρασυβούλου Ἀγγελοπούλου – Ἀθανάτου καὶ παπποῦς του ὁ Δημήτριος Βουλπιώτης, πολιτικὸς (κυβερνήσεις Χαριλάου Τρικούπη.)
Ἦταν αὐτὸς ποὺ ἤλεγχε τὶς τηλεπικοινωνίες  στὴν χώρα μας, ποὺ συντήρησε τὸ καθεστὼς τῆς δωροδοκίας καὶ τῆς ἐξαγορᾶς ἀσυνειδήτων, γιὰ νὰ προωθοῦνται τὰ συμφέροντα τῆς Siemens, ἦταν φίλος τῶν Γερμανῶν καὶ ὅλων τῶν ἐπενδυτῶν τῆς ἐποχῆς καὶ ποὺ ὅταν, μετὰ τὴν κατοχή, ἐρευνήθη τὸ ἐὰν ἦταν καὶ δοσίλογος, σὲ δικαστήρια, ἀθῳώθη. Στὴν περίοδο τῆς κατοχῆς ἔθεσε στὴν ὑπηρεσία τῶν Γερμανῶν ὅλα τὰ προπαγανδιστικά του μέσα.
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, στοῦ ὁποίου τὸ γραφεῖο ἠργάζετο ἡ σύζυγος Ζέρβα, ἦταν ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ. καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἦσαν …βιτρίνες!!!
Αὐτὸς μερίμνησε γιὰ τὶς συζητήσεις μὲ τὸν Νικόλαο Πλαστήρα καὶ τὴν συναίνεσίν του στὴν δημιουργία τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ..

(Φερόμενα ὡς) ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ.:

(Φερόμενα ὡς) ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Ε.Α.Μ.:

(Φερόμενα ὡς) ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Ε.Κ.Κ.Α.:

 

Ὁ Ψαῤῥὸς ἦταν καὶ ὁ συν-ἰδρυτὴς τῆς «Ἐλευθερίας», τὸν Μάιο τοῦ 1941, μὲ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου σὲ συνεργασία μὲ στελέχη τοῦ ΚΚΕ τῆς Μακεδονίας, (Ἀπόστολος Τζανῆς,   Σίμος Κερασίδης) τοῦ ΑΚΕ (Θανάσης Φείδας), τοῦ ΣΚΕ (Ἰωάννης Πασαλίδης) καὶ τῆς Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως (Γιάννης Εὑθυμιάδης) ἀπεφάσισαν τὴν δημιουργία τῆς πρώτης ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως.
Τὰ περισσότερα μέλη τῆς «Ἐλευθερίας» προσεχώρησαν στὴν ὀργάνωσιν Υ.Β.Ε. μετὰ τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστησαν ἀπὸ τοὺς Γερμανούς.

 

Πληροφορίες ἀπό:

Συμφωνία Πλάκας-Μυροφύλλου
«Κιβωτὸς τοῦ Νῶε»
Δημήτριος Ψαῤῥὸς
«Ἄγγελος ἤ Δαίμων;», Ἰζαμπέλα Παλάσκα
«Ἀγῶνες τῆς Φυλῆς», Μυριδάκης Μιχαὴλ
«Ἱστοριά τῆς Κατοχῆς», Δημοσθένους Κούκουνα.

Ἐνδιαφέρον «ἁγιογράφημα» τοῦ Βουλπιώτου στὴν «καθημερινή» τοῦ Παπαχελᾶ-ΕΛΙΑΜΕΠ ἐδῶ.

εἰκόνα

 

Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα Φιλονόη Πόντου

Ἐλέγξτε ξανά

10 Αὐγούστου 1920. Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν

Τὰ ἐδάφη ποὺ ἔχασε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: